Oondjembo oonene dhi inyenga mu DRC

Oondjembo oonene dhi inyenga mu DRC

R UGARI – Omatopo goondjembo oonene ogi inyenge miikulundundu yimwe yomuumbugantu wa DRC, moka aakwiita yEpangelo ye li taya kondjitha Oorebele ndhoka tadhi piyaganeke onkalo moshilongo.

Iigwanahangano oya lopota kutya omakuyunguto mu DRC oga kutha aantu ye li 200 000 lwaampoka momagumbo gawo muule woomwedhi tadhi yalulwa dha zi ko. Kolonela gwomatanga gEpangelo Jean Claude Mosala okwa ti aakwiita ye oya shunitha Oorebele dha Ndjayi Laurent Nkunda momukunda gwa Rugari, konima sho dha li dhu umbu ohauto yawo yopakwiita yi na iikulya niilwitho ya li tayi faalelwa aakwiita yEpangelo.Omukunda gwa Rugari ogu li ookulometa 35 lwaampoka kuumbangalantu wondoolopo ya Goma.Mayola Viveck Goyal, e li Omugandjimulombo gwaakwiita yIigwanahangano mu DRC, okwa ti “Aakwiita ya Nkunda oya shunithwa monima.”Epangelo lya DRC olya kala tali nana nondatu okweeta po oveta nelandulathano moshitopolwa shokuumbugantu, unene tuu moshitopolwa sha North Kivu.Okuza mu Aguste nuumvo, omakuyunguto mu North Kivu oga kutha aantu ye li 176 000 momagumbo gawo, Iigwanahangano osho ya lopota.Metitatu lya zi ko, aakwiita ya Nkunda oya li ya ponokela Okamba yaakwiita yEpangelo pu Rutshuru, shi li ookilometa 30 kuumbangalantu wa Rugari.Nampa-APKolonela gwomatanga gEpangelo Jean Claude Mosala okwa ti aakwiita ye oya shunitha Oorebele dha Ndjayi Laurent Nkunda momukunda gwa Rugari, konima sho dha li dhu umbu ohauto yawo yopakwiita yi na iikulya niilwitho ya li tayi faalelwa aakwiita yEpangelo.Omukunda gwa Rugari ogu li ookulometa 35 lwaampoka kuumbangalantu wondoolopo ya Goma.Mayola Viveck Goyal, e li Omugandjimulombo gwaakwiita yIigwanahangano mu DRC, okwa ti “Aakwiita ya Nkunda oya shunithwa monima.”Epangelo lya DRC olya kala tali nana nondatu okweeta po oveta nelandulathano moshitopolwa shokuumbugantu, unene tuu moshitopolwa sha North Kivu.Okuza mu Aguste nuumvo, omakuyunguto mu North Kivu oga kutha aantu ye li 176 000 momagumbo gawo, Iigwanahangano osho ya lopota.Metitatu lya zi ko, aakwiita ya Nkunda oya li ya ponokela Okamba yaakwiita yEpangelo pu Rutshuru, shi li ookilometa 30 kuumbangalantu wa Rugari.Nampa-AP

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News