Tatekulu Severus Heelu a hulithila mOshakati

Tatekulu Severus Heelu a hulithila mOshakati

O MUKULUNTUSIKOLA kwali gwOsikola ya Musheshe (Omusheshe Combined School) popepi nOngwediva mOshitopolwa sha Shana tatekulu Severus Heelu, okwa manene oondjenda dhe mOshipangelo shEpangelo sha Shakati meti 4 Desemba 2006 moluuwehame nomepipi lyomimvo 63 lwaampoka.

Nakusa tatekulu Heelu okwa kala ethimbo ele Omukuluntusikola yosikola ndjoka Omusheshe Combined School sigo nee ta penzelwa sho a gwanitha oomvula omilongohamano. Kakele kUukuluntusikola, nakusa tatekulu Heelu okwa kala wo omuwiliki gwOpashigwana momukunda gwawo moka nokwa kala wo nokuli gumwe gwomAaleli yEgongalo lyawo lya Oupumako (Elcin) moka a kala sigo oosho tate Kalunga e mu ile po ngeyi Omaandaha ngaka ga zi ko.Okwa thiga ko omukulukadhi gwe meme Linda Heelu, oyana naatekulu.Ota fumvikwa mOlyomakaya meti 9 Desemba 2006 pOupumako okuzilila mOngeleka yawo yAupumako.Oshituthidhimbulutho she otashi ningwa ngula (mEtitano) komatango pegumbo lye pOkahenge okuza pone (16H00) yokomatango.Oshifo shetu otashi gandja omahekeleko koonakuthigwapo atuheni.Kakele kUukuluntusikola, nakusa tatekulu Heelu okwa kala wo omuwiliki gwOpashigwana momukunda gwawo moka nokwa kala wo nokuli gumwe gwomAaleli yEgongalo lyawo lya Oupumako (Elcin) moka a kala sigo oosho tate Kalunga e mu ile po ngeyi Omaandaha ngaka ga zi ko.Okwa thiga ko omukulukadhi gwe meme Linda Heelu, oyana naatekulu.Ota fumvikwa mOlyomakaya meti 9 Desemba 2006 pOupumako okuzilila mOngeleka yawo yAupumako.Oshituthidhimbulutho she otashi ningwa ngula (mEtitano) komatango pegumbo lye pOkahenge okuza pone (16H00) yokomatango.Oshifo shetu otashi gandja omahekeleko koonakuthigwapo atuheni.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News