Oshinyandwa sha Desert Soul sha tulwa mOshiwambo

Oshinyandwa sha Desert Soul sha tulwa mOshiwambo

N ELELAKANO okugandja uuyelele kaantu oyendji kombinga yekondjitho lyomukithi gwo HIV-AIDS, o TB nomakaya, oshinyandwa shedhina Desert Soul shoka sha kala ashike shi li mOshiingilisa, ngashiingeyi osha tulwa wo mOshiwambo na osha tameka nale okupita mOradio ya NBC mElaka lyOshiwambo.

Oshinyandwa shika osha temeke okupita mOradio yOshiwambo momasiku 14 ga Desemba 2006. Oshinyandwa shika shi na iitopolwa yi li 41, otashi gandja uuyelele notashi longo oshigwana kombinga yonkalo yoshili yesiku kehe moka mu na Aanamibia, kombinga yomashongo ngoka ya taalela, ga etwa komukithi gwo HIV-AIDS, TB nokokuhila omakaya.Oshinyandwa shika omu na wo omahokololo gaantu ya kutha omatokolo kombinga yonkalamwenyo ondhigu moka ye li nokuninga po sha shomupondo mekondjitho lyomikithi dhika.Oshinyandwa shika shomOshiwambo sha Desert Soul oshi li Oproyeka yehangano lyOmushigakano Omutiligane mu Namibia/Namibia Red Cross Society na ohashi piti mOradio ya NBC mElaka lyOshiwambo mOmatine nOmomatiotano potundi onti: 19h15 e tashi ka endululwa ashike mOlyomakaya potundi ontimulongo nontiyali.Menindjela gwa Desert Soul Felecita Hikuam okwa ti oshinyandwa shika osha tulwa mElaka lyOshiwambo molwashoka mAanamibia ayehe, Aawamvo ye na mo oopelesenda dha konda po 60.Ano ngashiingeyi oshinyandwa shika otashi ka uvika kaantu oyendji, yi ilonge mo sha musho nkene okwiigamena komikithi dha tumbulwa.Oshinyandwa shika shi na iitopolwa yi li 41, otashi gandja uuyelele notashi longo oshigwana kombinga yonkalo yoshili yesiku kehe moka mu na Aanamibia, kombinga yomashongo ngoka ya taalela, ga etwa komukithi gwo HIV-AIDS, TB nokokuhila omakaya.Oshinyandwa shika omu na wo omahokololo gaantu ya kutha omatokolo kombinga yonkalamwenyo ondhigu moka ye li nokuninga po sha shomupondo mekondjitho lyomikithi dhika.Oshinyandwa shika shomOshiwambo sha Desert Soul oshi li Oproyeka yehangano lyOmushigakano Omutiligane mu Namibia/Namibia Red Cross Society na ohashi piti mOradio ya NBC mElaka lyOshiwambo mOmatine nOmomatiotano potundi onti: 19h15 e tashi ka endululwa ashike mOlyomakaya potundi ontimulongo nontiyali. Menindjela gwa Desert Soul Felecita Hikuam okwa ti oshinyandwa shika osha tulwa mElaka lyOshiwambo molwashoka mAanamibia ayehe, Aawamvo ye na mo oopelesenda dha konda po 60.Ano ngashiingeyi oshinyandwa shika otashi ka uvika kaantu oyendji, yi ilonge mo sha musho nkene okwiigamena komikithi dha tumbulwa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News