‘Swapo na lele Namibia sigo aluhe’; tatekulu Nujoma ta ti

‘Swapo na lele Namibia sigo aluhe’; tatekulu Nujoma ta ti

A ANAMIBIA ayehe naya hogolole Opaati yoSwapo opo yi kale hayi sindana aluhe omahogololo, molwashoka oyo owala ongundu yopapolitika tayi vulu okunawapeka onkalo yAanamibia ayehe, Omupresidende gwayo Sam Nujoma ta popi ngaaka.

Otatu indile Aanamibia ayehe opo ya hangane nelalakano okuyambidhidha ongundu yoSwapo opo yi kale aluhe tayi sindana omahogololo monakuyiwa nelalakano okunawapeka onkalo yAanamibia ayehe pwaa na okutala kolwaala nenge okomuhoko,” Nujoma ta lombwele ngaaka oshigongi shoSwapo moshitopolwa sha Khomas shoka sha ningwa mOlyomakaya ga zi ko mOvenduka. Nujoma okwa kaleke okuholoka kwe moshigongi shika komunute gwa hugunina noshipopiwa she osha leshwa ku Amushanga-Ndjayi gwopevi moSwapo, John Pandeni, ngoka wo e li Ominista yOmapengelo gOpaitopolwa, Omagumbo nOmayambulepo gokOmikunda.”Hasho uundemokoli tau longo ngaaka,” onzo yimwe ndjoka yi li popepi newilikongundu lyoSwapo tayi lombwele ngaaka The Namibian konima yepatululo pambelewa lyoshigongi shika.”Uundemokoli otau gandja ompito koongundu dhilwe dhopapolitika.Omuntu ito vulu owala okupopya kutya Swapo oye aluhe ta kala nokusindana omahogololo.”Oshigongi shaantu ye li ye li 83 osha hulu ongula yOsoondaha konima sho sha kala nokukwandjangela niinima ya yooloka nosho wo okuhogolola iilyo mbyoka tayi ka kala mokongresa yopashigwana yoSwapo ndjoka kwa tegelelwa tayi ka kala ko mu Novemba nuumvo.”Otwa kala moshigongi shoka sigo opotundi onti 06h00 mOsoondaha,” omukwashigongi gumwe ngoka a li ta monika a vulwa ta lombwele ngaaka The Namibian ongula yOsoondaha.Iilyo mbyoka ya li ya ningwa nayo omakwatathano kombinga yewiliko epe ndyoka lya hogololwa, oongodhi dhawo odha li tadhi monika dha dhima.Iilyo omulongo oyali ya hogololwa opo yi ka kalelepo oshitopolwa sha Khomas mokongresa ndjoka tayi ka kala ko mu Novemba.Oopoosa ndatu dhopashitopolwa odha li wo dha hogololelwa aawiliki.Michael Mwinga okwa pewa natango opoosa ye ong’omuunganeki gwoSwapo gwopashitopolwa, omanga Gerson Kamatuka a ningwa omupeha gwe.Rafael Mbala okwa hogolola a kale nopoosa yeyandjaganeko lyomauyelele moshitopolwa.Kamatuka okwa koleke omahogololo ngoka koThe Namibian mOsoondaha.”Otatu ka ninga oshigongi shilwe mbala moka tatu ka kundathana nokutota okangundu komahogololo nokuhogolola aantu yane mboka ya hala okuka kala mongundumutina nenge tutye moCentral Committee (CC) ndjoka tayi ka hogololwa pethimbo lyokongresa mu Novemba,” Kamatuka ta popi.Nujoma okwa kaleke okuholoka kwe moshigongi shika komunute gwa hugunina noshipopiwa she osha leshwa ku Amushanga-Ndjayi gwopevi moSwapo, John Pandeni, ngoka wo e li Ominista yOmapengelo gOpaitopolwa, Omagumbo nOmayambulepo gokOmikunda.”Hasho uundemokoli tau longo ngaaka,” onzo yimwe ndjoka yi li popepi newilikongundu lyoSwapo tayi lombwele ngaaka The Namibian konima yepatululo pambelewa lyoshigongi shika.”Uundemokoli otau gandja ompito koongundu dhilwe dhopapolitika.Omuntu ito vulu owala okupopya kutya Swapo oye aluhe ta kala nokusindana omahogololo.”Oshigongi shaantu ye li ye li 83 osha hulu ongula yOsoondaha konima sho sha kala nokukwandjangela niinima ya yooloka nosho wo okuhogolola iilyo mbyoka tayi ka kala mokongresa yopashigwana yoSwapo ndjoka kwa tegelelwa tayi ka kala ko mu Novemba nuumvo.”Otwa kala moshigongi shoka sigo opotundi onti 06h00 mOsoondaha,” omukwashigongi gumwe ngoka a li ta monika a vulwa ta lombwele ngaaka The Namibian ongula yOsoondaha.Iilyo mbyoka ya li ya ningwa nayo omakwatathano kombinga yewiliko epe ndyoka lya hogololwa, oongodhi dhawo odha li tadhi monika dha dhima.Iilyo omulongo oyali ya hogololwa opo yi ka kalelepo oshitopolwa sha Khomas mokongresa ndjoka tayi ka kala ko mu Novemba.Oopoosa ndatu dhopashitopolwa odha li wo dha hogololelwa aawiliki.Michael Mwinga okwa pewa natango opoosa ye ong’omuunganeki gwoSwapo gwopashitopolwa, omanga Gerson Kamatuka a ningwa omupeha gwe.Rafael Mbala okwa hogolola a kale nopoosa yeyandjaganeko lyomauyelele moshitopolwa.Kamatuka okwa koleke omahogololo ngoka koThe Namibian mOsoondaha.”Otatu ka ninga oshigongi shilwe mbala moka tatu ka kundathana nokutota okangundu komahogololo nokuhogolola aantu yane mboka ya hala okuka kala mongundumutina nenge tutye moCentral Committee (CC) ndjoka tayi ka hogololwa pethimbo lyokongresa mu Novemba,” Kamatuka ta popi.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News