South Afrika ta popi kutya ota lundilwa kombinga yolopota ya Zim

South Afrika ta popi kutya ota lundilwa kombinga yolopota ya Zim

J OHANNESBURG – Epangelo lya South Afrika mEtitano lya zi ko, olya ekelehi omapopyo kutya poshigongi shehangano lyiilongo yaAfrika lyUumbugantu shoka sha li mu Lusaka omwedhi gwa zi ko, opwa li olopota moka oshilongo shika sha popya kutya Britain oye a eta omaupyakadhi ngoka taga inyenge mu Zimbabwe.

Pamushangwa, Ombelewa ya Mbeki oya popi kutya kapu na nande olopota yatya ngaaka. “Ombelewa yOmupresidende oya hala oku shi popya sha yela kutya olopota yatya ngaaka, inayi shangwa nando kEpangelo lyOrepublika ya South Afrika.”Shika oshikando oshitiyali Epangelo lya South Afrika tali ekelehi omapopyo ngaka.Omwedhi gwa zi ko, Ominista yopevi yIikwapondje ya South Afrika Aziz Pahad okwa li a ekelehi kokule omapopyo ga holoka miikundaneki taga ti South Afrika okwa tala Britain omeho kombinga yomaupyakadhi gopapolitika nogopaliko ngoka ge li mu Zimbabwe.Omupresidende gwa South Afrika Thabo Mbeki okwa pewa oshinakugwanithwa kiilongo yaAfrika lyUumbugantu oye a kala omweendithi gwoonkundathana pokati ongundu tayi pangelo mu Zimbabwe yoZanu-PF naandjoka yompilameno yoMovement for Democratic Change (MDC).ZimOnline”Ombelewa yOmupresidende oya hala oku shi popya sha yela kutya olopota yatya ngaaka, inayi shangwa nando kEpangelo lyOrepublika ya South Afrika.”Shika oshikando oshitiyali Epangelo lya South Afrika tali ekelehi omapopyo ngaka.Omwedhi gwa zi ko, Ominista yopevi yIikwapondje ya South Afrika Aziz Pahad okwa li a ekelehi kokule omapopyo ga holoka miikundaneki taga ti South Afrika okwa tala Britain omeho kombinga yomaupyakadhi gopapolitika nogopaliko ngoka ge li mu Zimbabwe.Omupresidende gwa South Afrika Thabo Mbeki okwa pewa oshinakugwanithwa kiilongo yaAfrika lyUumbugantu oye a kala omweendithi gwoonkundathana pokati ongundu tayi pangelo mu Zimbabwe yoZanu-PF naandjoka yompilameno yoMovement for Democratic Change (MDC).ZimOnline

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News