Oonkundathana mekutho miilonga lyaaniilonga ya KAT lya tameka

Oonkundathana mekutho miilonga lyaaniilonga ya KAT lya tameka

O ONKUNDATHANA oshipala noshipala pokati kEwiliko lyOfaabulika yonyama noyiipa yoompo ya Karas Abattoir and Tannery (KAT) nehangano lyaaniilonga lya Namibia Workerts Union (Nafau) kombinga yosheetwapo kutya aaniilonga ye li 72 naya pewe uupakete wawo pakwiiyamba, odha tameke ohela po Keetmanshoop.

Oonkundathana ndhika otadhi ningwa konima sho oombinga adhihe mbali dha tindi okutsa kumwe kombinga yoshimaliwa shoka shi na okufutwa melaleko lyaaniilonga mbaka. Amushanga-Ndjayi gwopakathimbo gwa Nafau Kiros Sackaris nad Amushanga-Ndjayi gwehangano lyomahangano gaaniilonga mu Namibia/National Union of Namibian Workers (NUNW) Evalistus Kaaronda okwa li kwa tegelelwa ya ka kalelepo aaniilonga poonkundathana ndhika.Ewiliko lyOfaabulika ndjika olya popi kutya otayi vulu okufuta aaniilonga oondjambi dhu udha dhoomwedhi ndatu, ofuto yolupandu yoshiwike shimwe momumvo kehe omuniilonga a longo mOkampani noshimaliwa shomasiku gawo gomafutho ngoka ge li ko natango.Ihe Nafau okwa hala KAT a fute aaniilonga oshimaliwa sholupandu shiiwike oyali momumvo kehe omuniilonga a longa mokampani.Nafau okwa hala wo aaniilonga mboka ya longo oomvula odhindji ya dhengwe okati kokoonyala nOondola/N$ 1 5000 noshimaliwa shokuthiga po Okampani shOondola/N$600.00.Natango Nafau okwa hala wo kiimaliwa mbika kwaa kuthwe iishoshela na kehe omuniilonga na pandulwe wo nOondola/N$500.Pamayalulo ga ningwa po kombinga yiinewe okuhulila mu Juni 2006, KAT okwa kanitha oshimaliwa shOondola oomoliyuna hetatu oshinkwanu heyali okuza momumvo 2005-2006.Amushanga-Ndjayi gwopakathimbo gwa Nafau Kiros Sackaris nad Amushanga-Ndjayi gwehangano lyomahangano gaaniilonga mu Namibia/National Union of Namibian Workers (NUNW) Evalistus Kaaronda okwa li kwa tegelelwa ya ka kalelepo aaniilonga poonkundathana ndhika.Ewiliko lyOfaabulika ndjika olya popi kutya otayi vulu okufuta aaniilonga oondjambi dhu udha dhoomwedhi ndatu, ofuto yolupandu yoshiwike shimwe momumvo kehe omuniilonga a longo mOkampani noshimaliwa shomasiku gawo gomafutho ngoka ge li ko natango.Ihe Nafau okwa hala KAT a fute aaniilonga oshimaliwa sholupandu shiiwike oyali momumvo kehe omuniilonga a longa mokampani.Nafau okwa hala wo aaniilonga mboka ya longo oomvula odhindji ya dhengwe okati kokoonyala nOondola/N$ 1 5000 noshimaliwa shokuthiga po Okampani shOondola/N$600.00.Natango Nafau okwa hala wo kiimaliwa mbika kwaa kuthwe iishoshela na kehe omuniilonga na pandulwe wo nOondola/N$500.Pamayalulo ga ningwa po kombinga yiinewe okuhulila mu Juni 2006, KAT okwa kanitha oshimaliwa shOondola oomoliyuna hetatu oshinkwanu heyali okuza momumvo 2005-2006.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News