Ou na ohauto ko Leo PanelBeaters mu Katutura?

Ou na ohauto ko Leo PanelBeaters mu Katutura?

ONGALASHE yedhina Leo PanelBeaters otayi tseyithile ookastoma dhayo ndhoka dhi na iihauto yi li mongalashe moka noya kala mo ethimbo ele ya thikama kutya naya kale ya ka tala ko iihauto yawo okuza owala mu Kotoba sigo omuDesemba 2005.

Etumwalaka ndyoka lya tuminwa kOshifo shika ota li ti ngeyi kutya ngoka to ka ndopa okukatala ko osheenditho shoye sigo omEsiku lyOtango lya Januali 2006 osheenditho shoye otashi ka landithwa po. Kehe nee ngoka u na osheenditho (ohauto) mongalashe ya tumbulwa metetekelo ninga onkambadhala u keyi taleko meendelelo ngashi tashi vulika nenge u ye ko mwene opo mu ka uvathane na mwene gwongalashe.Tangi sho ta mu ka tala ko iiyenditho yeni, tate Leo ta pandula ngaaka.Kehe nee ngoka u na osheenditho (ohauto) mongalashe ya tumbulwa metetekelo ninga onkambadhala u keyi taleko meendelelo ngashi tashi vulika nenge u ye ko mwene opo mu ka uvathane na mwene gwongalashe.Tangi sho ta mu ka tala ko iiyenditho yeni, tate Leo ta pandula ngaaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News