Red Cross gwa Namibia okwa hala Aanamibia ya kwathele Aalibanon

Red Cross gwa Namibia okwa hala Aanamibia ya kwathele Aalibanon

E HANGANO lyOmushigakano omutiligane mu Namibia/Namibia Red Cross Society olya ningi eindilo koshigwana kutya kehe ngoka a hala okugandja okamaliwa ka kwathele Aalibanona mboka ya monithwa iihuna kiiponokela yAaIsraeli, ya ninge ngaaka okupitila miitayi yalyo mu Israel, Syria na Lebanona.

Kuyele oshiwike shika ehangano ndika egandjimakwathelo gopantu olya popi kutya omakwathelo ngoka taga kongwa opo Aalibanona ya kwathelwe, otaga ungaungiwa nago kiitayi yomahangano gomushigakano omutiligane yomiilongo mbyoka, kOkomitiye yOpaigwana yOmahangano gOmushigakano omutiligane nokEhangano lyOpaigwana lyOmahangano gOmushigakano Omutiligane. Momasiku 18 ga Juli, ehangano lyOpaigwana lyOmahangano gOmushigakano Omutiligane olya li lya ningi eindilo kuuyuni u gandje omakwathelo kAalibanona mboka ya dhengwa kiiponokela ya Israel.Ehangano ndika olya popi kutya olya pumbwa oshimaliwa shOondola dha Namibia oomiliyuna omilongo mbali na heyali oshinkwanu omugoyi/N$27,9 million) li kwathela Aalibanona mboka ya kala nokuthiga po omagumbo gawo.Oshimaliwa shika otashi ka kwathela aniwa aantu ye li 65 000 uule woomwedhi ndatu.Onomola yOakaunta yehangano ndika otayi adhika po Website yalyo yondjukithi: www.ifrc.org.Otaku popiwa kutya aantu ye li omiliyuna yimwe oya halakanithwa mu Libanona, omanga omagumbo ge li 6 800 ga hanagulwapo.Aantu kumwe ye li 1 100 lwaampoka oya si mu Libabona omanga AaIsrael ya kanithitha wo oomwenyo dhaantu yawo kumwe ngiika ye li 156, okuza momasiku 12 ga Juli sho omaipumomumwe pokati kiilongo mbika iyali ga tameke.Momasiku 18 ga Juli, ehangano lyOpaigwana lyOmahangano gOmushigakano Omutiligane olya li lya ningi eindilo kuuyuni u gandje omakwathelo kAalibanona mboka ya dhengwa kiiponokela ya Israel.Ehangano ndika olya popi kutya olya pumbwa oshimaliwa shOondola dha Namibia oomiliyuna omilongo mbali na heyali oshinkwanu omugoyi/N$27,9 million) li kwathela Aalibanona mboka ya kala nokuthiga po omagumbo gawo.Oshimaliwa shika otashi ka kwathela aniwa aantu ye li 65 000 uule woomwedhi ndatu.Onomola yOakaunta yehangano ndika otayi adhika po Website yalyo yondjukithi: www.ifrc.org.Otaku popiwa kutya aantu ye li omiliyuna yimwe oya halakanithwa mu Libanona, omanga omagumbo ge li 6 800 ga hanagulwapo.Aantu kumwe ye li 1 100 lwaampoka oya si mu Libabona omanga AaIsrael ya kanithitha wo oomwenyo dhaantu yawo kumwe ngiika ye li 156, okuza momasiku 12 ga Juli sho omaipumomumwe pokati kiilongo mbika iyali ga tameke.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News