Oondjila adhihe ngula okOndangwa dha taalela

Oondjila adhihe ngula okOndangwa dha taalela

O ONDJILA adhihe okOndangwa dha taalela, hoka oshigwana sha Namibia tashi ka tala nkene Osasiona onene yOmashina gokolutenda tayi ka egululwa kOmupresidende gwOshilongo Hifikepunye Pohamba.

Pohamba ota ka enda pamwe nOmupresidende Omukulu, He yOshigwana, Omundohotola Sam Shafiishuna Nujoma nosho wo nOoministeli dhe ngashi unene ndjoka yIilonga, Joel Kaapanda, nOmukuluntuwiliki gwa TransNamib tate John Shaetonhodi naananentu yalwe. Pokati mpoka otwa kundanene kutya Osasiona ndjoka yOmashina pOndangwa otayi lukilwa Omukwaniilwa gwOndonga kwali Nehale lyaMpingana.Omukwaniilwa gwOndonga tatekulu Immanuel Kauluma Elifas nElelo lye opo wo taya ka kala notaka popitha wo oshigwana mpoka.Iilonga mbika yetungo lyolutenda okuza mOshomeya sigo okOshikango nOshakati okupitila mOndangwa, oya tamekele momumvo 2002.Omupresidende gwoshilongo pethimbo ndyoka, Omundohotola Sam Nujoma, ngoka a gandja ongushu nomungunda omunene ketungo lyolutenda nduka, oye a tulile miilonga pambelewa etungo lyolutenda meti 15 Maalitsa 2002 pOshivelo.Esiku ndjoka olyo esiku lyopandjokonona moka eshina lyokolutenda, lyedhina Omugulugwombashe, lya lyata ompadhi lwotango mOshitopolwa shOwambo.Osasiona ndjoka yopOshivelo oya lukilwa Omundohotola Sam Nujoma.Pokati kOshivelo nOndangwa napo wo opu na oosasiona oontshona, ngashi pOmuthiya nopOnyaanya.Okuza mpoka iilonga yetungo lyolutenda nduka oya tsikile nontsi ya tsima moka oshigwana ashihe sha Namibia sha kutha ombinga onenenene, paiyambo nokuli.Nujoma okwa kala nokuhwameka oshigwana shi kuthe ombinga metungo lyOlutenda paiyambo na osho sha ningi shili.Pohamba sho a yi kOshipundi shUupresidende omvula ya zi ko, naye wo okwa landula moompadhi dhOmupresidende omukulu Sam Nujoma nokwa indile oshigwana shi tsikile nokukutha ombinga metungo lyolutenda noku lu thikitha kOshikango noshowo kOshakati ngashi sha thanekwa.Uuyelele mboka wu li po owo mboka kutya iilonga yolutenda nduka onkee yi na okutsikila sigo esiku limwe tayi ka thika kefuta lya Atlanta ko Cape Frio, okuza ano mOshakati lwa thinda kuuninginino hoka.Sho nee lwa pwa okutungwa ngeyi okuza kOshomeya sigo opOndangwa osha yela kutya oshigwana otashi vulu nee okulongitha olutenda nduka okuya kuushimba nokuza ko okuya koNooli.Aanangeshefa nayo ngaashingeyi otaya vulu okweenditha iikwangeshefa yawo mOmugulugwombashe moka.Ngula Oshituthiegululo shika otashi ka wilikwa nee ku Amushanga Omukuluntu gwUuministeli wIilonga, Omaenditho nOmakwatakanithokumwe Shihaleni Ndjaba.Gavena yOshitopolwa sha Shana omusamane Klemens Kashuupulwa oye taka taamba aayenda mOshitopolwa she sha Shana.Omukwaniilwa gwOndonga tatekulu Kauluma Elifas ta landula ko ta popitha oshigwana nokushi taamba wo mOndonga ye moka, opo ihe nawa taku landula Omupresidende Omukulu Omundohotola Sam Nujoma nokonima ye taku landula Omupresidende gwoshilongo Hifikepunye Pohamba ngoka pethimbo nee ndjoka taka egulula pambelewa Osasiona ndjika ompe onenenene yOmashina pOndangwa mpoka.Okuza mpoka esuukululo lyOkapeleki kOmupresidende Pohamba kutya Osasiona ndjoka okwe yi egulula pambelewa mesiku ndjoka.Pokati mpoka otwa kundanene kutya Osasiona ndjoka yOmashina pOndangwa otayi lukilwa Omukwaniilwa gwOndonga kwali Nehale lyaMpingana.Omukwaniilwa gwOndonga tatekulu Immanuel Kauluma Elifas nElelo lye opo wo taya ka kala notaka popitha wo oshigwana mpoka.Iilonga mbika yetungo lyolutenda okuza mOshomeya sigo okOshikango nOshakati okupitila mOndangwa, oya tamekele momumvo 2002.Omupresidende gwoshilongo pethimbo ndyoka, Omundohotola Sam Nujoma, ngoka a gandja ongushu nomungunda omunene ketungo lyolutenda nduka, oye a tulile miilonga pambelewa etungo lyolutenda meti 15 Maalitsa 2002 pOshivelo.Esiku ndjoka olyo esiku lyopandjokonona moka eshina lyokolutenda, lyedhina Omugulugwombashe, lya lyata ompadhi lwotango mOshitopolwa shOwambo.Osasiona ndjoka yopOshivelo oya lukilwa Omundohotola Sam Nujoma.Pokati kOshivelo nOndangwa napo wo opu na oosasiona oontshona, ngashi pOmuthiya nopOnyaanya.Okuza mpoka iilonga yetungo lyolutenda nduka oya tsikile nontsi ya tsima moka oshigwana ashihe sha Namibia sha kutha ombinga onenenene, paiyambo nokuli.Nujoma okwa kala nokuhwameka oshigwana shi kuthe ombinga metungo lyOlutenda paiyambo na osho sha ningi shili.Pohamba sho a yi kOshipundi shUupresidende omvula ya zi ko, naye wo okwa landula moompadhi dhOmupresidende omukulu Sam Nujoma nokwa indile oshigwana shi tsikile nokukutha ombinga metungo lyolutenda noku lu thikitha kOshikango noshowo kOshakati ngashi sha thanekwa.Uuyelele mboka wu li po owo mboka kutya iilonga yolutenda nduka onkee yi na okutsikila sigo esiku limwe tayi ka thika kefuta lya Atlanta ko Cape Frio, okuza ano mOshakati lwa thinda kuuninginino hoka.Sho nee lwa pwa okutungwa ngeyi okuza kOshomeya sigo opOndangwa osha yela kutya oshigwana otashi vulu nee okulongitha olutenda nduka okuya kuushimba nokuza ko okuya koNooli.Aanangeshefa nayo ngaashingeyi otaya vulu okweenditha iikwangeshefa yawo mOmugulugwombashe moka.Ngula Oshituthiegululo shika otashi ka wilikwa nee ku Amushanga Omukuluntu gwUuministeli wIilonga, Omaenditho nOmakwatakanithokumwe Shihaleni Ndjaba.Gavena yOshitopolwa sha Shana omusamane Klemens Kashuupulwa oye taka taamba aayenda mOshitopolwa she sha Shana.Omukwaniilwa gwOndonga tatekulu Kauluma Elifas ta landula ko ta popitha oshigwana nokushi taamba wo mOndonga ye moka, opo ihe nawa taku landula Omupresidende Omukulu Omundohotola Sam Nujoma nokonima ye taku landula Omupresidende gwoshilongo Hifikepunye Pohamba ngoka pethimbo nee ndjoka taka egulula pambelewa Osasiona ndjika ompe onenenene yOmashina pOndangwa mpoka.Okuza mpoka esuukululo lyOkapeleki kOmupresidende Pohamba kutya Osasiona ndjoka okwe yi egulula pambelewa mesiku ndjoka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News