Pu Mumbwenge onkee taya kambuka

Pu Mumbwenge onkee taya kambuka

N ANDO kwa kala nokuningwa omagalikano kOongeleka dhi ili nodhi ili, oombepo dha nyata ndhoka dha tamekele okuhepeka Osikola ya Mumbwenge mOndonga mu Juli gwa zi ko, onkee tadhi tsikile nOmupehakuluntusikola mpoka meme Magnaem Shiimi, ota ti nando onkalo tayi limbilike, oye li po taya hala oku yi igilila.

Aanona mboka haya kambuka oye li 42 lwaampoka. Haya mono iinima iiluudhe ya fa aantu, tayi ya piyaganeke.Oshinima shika osha kala sha tilitha noonkondo ayehe pOsikola mpoka nosho wo momukunda.Oongeleka dhi ili nodhi ili odha kala tadhi ya kOsikola hoka nokuninga omagalikano nomauvitho.Opolisi yopomudhingoloko nayo wo oya ithanenwe yi tale shoka shi li po.Omuwiliki gwElongo mOshitopolwa Josia Udjombala naanambelewa ye oya li wo ya talele po Mumbwenge nokumona sho aanona taya kambuka.Oonkambadhala adhihe dha ningwa sigo oompaka inadhi kwatha sha.Pamakonakono ge, Udjombala okwa monene Omukuluntusikola pOsikola ndjoka Johanna Makili omapuko, unene tuu okuuva kutya okwa zimine oonganga dhi idhope muupyakadhi wosikola.Posikola opwa li wo pwa dhengwa uunona wumwe naalongi yamwe nokuningilwa iinima iiwinayi kuunona mboka hau kambuka, ihe Omukuluntusikola aniwa ina ninga po sha.Posikola aniwa napo opwe ya evundakano omolu onkalo ndjoka, ihe aniwa Omukuluntusikola ina ninga po sha.Omolu omakonaakono ngoka ge na okuningwa pOsikola mpoka, gamwe ga kwatela mo nOmukuluntusikola, Udjombala okwe shi mono shuuka a tidhe pakathimbo Omukuluntusikola miilonga.Aanasikola pamwe naavali yamwe naalongi, oya ningile ehololomadhiladhilo taya pula meme Makili a galukile miilonga.Aanona oya li ya tokola nokuli okuthiga po ootundi.Ashike Udjombala okwa ka kutha onkatu noku ke ya popithila kosikola yawo hoka oshiwike sha zi ko nokonima oya tsu ishewe kumwe ya tsikile nOotundi dhawo ngashi shito.Shiimi, ngoka nee ta wilike Osikola ndjoka pakathimbo, ota ti kutya otaya tsikile nootundi, ye li kohi yonkalo yi li ngashi ya kala yuunona tau kambuka.Shi na sha nomagalikaneno, meme Shiimi, okwa ti okuza sho meme Makili a kuthwa po manga posikola mpoka, mboka haye ya okugalikana, inaya galukila po we.”Kandi shi wo kutya onkalo oya thinda peni, ashike otwi inekala kutya, pamwe tayi ke ya ngaa kondjila.Otwa tala koshipala sha Tate Kalunga ku tu zile esilohenda nevululuko,” meme Shiimi ta ti.Kepulo, Udjombala okwa ti kutya onkee ta lopotelwa kutya uunona wumwe posikola ya Mumbwenge onkee natango tau kambuka.Ashike nee, kashi li ngashi sha li nale, hau kambuka nomokati kootundi.”Onda lombwelwa kutya ngashiingeyi ohau kambuka ashike komahulilo gootundi, na kau shi we oundji ngashi sha li nale,” Udjombala ta ti.Ta gwedha po kutya oya tokola elongo li ye komeho posikola mpoka, nonando pu na omakambuko.Kuyele Udjombala, okwa tile kutya ngele iinima mbyoka yi li pOsikola mpoka otayi tsikile, ote ke yi pata.Ashike nee mwaashoka, yamwe otaya ti kutya uumbanda ou li mpoka kutya ngele aanona mboka oya lundululilwa kOosikola dhilwe, otashi vulika ya ka kambukile hoka.Kepulo mEtine sho twa pula kosikola ya Mumbwenge hoka, otwa mono ko eyamukulo tali ti kutya aanona onkee taya kambuka natango.Tashi ti kutya Osikola ya Mumbwenge onkee ya pumbwa ekwatho enene moshinima shika.Haya mono iinima iiluudhe ya fa aantu, tayi ya piyaganeke.Oshinima shika osha kala sha tilitha noonkondo ayehe pOsikola mpoka nosho wo momukunda.Oongeleka dhi ili nodhi ili odha kala tadhi ya kOsikola hoka nokuninga omagalikano nomauvitho.Opolisi yopomudhingoloko nayo wo oya ithanenwe yi tale shoka shi li po.Omuwiliki gwElongo mOshitopolwa Josia Udjombala naanambelewa ye oya li wo ya talele po Mumbwenge nokumona sho aanona taya kambuka.Oonkambadhala adhihe dha ningwa sigo oompaka inadhi kwatha sha.Pamakonakono ge, Udjombala okwa monene Omukuluntusikola pOsikola ndjoka Johanna Makili omapuko, unene tuu okuuva kutya okwa zimine oonganga dhi idhope muupyakadhi wosikola.Posikola opwa li wo pwa dhengwa uunona wumwe naalongi yamwe nokuningilwa iinima iiwinayi kuunona mboka hau kambuka, ihe Omukuluntusikola aniwa ina ninga po sha.Posikola aniwa napo opwe ya evundakano omolu onkalo ndjoka, ihe aniwa Omukuluntusikola ina ninga po sha.Omolu omakonaakono ngoka ge na okuningwa pOsikola mpoka, gamwe ga kwatela mo nOmukuluntusikola, Udjombala okwe shi mono shuuka a tidhe pakathimbo Omukuluntusikola miilonga.Aanasikola pamwe naavali yamwe naalongi, oya ningile ehololomadhiladhilo taya pula meme Makili a galukile miilonga.Aanona oya li ya tokola nokuli okuthiga po ootundi.Ashike Udjombala okwa ka kutha onkatu noku ke ya popithila kosikola yawo hoka oshiwike sha zi ko nokonima oya tsu ishewe kumwe ya tsikile nOotundi dhawo ngashi shito.Shiimi, ngoka nee ta wilike Osikola ndjoka pakathimbo, ota ti kutya otaya tsikile nootundi, ye li kohi yonkalo yi li ngashi ya kala yuunona tau kambuka.Shi na sha nomagalikaneno, meme Shiimi, okwa ti okuza sho meme Makili a kuthwa po manga posikola mpoka, mboka haye ya okugalikana, inaya galukila po we.”Kandi shi wo kutya onkalo oya thinda peni, ashike otwi inekala kutya, pamwe tayi ke ya ngaa kondjila.Otwa tala koshipala sha Tate Kalunga ku tu zile esilohenda nevululuko,” meme Shiimi ta ti.Kepulo, Udjombala okwa ti kutya onkee ta lopotelwa kutya uunona wumwe posikola ya Mumbwenge onkee natango tau kambuka.Ashike nee, kashi li ngashi sha li nale, hau kambuka nomokati kootundi.”Onda lombwelwa kutya ngashiingeyi ohau kambuka ashike komahulilo gootundi, na kau shi we oundji ngashi sha li nale,” Udjombala ta ti.Ta gwedha po kutya oya tokola elongo li ye komeho posikola mpoka, nonando pu na omakambuko.Kuyele Udjombala, okwa tile kutya ngele iinima mbyoka yi li pOsikola mpoka otayi tsikile, ote ke yi pata.Ashike nee mwaashoka, yamwe otaya ti kutya uumbanda ou li mpoka kutya ngele aanona mboka oya lundululilwa kOosikola dhilwe, otashi vulika ya ka kambukile hoka.Kepulo mEtine sho twa pula kosikola ya Mumbwenge hoka, otwa mono ko eyamukulo tali ti kutya aanona onkee taya kambuka natango.Tashi ti kutya Osikola ya Mumbwenge onkee ya pumbwa ekwatho enene moshinima shika.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News