Omukwiita a dhipaga yatatu mu Somalia

Omukwiita a dhipaga yatatu mu Somalia

M OGADISHU – Omukwiita gumwe gwOmusomalia okwa dhipaga aantu yatatu sho a umbu mongundu yaantu mboka ya li ya tegelela iikulya mOmaandaha.

Aantu yatatu oya li ya ehamekwa nayi, sho omukwiita nguka a kambadhala okuhalakanitha ongundu yaantu mboka ya li hala okuya metungo, moka omo mwa li tamu hawalelwa iikulya.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News