Omutamaneki nOpolisi ya pulapulwa moshipotha sha Kandara

Omutamaneki nOpolisi ya pulapulwa moshipotha sha Kandara

OMBELEWA yOpolisi nosho wo ndjoka yOmutamaneki-Ndjayi odha tulwa mesokono nomenyano kokomitiye yOparliamende mEtine lyoshiwike sha zi ko sho ya kutha ethimbo ele noonkondo okumanitha omakonakono moshipotha sheso lyomukuluntu gwa Avid Investements Corporation Lazarus Kandara.

Omutamaneki-Ndjayi Martha Imalwa okwa li a taalela omapulo ga kindja pethimbo a holoka komeho gokakomitiye hoka nokupulwa kutya oshike naanaa sha kwata omakonakono gapwe moshipotha sheidhipago lya Kandara ngoka i idhipaga mu Aguste omanga e li metonatelo lyOpolisi. Imalwa okwa hokolola ngeyi kutya tango sho a pewa epeko lyomakonakono gOpolisi, okwe li pe gumwe gwomaapevi ye ngoka e li konakona nokuli sokona.Okwa li nduno kwa dhimbululwa kutya omakonakono gOpolisi inagi ihwapo.Ta ti, oshinima shika oshemu thiminike opo a shunithe epeko ndyoka kaakonakonipolisi opo ku kaningwe omakonakono galwe moshinima.Imalwa okwa yelitha ishewe ngeyi kutya epeko ndyoka olya galulilwa ishewe mombelewa ye iiwike iyali ya zi ko, ihe iizemo yomakonakono gopautekenika ngoka ga ningwa inayi za mo natango.Iinima ayihe mbika otayi pumbiwa omanga ina ku ningwa etokolo kutya oshipotha shika otashi ningwa ngiini ku Mengestrata.Oshipotha shika osha kilikika shoka tashi vulika okomitiye ndjika kayi shi wetele muukwatya mboka.Imalwa okwa li a lombwele The Namibian omasiku ga zi ko kutya okwi inekela kutya ombelewa ye otayi ka ninga etokolo kombinga yoshipotha shika omanga omwedhi nguka inagu pwa ko.Kandara okwa kala nokudhana onkandangala unene tuu miikundaneki mu Juni konima sho okampani ye ya ndopa okushunitha oshimaliwa shoomiliyuna omilongo ndatu (N$30 million) shoka ya li ya pewa yi shi pungule ku Social Security Commission (SSC).Oshimaliwa shika osha li shi na okupungulwa mu Avid Investements uule woomwedhi ne okuza mju Januali nuumvo, nosha li shi na okushunithwa kwagwedhwa iishoshela.Kandara okwa li a tulwa miipandeko konima sho a gandja uumbangi mOmpangu yOpombanda pethimbo lyomapulapulo pakatende kookampani.Kandara okwa si koshilalo shoholo konima owala yoowili dhontumba esiku tuu ndyoka omanga a li ta ka patelwa mokakuma pOsasiona yopolisi mOvenduka.Otaku hokololwa ngeyi kutya Esiku lyahugunina Kandara a gandja uumbangi mOmpangu yOpombanda pethimbo lyomapulapulo kombinga yekano lyoshimaliwa shoomiliyuna omilongo ndatu (N$30 million) dha SSC, okwa li a mangwa kOpolisi.Konima yokathimbo okwa indile opo a ye kegumbo mOvenduka a konge iikunguma ye, omiti dhe niinima yilwe omanga ina patelwa mo.Kandara okwa li a thindikilwa kaapolisikonakoni yatatu kegumbo lye nosho wo kegumbo lyomukwanezimo gwe gulwe mOvenduka.Kakukutu kOpolisi ya Namibia Sebastian Ndeitunga ngoka wo a gandja uuyelele kokomitiye yOparliamende mEtine lya zi ko okwa hokolola ngeyi kutya okwa sithwa ohoni ku shoka sha ningwa po omanga Kandara a li metonatelo lyOpolisi.Ndeitunga okwa li ina manguluka nawa okugandja uuyelele kombinga yoshinima shika unene tuu kombinga ya nkene Kandara a mono ompito yokukutha ondjembo yombistoli ndjoka taku hokololwa i idhipaga nayo pOsasiona yOpolisi mOvenduka omanga a li e li metonatelo lyOpolisi.Ta ti, oshinima shika oshi li momikankalandu dhopaveta nodhOmpangu.Komufala gwOpevi Marius Visser ngoka a li pamwe na Ndeitunga okwa hokolola ngeyi kutya oshipotha sha Kandara osha konakonwa komukonakoni a pyokoka noku na owino nuunongo.Okwa ti omanyenyeto melaateko lyoshipotha shika oga etwa kiizemo yomakonakono gopautekenika ngoka ga laata nenge tutye inaga za mo mbala.Imalwa okwa hokolola ngeyi kutya tango sho a pewa epeko lyomakonakono gOpolisi, okwe li pe gumwe gwomaapevi ye ngoka e li konakona nokuli sokona.Okwa li nduno kwa dhimbululwa kutya omakonakono gOpolisi inagi ihwapo.Ta ti, oshinima shika oshemu thiminike opo a shunithe epeko ndyoka kaakonakonipolisi opo ku kaningwe omakonakono galwe moshinima.Imalwa okwa yelitha ishewe ngeyi kutya epeko ndyoka olya galulilwa ishewe mombelewa ye iiwike iyali ya zi ko, ihe iizemo yomakonakono gopautekenika ngoka ga ningwa inayi za mo natango.Iinima ayihe mbika otayi pumbiwa omanga ina ku ningwa etokolo kutya oshipotha shika otashi ningwa ngiini ku Mengestrata.Oshipotha shika osha kilikika shoka tashi vulika okomitiye ndjika kayi shi wetele muukwatya mboka.Imalwa okwa li a lombwele The Namibian omasiku ga zi ko kutya okwi inekela kutya ombelewa ye otayi ka ninga etokolo kombinga yoshipotha shika omanga omwedhi nguka inagu pwa ko.Kandara okwa kala nokudhana onkandangala unene tuu miikundaneki mu Juni konima sho okampani ye ya ndopa okushunitha oshimaliwa shoomiliyuna omilongo ndatu (N$30 million) shoka ya li ya pewa yi shi pungule ku Social Security Commission (SSC).Oshimaliwa shika osha li shi na okupungulwa mu Avid Investements uule woomwedhi ne okuza mju Januali nuumvo, nosha li shi na okushunithwa kwagwedhwa iishoshela.Kandara okwa li a tulwa miipandeko konima sho a gandja uumbangi mOmpangu yOpombanda pethimbo lyomapulapulo pakatende kookampani.Kandara okwa si koshilalo shoholo konima owala yoowili dhontumba esiku tuu ndyoka omanga a li ta ka patelwa mokakuma pOsasiona yopolisi mOvenduka.Otaku hokololwa ngeyi kutya Esiku lyahugunina Kandara a gandja uumbangi mOmpangu yOpombanda pethimbo lyomapulapulo kombinga yekano lyoshimaliwa shoomiliyuna omilongo ndatu (N$30 million) dha SSC, okwa li a mangwa kOpolisi.Konima yokathimbo okwa indile opo a ye kegumbo mOvenduka a konge iikunguma ye, omiti dhe niinima yilwe omanga ina patelwa mo.Kandara okwa li a thindikilwa kaapolisikonakoni yatatu kegumbo lye nosho wo kegumbo lyomukwanezimo gwe gulwe mOvenduka.Kakukutu kOpolisi ya Namibia Sebastian Ndeitunga ngoka wo a gandja uuyelele kokomitiye yOparliamende mEtine lya zi ko okwa hokolola ngeyi kutya okwa sithwa ohoni ku shoka sha ningwa po omanga Kandara a li metonatelo lyOpolisi.Ndeitunga okwa li ina manguluka nawa okugandja uuyelele kombinga yoshinima shika unene tuu kombinga ya nkene Kandara a mono ompito yokukutha ondjembo yombistoli ndjoka taku hokololwa i idhipaga nayo pOsasiona yOpolisi mOvenduka omanga a li e li metonatelo lyOpolisi.Ta ti, oshinima shika oshi li momikankalandu dhopaveta nodhOmpangu.Komufala gwOpevi Marius Visser ngoka a li pamwe na Ndeitunga okwa hokolola ngeyi kutya oshipotha sha Kandara osha konakonwa komukonakoni a pyokoka noku na owino nuunongo.Okwa ti omanyenyeto melaateko lyoshipotha shika oga etwa kiizemo yomakonakono gopautekenika ngoka ga laata nenge tutye inaga za mo mbala.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News