Pethimbo lyegandjo lyegumbo lya Mbulunganga pEenghango

Pethimbo lyegandjo lyegumbo lya Mbulunganga pEenghango

O onakulwa aakulu yamwe mboka yoomvula dhopomilongohamano wa thinda pombanda noshowo oonakuhepekwa yamwe molwiita yEkondjelomanguluko naaedhililwa koRobben Eilanda pethimbo ndjoka, mboka konima oshilongo sho sha manguluka ya kala kaye na iilonga niiyemo yasha noshowo omagumbo giihwapo, oya tungilwa omagumbo notaya tungilwa omagumbo kEpangelo.

mOlweendo lwomumvo gwEmbo lyIimaliwa yomvula ndjika Epangelo olya thaneka okutungila Omapendafule 48 omagumbo. Sigo oompaka opwa tungwa nale omagumbo ge li 25 gOmapendafule ngaka.Ependafule, kOmanda yOplana kwali, tatekulu Matias Mbulunganga Ndakolo gwomomukunda Eenghango mOukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena, gumwe gwomOmapendafule ngoka ga tungilwa omagumbo ngaka tangotango muule womvula ya zi ko.Ya tungilwa ano omagumbo goondunda dhokulala ndatu, Oseti okombitha nosho tuu.Molyomakaya ga zi ko Omupresidende Hifikepunye Pohamba okwa egulula pambelewa omagumbo ngoka 48, e shi nigila oshita/shanka pegumbo lyomusamane Mbulunganga pEenghango mpoka mpoka a egulula pambelewa egumbo lyomusamane Mbulunganga noku mu pa ngeyi egumbo lye noshowo ooshapi/iipatululo ye pambelewa.Engathithi enene lya thikama moshigwana shaampoka, ookomanda oonkulu dhOplana, oonakupewa omagumbo, Ooministeli, Aanambelewa yEpangelo, Ookaansola dhIitopolwa nomagumbo, aaleli yOpamuthigululwakalo noyOongeleka nosho tuu opo ya li pegandjo lyegumbo lyomusamane Mbulunganga mpoka.Methano ndika otamu monika nee Omupresidende Hifikepunye Pohamba (omutiyali okuza kolumoho), Meme Penexupifo Pohamba (omutitatu okuza kolumoho) Gavena yOshitopolwa sha Shana tate Usko Nghaamwa (gwotango okuza kolumoho) noshowo nee ooyene yoshiithanene tatekulu Matias Mbulunganga Ndakolo (omutiyali okusa kolulyo) nomukulukadhi gwe meme Aili Ndakolo (gwotango okuza kolulyo) taya imbi eimbilo lyopashigwana pethimbo lyetameko lyoshituthi shegandjo lyegumbo ndika komusamane Mbulunganga pEenghango mpoka ku Presidende Pohamba mOlyomakaya ga zi ko.Sigo oompaka opwa tungwa nale omagumbo ge li 25 gOmapendafule ngaka.Ependafule, kOmanda yOplana kwali, tatekulu Matias Mbulunganga Ndakolo gwomomukunda Eenghango mOukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena, gumwe gwomOmapendafule ngoka ga tungilwa omagumbo ngaka tangotango muule womvula ya zi ko.Ya tungilwa ano omagumbo goondunda dhokulala ndatu, Oseti okombitha nosho tuu.Molyomakaya ga zi ko Omupresidende Hifikepunye Pohamba okwa egulula pambelewa omagumbo ngoka 48, e shi nigila oshita/shanka pegumbo lyomusamane Mbulunganga pEenghango mpoka mpoka a egulula pambelewa egumbo lyomusamane Mbulunganga noku mu pa ngeyi egumbo lye noshowo ooshapi/iipatululo ye pambelewa.Engathithi enene lya thikama moshigwana shaampoka, ookomanda oonkulu dhOplana, oonakupewa omagumbo, Ooministeli, Aanambelewa yEpangelo, Ookaansola dhIitopolwa nomagumbo, aaleli yOpamuthigululwakalo noyOongeleka nosho tuu opo ya li pegandjo lyegumbo lyomusamane Mbulunganga mpoka.Methano ndika otamu monika nee Omupresidende Hifikepunye Pohamba (omutiyali okuza kolumoho), Meme Penexupifo Pohamba (omutitatu okuza kolumoho) Gavena yOshitopolwa sha Shana tate Usko Nghaamwa (gwotango okuza kolumoho) noshowo nee ooyene yoshiithanene tatekulu Matias Mbulunganga Ndakolo (omutiyali okusa kolulyo) nomukulukadhi gwe meme Aili Ndakolo (gwotango okuza kolulyo) taya imbi eimbilo lyopashigwana pethimbo lyetameko lyoshituthi shegandjo lyegumbo ndika komusamane Mbulunganga pEenghango mpoka ku Presidende Pohamba mOlyomakaya ga zi ko.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News