Otashi vulika Ben ita ka galukila kOsikola mbala

Otashi vulika Ben ita ka galukila kOsikola mbala

O SHIPOTHA shopaihulo shoka sha ningilwa Omukuluntusikola pOsikola yaanona ya Concordia College, Ben Awoseb, osha kalekwa pakathimbo mOmpangu ya Mengestrata mOvenduka mEtitano lya zi ko.

Sho a holoka oshikando oshitine mOmpangu moshipotha shi na sha niihulo shoka a ningilwa komunasikola posikola ye mpoka mu Apilili omumvo gwa zi ko, oshipotha she osha kuthwa mo manga momalandulathana molwashoka omakonakono gOpolisi inaga manithwa natango. Oshipotha shika osha li sha tsilikwa mu Septemba opo andola Awoses a zimine epogolo lye moshipotha shika oshiwike sha zi ko.Konima sho Awoseb a holoka lwotango mOmpangu mu Apilili, okwa ka holoka ishewe mu Juni na Septemba omumvo gwa zi ko.Oshikando kehe oshipotha shika osha undililwa komeho omolu omakonakono.Oshifo shika osha tseya ngeyi kutya oshuikondo shOpolisi shi na sha nEgameno lyAakiintu nAanona osha pewa elombwelo opo shi kale sha manitha omakonakono moshipotha shika opo Awoseb a tamanekwe ishewe.Omumvo gwa zi ko okanasikola kokakadhona pOsikola ya Concordia College oka popi kutya oka kwatakwata kOmukuluntusikola konima sho a yi nako ko Ausspannplatz okuza nako pomatungo gosikola.Okwa li aniwa e ka kwatakwata nokukahupita.Awoseb okwa li nee a dhitikwa konima sho aanasikola yalwe nosho wo aaniilonga posikola mpoka ya fala omanyenyeto gawo kombinga ya Awoseb kUuministeli wElongo.Aanambalewa yEpangelo oya popi ngeyi mOmaandaha kutya oyi inekela kutya omilandu dhomazulo moshipotha sha Awoseb inadhi manithwa natango, ihe inaya gandja naanaa uuyelele wa yela moshinima shika.Otaku popiwa wo kutya omwedhi gwa zi ko, Awoseb okwa li a gandja ombapila ye yeikuthomiilonga kUuministeli, ihe konima okwa ka ninguluka ishewe kutya ina hala okwiikutha miilonga.The Namibian ina vula okumona naanaa kutya Awoseb oku li peni pethimbo ndika, ihe aanambelewa pOsikola ndjoka ya Concordia College mboka ya li taya ilongekidhile okutameka etameko lyosikola oya popi kutya inaya tseyithilwa sha ngele Awoseb ota ka galukila mbala kosikola.Omulongisikola omuluntu pOsikola mpoka okwa kelelithwa pehala lya Awoseb ong’Omukuluntusikola okuza esiku Awoseb a kuthwa miilonga, na osho tashi kala manga ngaaka.Uuministeli owa li wa tumu omukonaakoni kosikola ndjoka opo a pulapule aanasikola yalwe taya popi wo kutya oya ningilwa omakwatakwato gopaihulo ku Awoseb.Pethimbo lyedhitiko lya Awoseb ewilikongundu lyosikola olya li lya nyenyeta kutya Uuministeli owi ipwililikile omanyenyeto gawo kombinga ya Awoseb ngoka ya ningi konima owala yoomwedhi ooshona sho Awoseb a ningwa omukuluntusikola posikola ya Concordia College.Oshipotha shika osha li sha tsilikwa mu Septemba opo andola Awoses a zimine epogolo lye moshipotha shika oshiwike sha zi ko.Konima sho Awoseb a holoka lwotango mOmpangu mu Apilili, okwa ka holoka ishewe mu Juni na Septemba omumvo gwa zi ko.Oshikando kehe oshipotha shika osha undililwa komeho omolu omakonakono.Oshifo shika osha tseya ngeyi kutya oshuikondo shOpolisi shi na sha nEgameno lyAakiintu nAanona osha pewa elombwelo opo shi kale sha manitha omakonakono moshipotha shika opo Awoseb a tamanekwe ishewe. Omumvo gwa zi ko okanasikola kokakadhona pOsikola ya Concordia College oka popi kutya oka kwatakwata kOmukuluntusikola konima sho a yi nako ko Ausspannplatz okuza nako pomatungo gosikola.Okwa li aniwa e ka kwatakwata nokukahupita.Awoseb okwa li nee a dhitikwa konima sho aanasikola yalwe nosho wo aaniilonga posikola mpoka ya fala omanyenyeto gawo kombinga ya Awoseb kUuministeli wElongo.Aanambalewa yEpangelo oya popi ngeyi mOmaandaha kutya oyi inekela kutya omilandu dhomazulo moshipotha sha Awoseb inadhi manithwa natango, ihe inaya gandja naanaa uuyelele wa yela moshinima shika.Otaku popiwa wo kutya omwedhi gwa zi ko, Awoseb okwa li a gandja ombapila ye yeikuthomiilonga kUuministeli, ihe konima okwa ka ninguluka ishewe kutya ina hala okwiikutha miilonga.The Namibian ina vula okumona naanaa kutya Awoseb oku li peni pethimbo ndika, ihe aanambelewa pOsikola ndjoka ya Concordia College mboka ya li taya ilongekidhile okutameka etameko lyosikola oya popi kutya inaya tseyithilwa sha ngele Awoseb ota ka galukila mbala kosikola.Omulongisikola omuluntu pOsikola mpoka okwa kelelithwa pehala lya Awoseb ong’Omukuluntusikola okuza esiku Awoseb a kuthwa miilonga, na osho tashi kala manga ngaaka.Uuministeli owa li wa tumu omukonaakoni kosikola ndjoka opo a pulapule aanasikola yalwe taya popi wo kutya oya ningilwa omakwatakwato gopaihulo ku Awoseb.Pethimbo lyedhitiko lya Awoseb ewilikongundu lyosikola olya li lya nyenyeta kutya Uuministeli owi ipwililikile omanyenyeto gawo kombinga ya Awoseb ngoka ya ningi konima owala yoomwedhi ooshona sho Awoseb a ningwa omukuluntusikola posikola ya Concordia College.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News