Opolisi mOshana otayi uusiku nomutenya, Kashihakumwa ta ti

Opolisi mOshana otayi uusiku nomutenya, Kashihakumwa ta ti

K OMANDA gwOpolisi mOshitopolwa sha Shana Komufala gwOpevi Ndahangwapo Kashihakumwa, okwa tseyitha mOmaandaha mOshakati kutya Opolisi ye otayi longo uusiku nomutenya okukelela iimbuluma nokukaleka po Oveta nElandulathano mOshitopolwa.

Ndhika Komufala gwOpevi Kashihakumwa okwe dhi popi sho omukwashigwana gumwe a nyenyeta mOshifo shika shometi 6 Septemba, kutya Aapolisi yomOshana, itaya longo sha noye li ashike taya etha aantu tayi idhipaga nokwiitsa noombele, ngashi unene moondoolopa Oshakati nOngwediva. “Aantu mboka taya taandeleke omitoto dhatya ngeyi kandi shi kutya oya hala okweeta po shike, oshoka Opolisi yandje mOshitopolwa sha Shana oya kutha ko oonkaku mokukondjitha iimbuluma noya sindana moku shi ninga,” ta popi.Ta indile koonakunyenyeta mboka, ya shangele mOshifo shika sho The Namibian, metumwalaka lyopaufupi (SMS), kutya naya kale haye ya kOpolisi yoyene, ano kuye mwene, opo ya nyenyete nawa noya yelithilwe wo nawa iilonga yOpolisi.Kashihakumwa ota ti kutya mokuya kwe mOshitopolwa sha Shana, pwa pita ashike ngashiingeyi oomwedhi ndatu, muule wethimbo lyewiliko lye mOshana, omwa lopotwa ashike eyaho nondjembo limwe naantu yatatu ya tsilwa noombele poondingosho.”Oshakati nOngwediva osho wo Ondangwa, Oondoolopa oonene mOshitopolwa shika, nange oto lopotelwa mwa lopotwa ashike oshiponga shimwe shetopo lyondjembo netsuwo lyoombele lutatu, nena otashi ku lombwele ashike kutya Opolisi mOshitopolwa, otayi longo nuudhiginini.Ano tayi longo omutenya nuusiku opo yi tule po Oveta nElandulathano,” Kashhakumwa ta ti.”Aantu mboka taya taandeleke omitoto dhatya ngeyi kandi shi kutya oya hala okweeta po shike, oshoka Opolisi yandje mOshitopolwa sha Shana oya kutha ko oonkaku mokukondjitha iimbuluma noya sindana moku shi ninga,” ta popi.Ta indile koonakunyenyeta mboka, ya shangele mOshifo shika sho The Namibian, metumwalaka lyopaufupi (SMS), kutya naya kale haye ya kOpolisi yoyene, ano kuye mwene, opo ya nyenyete nawa noya yelithilwe wo nawa iilonga yOpolisi.Kashihakumwa ota ti kutya mokuya kwe mOshitopolwa sha Shana, pwa pita ashike ngashiingeyi oomwedhi ndatu, muule wethimbo lyewiliko lye mOshana, omwa lopotwa ashike eyaho nondjembo limwe naantu yatatu ya tsilwa noombele poondingosho.”Oshakati nOngwediva osho wo Ondangwa, Oondoolopa oonene mOshitopolwa shika, nange oto lopotelwa mwa lopotwa ashike oshiponga shimwe shetopo lyondjembo netsuwo lyoombele lutatu, nena otashi ku lombwele ashike kutya Opolisi mOshitopolwa, otayi longo nuudhiginini.Ano tayi longo omutenya nuusiku opo yi tule po Oveta nElandulathano,” Kashhakumwa ta ti.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News