Yaheyali yi iyaka mokakuma

Yaheyali yi iyaka mokakuma

A ANANDHOLONGO mboka ya li ya tegelelwa okupangulwa mondholongo ya Tsumeb oyi iyaka mondholongo mEtitano lya zi ko.

Aalumentu owala yaali yomumboka ya li yi iyaka mondholongo yOpolisi oyo inaya dhitikululwa, ashike yakwawo mbeyaka oya tulululwa nale miipandeko mOlyomakaya ga zi ko. Opolisi oya popi ngeyi kutya aalumentu mboka oya li ya tete uutenda wopomakende gondholongo etaya fadhuka po.Aalumentu mboka oya li ya tegelela aniwa okutamanekelwa iipotha ya yoolokathana okuza komakwatonkonga, uufuthi wiimuna nosho wo omateyo gomagumbo.Opolisi oya popi ngeyi kutya aalumentu mboka oya li ya tete uutenda wopomakende gondholongo etaya fadhuka po.Aalumentu mboka oya li ya tegelela aniwa okutamanekelwa iipotha ya yoolokathana okuza komakwatonkonga, uufuthi wiimuna nosho wo omateyo gomagumbo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News