Yamwe ya nyenyeta kiikulya yoshikukuta ya holela aniwa mOmangandjiina pOutapi

Yamwe ya nyenyeta kiikulya yoshikukuta ya holela aniwa mOmangandjiina pOutapi

A AKALIMO yamwe oya dhengela kOshifo shika taya nyenyeta kutya mOmpungulilo yIikulya yOshikukuta mOutapi mOshitopolwa sha Musati omu na ooshako dhUusila wiikulya yoshikukuta, unene tuu yOproyeka ya “Shanakulya oshaNakulonga”, dhi li 72 lwaampoka dha ningila mo nayi, ano dha holela mo.

Ashike, kepulo, Omunambelewa e na sha nEhumithokomeho lyOmomikunda, George Nghipondoka, ngoka oye naanaa e na sha nOmpungulilo ndjika, okwa pataneke omapopyo ngoka ohela, ta ti kapu na oshinima shatya ngaaka, naamboka taye shi popi, itaya popi oshili. Oonzo ndhoka dha gandja uuyelele mbuka kOshifo shika, otadhi ti kutya mOmpungulilo yiikulya yOshikukuta, unene tuu mbyoka yOproyeka ya Shanakulya oshaNakulonga, oya holela mompungulilo yiikulya pUutapi, sha zi mpoka sho mboka ye na oshinakugwanithwa shokutula po Ooproyeka dha Shanakulya oshaNakulonga, ya ndopa oku dhi eta po niikulya oya kala ashike mompungulilo moka nokuholela mo.Taya ti kutya ooshako dhuusila dhOokilograma 12,5 dhi li 72 odhaholela mo mOmpungulilo moka.Taya ti Ooproyeka opo dhi li.Moshitopolwa omu na aantu oyendji taya si ondjala, omanga iikulya tayi holele moompungulilo ngeyi.”Otu wete kutya Aanambelewa taya ungaunga niikulya yoshikukuta mOshitopolwa sha Musati, oye na okugeelwa moshinima shika, oshoka itaya vulu okukala niikulya tayi holele moompungulilo, omanga mOshitopolwa mu na aantu taya si ondjala,” oonakunyenyeta taya ti ngaaka.Omukuluntukuluntu gwOproyeka ndjika, oye tate Manfred Miningwa, ngoka Ombelewa ye yi li kOvenduka.Kepulo, Miningwa ina pataneka oshinima shoka, ye ine shi zimina wo, ashike okwa lombwele Omutoolinkundana a monathane nomusamane George Nghipondoka kOutapi, oshoka oye omukuluntu gwOproyeka ndjoka ya Shanakulya oshaNakulonga mOshitopolwa sha Musati na oye naanaa ha longo nokutonatela Ompungulilo ndjoka yiikulya yoshikukuta.Mokumonathana nee nomusamane George Nghipondoka, pangodhi ohela, Nghipondoka okwa ti kutya kapu na oshinima sha tya ngaaka nandenande.Ta ti wo kutya Oshifo otashi vulu okumona Omuwiliki Omukuluntu gwEhumithokomeho lyAakalimo yokomikunda tate Vilho Nghipondoka.Mokumonathana na Vilho Nghipondoka, okwa ti ye ke mo manga mOshitopolwa na ita vulu naanaa okutya opu na iikulya ya hola nenge kayi po.”Pendje manga ompito ndi monathane naanambelewa yandje moshinima shika opo ndi ku pe uuyelele wi ihwapo,” Vilho Nghipondoka ta popi ngawo nokulombwela Oshifo shi monathane wo nOmupopiliko gwElelo lya Musati Omunambelewa Omukuluntupitithi Protasius Andowa.Mokumonathana na nomusamane Andowa, okwa lombwele The Namibian kutya kaye na iikulya ya holela mompungulilo ngashi oonakunyenyeta taya ti.Shoka shi li po, tate Andowa ta ti, osho shoka kutya oya sitopa manga kwali okugandja iikulya mbyoka molwashoka omagadhi ngoka haga gandjwa pamwe nuusila mboka, oga pwa po noga tegelelwa nee ga thike.Pokati nee mpoka manga ya tegelela omagadhi ge ye, mOmpungulilo omwiiyakela oohedhi, ndhoka dha li nokutuula dhimwe dhomooshako ndhoka.”Uusila inau kwishikwa nande kwaashika nenge u holithwe nande koohedhi ndhika, ou li nawa notwa li twa ithana Aakonakoni yUukalinawa ye wu konakone, noya mona kutya ou li nawa notau vulu ashike okuliwa natango,” Andowa ta popi ngaaka.”Shoka shi li po ooshako ashike dhimwe dha lika koohedhi, kapu na iikulya ya holela mompungulilo ngashi oonankunyenyeta mboka taya ti,” Andowa ta popi ishewe.Oonzo ndhoka dha gandja uuyelele mbuka kOshifo shika, otadhi ti kutya mOmpungulilo yiikulya yOshikukuta, unene tuu mbyoka yOproyeka ya Shanakulya oshaNakulonga, oya holela mompungulilo yiikulya pUutapi, sha zi mpoka sho mboka ye na oshinakugwanithwa shokutula po Ooproyeka dha Shanakulya oshaNakulonga, ya ndopa oku dhi eta po niikulya oya kala ashike mompungulilo moka nokuholela mo.Taya ti kutya ooshako dhuusila dhOokilograma 12,5 dhi li 72 odhaholela mo mOmpungulilo moka.Taya ti Ooproyeka opo dhi li.Moshitopolwa omu na aantu oyendji taya si ondjala, omanga iikulya tayi holele moompungulilo ngeyi.”Otu wete kutya Aanambelewa taya ungaunga niikulya yoshikukuta mOshitopolwa sha Musati, oye na okugeelwa moshinima shika, oshoka itaya vulu okukala niikulya tayi holele moompungulilo, omanga mOshitopolwa mu na aantu taya si ondjala,” oonakunyenyeta taya ti ngaaka.Omukuluntukuluntu gwOproyeka ndjika, oye tate Manfred Miningwa, ngoka Ombelewa ye yi li kOvenduka.Kepulo, Miningwa ina pataneka oshinima shoka, ye ine shi zimina wo, ashike okwa lombwele Omutoolinkundana a monathane nomusamane George Nghipondoka kOutapi, oshoka oye omukuluntu gwOproyeka ndjoka ya Shanakulya oshaNakulonga mOshitopolwa sha Musati na oye naanaa ha longo nokutonatela Ompungulilo ndjoka yiikulya yoshikukuta.Mokumonathana nee nomusamane George Nghipondoka, pangodhi ohela, Nghipondoka okwa ti kutya kapu na oshinima sha tya ngaaka nandenande.Ta ti wo kutya Oshifo otashi vulu okumona Omuwiliki Omukuluntu gwEhumithokomeho lyAakalimo yokomikunda tate Vilho Nghipondoka.Mokumonathana na Vilho Nghipondoka, okwa ti ye ke mo manga mOshitopolwa na ita vulu naanaa okutya opu na iikulya ya hola nenge kayi po.”Pendje manga ompito ndi monathane naanambelewa yandje moshinima shika opo ndi ku pe uuyelele wi ihwapo,” Vilho Nghipondoka ta popi ngawo nokulombwela Oshifo shi monathane wo nOmupopiliko gwElelo lya Musati Omunambelewa Omukuluntupitithi Protasius Andowa.Mokumonathana na nomusamane Andowa, okwa lombwele The Namibian kutya kaye na iikulya ya holela mompungulilo ngashi oonakunyenyeta taya ti.Shoka shi li po, tate Andowa ta ti, osho shoka kutya oya sitopa manga kwali okugandja iikulya mbyoka molwashoka omagadhi ngoka haga gandjwa pamwe nuusila mboka, oga pwa po noga tegelelwa nee ga thike.Pokati nee mpoka manga ya tegelela omagadhi ge ye, mOmpungulilo omwiiyakela oohedhi, ndhoka dha li nokutuula dhimwe dhomooshako ndhoka.”Uusila inau kwishikwa nande kwaashika nenge u holithwe nande koohedhi ndhika, ou li nawa notwa li twa ithana Aakonakoni yUukalinawa ye wu konakone, noya mona kutya ou li nawa notau vulu ashike okuliwa natango,” Andowa ta popi ngaaka.”Shoka shi li po ooshako ashike dhimwe dha lika koohedhi, kapu na iikulya ya holela mompungulilo ngashi oonankunyenyeta mboka taya ti,” Andowa ta popi ishewe.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News