Ooshela mu Mogadishu

Ooshela mu Mogadishu

M OGADISHU – Omalugodhi pokati kaakwiita yEpangelo nOorebele dheitaalo lyOshIslama mu Somalia onkee taga pula komeho.

Epangelo lya Somalia olya popi kutya otali tsikile okukondjitha Oorebele dhika sigo dha kombwa mo thili-thilu moshilongo. Aakwashigwana mboka ya haluthwa kiita mbika oya popi kutya kapu naanaa ombinga ndjoka ya fa tayi sindi onkwawo.”Omagumbo ogendji ngoka ge li puushiinda nangame oga thengwa kooshela.Ondi na elago sho egumbo lyandje lya thikama natango,” Omar Hussein – ngoka egumbo lye li li popepi naampoka ta pu lwiwilwa, osho a popi ngaaka.”Omathimbo gamwe ohandi egulula ositola yandje ngele ooshela dha mwena, ihe oowili ashike oontshona mesiku,” ta tsikile ko ngaaka.Aakwiita yEpangelo lya Somalia otaya yambidhidhwa kaakwiita ya Ethiopia mokukondjitha Oorebele dhAaIslama.Momaandaha, olopota yimwe yehangano egameni lyuuthemba womuntu mu Somalia oya popi kutya iita mbika oya faalela oomwenyo dhaantu ye li 267.Aantu ye li etata lyomiliyuna oya thigi po Mogadishu, ya yi niihauto nonondoongi omanga yamwe ye li omayuvi ye li taya lala kohi yomiti moondoolopa nomomikunda dhopopepi.Iigwanahangano oyi na uumbanda kutya otashi vulika iita mbika otayi ka etela aantu ondjala nomikithi.Amerika, ngoka aanadipomate ya popi kutya ota yambidhidha eyo lyaakwiita ya Ethiopia mu Somalia, mOmaandha okwa ningi eindilo kwaayeha kutya naya tule po omatati.Nampa-ReutersAakwashigwana mboka ya haluthwa kiita mbika oya popi kutya kapu naanaa ombinga ndjoka ya fa tayi sindi onkwawo.”Omagumbo ogendji ngoka ge li puushiinda nangame oga thengwa kooshela.Ondi na elago sho egumbo lyandje lya thikama natango,” Omar Hussein – ngoka egumbo lye li li popepi naampoka ta pu lwiwilwa, osho a popi ngaaka.”Omathimbo gamwe ohandi egulula ositola yandje ngele ooshela dha mwena, ihe oowili ashike oontshona mesiku,” ta tsikile ko ngaaka.Aakwiita yEpangelo lya Somalia otaya yambidhidhwa kaakwiita ya Ethiopia mokukondjitha Oorebele dhAaIslama.Momaandaha, olopota yimwe yehangano egameni lyuuthemba womuntu mu Somalia oya popi kutya iita mbika oya faalela oomwenyo dhaantu ye li 267.Aantu ye li etata lyomiliyuna oya thigi po Mogadishu, ya yi niihauto nonondoongi omanga yamwe ye li omayuvi ye li taya lala kohi yomiti moondoolopa nomomikunda dhopopepi.Iigwanahangano oyi na uumbanda kutya otashi vulika iita mbika otayi ka etela aantu ondjala nomikithi.Amerika, ngoka aanadipomate ya popi kutya ota yambidhidha eyo lyaakwiita ya Ethiopia mu Somalia, mOmaandha okwa ningi eindilo kwaayeha kutya naya tule po omatati.Nampa-Reuters

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News