Onkalo mOkavango oya ngungumana, ashike aanahambo inaya za mo

Onkalo mOkavango oya ngungumana, ashike aanahambo inaya za mo

O NKALO mOkavango oyi li nawa, ya ngungumana noyi li kohi yokondolola, ashike nee Aanahambo mboka ya pelwe elombwelo lyOpaveta meti 19 Novemba 2005 kutya naya ze mo muule womasiku gaheyali, sigo okonena ndjika omo ye li, Komanda gwOpolisi mOshitopolwa sha Kavango Chief Inspecta Olavi Auanga ta ti ngeyi mehuliloshiwike lya zi ko.

Chief Insepcta Auanga ota ti kutya okwa leshele mIifo taku tiwa kutya onkalo muuninginino wa Kavango oyi li ya yaga kegonga naanahambo naakalimo yomOkavango moka oyiithikamena aniwa. ‘ “Shika iifundja iitokele, onkalo muuninginino waKavango oyi li nawa noya ngungumana sigo oompaka.Shoka twa ninga po egandjo ashike lyOombapila dhokulombwela Aanahambo mbaka paveta kutya naya ze mo mOkavango moka meni lyomasiku gaheyali.Sha gwedhwa ashike kelombwelo ndjoka ya li ya pewa nale kEpangelo nokOmukwaniilwa Sitentu Mpasi kutya naya kale ya thiga po omaulithilo muuninginino wOkavango meendelelo ngashi tashi vulika,” Chief Insepcta Auanga ta ti.Kokutya nee sho ya tindila mo, onkatu yini tayi katukwa, Chief Inspecta Auanga ota ti kutya shoka ye ita vulu oku shi komenda.”Ondi wete kutya kwaashoka kutya otapu ningwa shike sho ya tindila mo, pula kOombelewa oonene dhOpolisi kOvenduka,” Auanga ta ti ngaaka.Sho twa pula Mayolandjayi gwOpolisi Tuweefeni M’lukeni okwa ti kutya ye okwa li a za po manga na opo a galukile mo mONamibia.”Opo tandi tala okuza oshiwike shika kutya oshike shi li po na oshike tashi ningwa po,” Mayolandjayi M’lukeni ta ti ngawo.Aanahambo otaya ti kutya yo mOkavango itaya zi mo omanga Epangelo kumwe nElelo lyOshilongo shOndonga nolyUukwanyama inaye ya pa omahala mpoka taya tula iimuna yawo kombinga yokOwambo.”Otwa ningile ehololomadhilaadhilo pEenhana meti 31 October 2005 noshowo nee mEtitatu lyoshiwike sha zi ko kOmuthiyagwiipundi moka twa indila Epangelo nOmalelo ngoka gaali ye tu pe omahala mpoka tatu tula iimuna yetu uuna twa za mo mOkavango ndele sigo oompaka ina ye tu yamukula,” Vilho Hamunyela (Kabila), gumwe gwomaanahambo mboka ye li kOkavango, ta ti ngawo.Aanahambo yamwe mboka ye li muuzilombugantu wAukwangali mOkavango otaya ti kutya oye li taya ningilwa omathiminikotilitho kaakalimo yAakavango hoka.Yamwe yomAakavango ye na nokuli noondjembo dhomashina, taya ti kutya naya ze mo moompadhi oontalala.Otaya ti kutya oya kuthwa omithima dhawo omilongombali.Hamunyela ota ti kutya aanahambo yamwe oya za ko ye ya koongamba dhOwambo nOkavango, ashike nee molwashoka ehala mpoka olya thinanekwa koondhalate ndhoka dhi li kombinga yokOwambo.Shika, ota ti kutya osha eta iimuna yawo yi shune ishewe kOkavango hoka ya igilila hayi li nokunwa.”Oshinima oshidhigu lela, nEpangelo olya pumbwa okutala po nawa mpoka,” Hamunyela ta ti.Omusamane Waandja Ndaameshime (Shipalashomoongo) pethimbo lyehololomadhilaadhilo lyawo ndjoka ya ningile pOmuthiya mEtitatu lya zi ko okwa li a etelela uutana wu li utatu mboka a ti kutya ooyina oya sile mondjila sho aanahambo ye yamwe ya li ya tokola okuhinga, ano okuza ko kOkavango ngeno, omasiku ga zi ko.”Ondi wete kutya Epangelo nali ninge po sha meendelelo ngashi tashi vulika opo iimuna ye tu yi hupithwe, oshoka omukalo gwokuhinga ngeyi otau ka kanitha nokudhipaga po iimuna yetu,” Shipalashomoongo ta ti ngawo neyeme.Elelowiliki lyEvi lya Kavango meti 19 Novemba 2005, olya gandjele oombapila dhokuza mo mOkavango kaanahambo yAawambo mboka ye li mOkavango moka shaa li Paveta, ya kale ya za mo omanga omasiku gaheyali inaga pita.Omasiku ngoka koyendji yomaanahambo, oga pita nale inaya za mo notaya ti nee kutya yo itaya zi mo omanga inaya pewa ehala kombinga yokOwambo moka taya ka tula iimuna yawo.Ya ningi wo nomahololomadhilaadhilo taya pula ya pewe ehala kombinga yokOwambo, ashike sigo oompaka Epangelo olya mwena ashike inali yamukula omaindilo gawo.”Tse ano itatyu zi mo omanga Epangelo noshowo Elelo lyOndonga nolyAukwanyama inaye tu yamukula noku tu pa omahala nenge ehala moka tatu tula iimuna ye tu, ‘ Aanahambo mbaka taya ti ngawo.’ “Shika iifundja iitokele, onkalo muuninginino waKavango oyi li nawa noya ngungumana sigo oompaka.Shoka twa ninga po egandjo ashike lyOombapila dhokulombwela Aanahambo mbaka paveta kutya naya ze mo mOkavango moka meni lyomasiku gaheyali.Sha gwedhwa ashike kelombwelo ndjoka ya li ya pewa nale kEpangelo nokOmukwaniilwa Sitentu Mpasi kutya naya kale ya thiga po omaulithilo muuninginino wOkavango meendelelo ngashi tashi vulika,” Chief Insepcta Auanga ta ti.Kokutya nee sho ya tindila mo, onkatu yini tayi katukwa, Chief Inspecta Auanga ota ti kutya shoka ye ita vulu oku shi komenda.”Ondi wete kutya kwaashoka kutya otapu ningwa shike sho ya tindila mo, pula kOombelewa oonene dhOpolisi kOvenduka,” Auanga ta ti ngaaka.Sho twa pula Mayolandjayi gwOpolisi Tuweefeni M’lukeni okwa ti kutya ye okwa li a za po manga na opo a galukile mo mONamibia.”Opo tandi tala okuza oshiwike shika kutya oshike shi li po na oshike tashi ningwa po,” Mayolandjayi M’lukeni ta ti ngawo.Aanahambo otaya ti kutya yo mOkavango itaya zi mo omanga Epangelo kumwe nElelo lyOshilongo shOndonga nolyUukwanyama inaye ya pa omahala mpoka taya tula iimuna yawo kombinga yokOwambo.”Otwa ningile ehololomadhilaadhilo pEenhana meti 31 October 2005 noshowo nee mEtitatu lyoshiwike sha zi ko kOmuthiyagwiipundi moka twa indila Epangelo nOmalelo ngoka gaali ye tu pe omahala mpoka tatu tula iimuna yetu uuna twa za mo mOkavango ndele sigo oompaka ina ye tu yamukula,” Vilho Hamunyela (Kabila), gumwe gwomaanahambo mboka ye li kOkavango, ta ti ngawo.Aanahambo yamwe mboka ye li muuzilombugantu wAukwangali mOkavango otaya ti kutya oye li taya ningilwa omathiminikotilitho kaakalimo yAakavango hoka.Yamwe yomAakavango ye na nokuli noondjembo dhomashina, taya ti kutya naya ze mo moompadhi oontalala.Otaya ti kutya oya kuthwa omithima dhawo omilongombali.Hamunyela ota ti kutya aanahambo yamwe oya za ko ye ya koongamba dhOwambo nOkavango, ashike nee molwashoka ehala mpoka olya thinanekwa koondhalate ndhoka dhi li kombinga yokOwambo.Shika, ota ti kutya osha eta iimuna yawo yi shune ishewe kOkavango hoka ya igilila hayi li nokunwa.”Oshinima oshidhigu lela, nEpangelo olya pumbwa okutala po nawa mpoka,” Hamunyela ta ti.Omusamane Waandja Ndaameshime (Shipalashomoongo) pethimbo lyehololomadhilaadhilo lyawo ndjoka ya ningile pOmuthiya mEtitatu lya zi ko okwa li a etelela uutana wu li utatu mboka a ti kutya ooyina oya sile mondjila sho aanahambo ye yamwe ya li ya tokola okuhinga, ano okuza ko kOkavango ngeno, omasiku ga zi ko.”Ondi wete kutya Epangelo nali ninge po sha meendelelo ngashi tashi vulika opo iimuna ye tu yi hupithwe, oshoka omukalo gwokuhinga ngeyi otau ka kanitha nokudhipaga po iimuna yetu,” Shipalashomoongo ta ti ngawo neyeme.Elelowiliki lyEvi lya Kavango meti 19 Novemba 2005, olya gandjele oombapila dhokuza mo mOkavango kaanahambo yAawambo mboka ye li mOkavango moka shaa li Paveta, ya kale ya za mo omanga omasiku gaheyali inaga pita.Omasiku ngoka koyendji yomaanahambo, oga pita nale inaya za mo notaya ti nee kutya yo itaya zi mo omanga inaya pewa ehala kombinga yokOwambo moka taya ka tula iimuna yawo.Ya ningi wo nomahololomadhilaadhilo taya pula ya pewe ehala kombinga yokOwambo, ashike sigo oompaka Epangelo olya mwena ashike inali yamukula omaindilo gawo.”Tse ano itatyu zi mo omanga Epangelo noshowo Elelo lyOndonga nolyAukwanyama inaye tu yamukula noku tu pa omahala nenge ehala moka tatu tula iimuna ye tu, ‘ Aanahambo mbaka taya ti ngawo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News