Omvula oya loka nawa, ashike aalimimapya oya limbililwa

Omvula oya loka nawa, ashike aalimimapya oya limbililwa

O MVULA oya kala tayi loko nawa muule womasiku ga zi ko noya eta omeya nomwiidhi omutalala, ashike nee aalimimapya oye na omaipulo omanene kutya naya lime nenge naya tegelele manga.

Miikandjohogololo yomIitopolwa yomoNooli moka otamu uvika Ookaansela taya igidha kutya aalimimapya nayi ilongekidhe, naya tameke okulima oshoka ethimbo olya thika. Ashike nee Aakalimo oyendji oye wtee kutya ethimbo inali thika manga.Ye na uumbanda kutya ngele oya tameke okulima ngashingeyi pamwe iilya yawo tayi ka pya po komutenya.”Otatu tegelele ngaa manga yi ende ko manga opo tu tameke okulima nawa,” aalimimapya yamwe taya ti ngawo nonande ya limbililwa tuu kutya palumwe otaya limi ndele iilya yawo tayi pipo komutenya nege otaya kala ya mwena nani omvula oya shuna ko kuukulu wayo, hoka ya li hayi loko kuyele lela nokutsikila tayi loko sigo okOoApilili nOomei lwaahoka.Aalimimapya yamwe otaya indile kAanongononi yOmvula mUumministeli wUunamapya ye ya kwathele moshinima shomalimbililo shika.Unene kutya naya tameke okulima ngaa nenge ongiini ano.Yamwe otaya ti kutya oomvula dhonale aantu mOkrisimesa ohaya vulu oku ya mo niilya ya koka nale, yi li pokuvala, ashike moomvula dhongashiingeyi, kadhi inekelwa we nawa.Onkee oyendji ye na omalimbililo kutya naya tameke okulima ngashiingeyi nenge naya tegelele ko kashona.Ashike nee Aakalimo oyendji oye wtee kutya ethimbo inali thika manga.Ye na uumbanda kutya ngele oya tameke okulima ngashingeyi pamwe iilya yawo tayi ka pya po komutenya. “Otatu tegelele ngaa manga yi ende ko manga opo tu tameke okulima nawa,” aalimimapya yamwe taya ti ngawo nonande ya limbililwa tuu kutya palumwe otaya limi ndele iilya yawo tayi pipo komutenya nege otaya kala ya mwena nani omvula oya shuna ko kuukulu wayo, hoka ya li hayi loko kuyele lela nokutsikila tayi loko sigo okOoApilili nOomei lwaahoka.Aalimimapya yamwe otaya indile kAanongononi yOmvula mUumministeli wUunamapya ye ya kwathele moshinima shomalimbililo shika.Unene kutya naya tameke okulima ngaa nenge ongiini ano. Yamwe otaya ti kutya oomvula dhonale aantu mOkrisimesa ohaya vulu oku ya mo niilya ya koka nale, yi li pokuvala, ashike moomvula dhongashiingeyi, kadhi inekelwa we nawa.Onkee oyendji ye na omalimbililo kutya naya tameke okulima ngashiingeyi nenge naya tegelele ko kashona.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News