Oovisa itadhi pulwa we okuya ku Angola

Oovisa itadhi pulwa we okuya ku Angola

E PANGELO lya Namibia nolyAangola oga kutha po oovisa dhomatalelopo omafupi dhoka hadhi pulwa aapashiyoni pokati kiilongo mbika iyali.

Etsekumweuvathano ndika olya shainwa kOminista yIikwameni ya Namibia nOminista yIikwameni yaAngola mu Luanda konyala iiwike iyali ya zi ko. Omugandjimulombo mUuministeli wIikwapondje Kauku Hengari okwa ti nando ongaaka, Aanamibia mboka ya hala oku ka landitha iinima yawo ku Angola oye na okuninga omaindilo goovisa.Ta ti, aantu mboka inaya pumbwa oovisa aatalelipo naatalelipo paufupi Hengari okwa ti aalongwa, aakongi yiilonga naamboka ya hala okuninga oongehefa mu Angola tadhi kwata ethimbo, oye na okuninga omaindilo goovisa noopelemeta.Aanamibia mboka ye na oobisinisa mu Angola oya kala nokunyenyeta kombinga yomagandjo goombapila taga kwata ethimbo ele pomiyelo dhokoongamba.Hengari okwa ti etsokumweuvathano li na sha nomalandithathano pokati kiilongo mbika iyali, oli na okutalululwa opo onkalo yi lundululwe.Shika otashi ka kwatela mo nee aniwa eegululo lyomiyelo dhopoongamba omipe dhi li omulongo, opo iilonga yi kale iipu poongamba.Ina vulu okupopya kutya omiyelo ndhika otadhi ka tulwa peni nenge uunake tadhi ka egululwa.Omugandjimulombo mUuministeli wIikwapondje Kauku Hengari okwa ti nando ongaaka, Aanamibia mboka ya hala oku ka landitha iinima yawo ku Angola oye na okuninga omaindilo goovisa.Ta ti, aantu mboka inaya pumbwa oovisa aatalelipo naatalelipo paufupi Hengari okwa ti aalongwa, aakongi yiilonga naamboka ya hala okuninga oongehefa mu Angola tadhi kwata ethimbo, oye na okuninga omaindilo goovisa noopelemeta.Aanamibia mboka ye na oobisinisa mu Angola oya kala nokunyenyeta kombinga yomagandjo goombapila taga kwata ethimbo ele pomiyelo dhokoongamba.Hengari okwa ti etsokumweuvathano li na sha nomalandithathano pokati kiilongo mbika iyali, oli na okutalululwa opo onkalo yi lundululwe.Shika otashi ka kwatela mo nee aniwa eegululo lyomiyelo dhopoongamba omipe dhi li omulongo, opo iilonga yi kale iipu poongamba.Ina vulu okupopya kutya omiyelo ndhika otadhi ka tulwa peni nenge uunake tadhi ka egululwa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News