Omukwaniilwa gwOndonga otaka talela po kOnalusheshete

Omukwaniilwa gwOndonga otaka talela po kOnalusheshete

O SHEENDO oshinene nosha simana shOmukwaniilwa gwOndonga, ano osheendo shOngeyama tatekulu Immanuel Kauluma Elifas oshe ya mOnalusheshete moka Omukwaniilwa Elifas ta tatela po Oshikandjo shoka sha Nalusheshete shElenga enene Eino Shondili Amutenya.

Ombelewa yOmukwaniilwa tayi tseyitha kutya osheendo shOmukwaniilwa osha tamekele nale nokwiinyenga ohela mEtine (25 Mei 2006) nonena meti 26 May 2006, Omukwaniilwa nosheendo she oku li pegumbo lyElenga enene tate Shondili, mpoka Omukwaniilwa ta popitha engathithi enene lyaakalimo yaahoka notapu ka kala wo Osumina yi na sha netungo lyOmbelewa ompe ndjoka. Okuza pootate Shondili mpoka, Omukwaniilwa nosheendo she ota yi kegumbo nokofaalama yomunangeshefa a tseyika nawa Simon Mulunga (Kanepolo), hoka kwa tegelelwa kuka kale oshiithanene oshinene lela.Elalakano enene lyokwiinyenga netalelopo lyOmukwaniilwa mOshikandjo shoka sha Nalusheshete, okuhwahwameka Osumina ndjoka yi na sha netungopo lyOmbelewa yOshikandjo shoka muule wethimbo twa thinda mo.Pootate Kanepolo mpoka, otapu ka kala Osumina ya dhengambanda, nomusamane Kanepolo ye mwene okwa tokola okuka pa Omukwaniilwa omagano goongombe omulongo (10).Oshikandjo shoka sha Nalusheshete, shi li muuzilo wOndonga noshina aakalimo ya thikama mAandonga nayalwe oyendji ya zile kIitopolwa yilwe yopamuthigululwakalo mOwambo, oshipe mIikandjo yOmalenga gOndonga, nOmukwaniilwa, otwa kundana, a tokola oku shi yelutha po noku shi tula pondondo mpoka pu na Iikandjo iikwawo yOmalenga mOndonga.Aakalimo yaahoka, Omukwaniilwa oya kala ashike haye mu uvu ongokatana komiilya, ashike nee kongashiingeyi, Omukwaniilwa okwa tokola okuya ko ye mwene ye ke mu mone.Okuza pootate Shondili mpoka, Omukwaniilwa nosheendo she ota yi kegumbo nokofaalama yomunangeshefa a tseyika nawa Simon Mulunga (Kanepolo), hoka kwa tegelelwa kuka kale oshiithanene oshinene lela.Elalakano enene lyokwiinyenga netalelopo lyOmukwaniilwa mOshikandjo shoka sha Nalusheshete, okuhwahwameka Osumina ndjoka yi na sha netungopo lyOmbelewa yOshikandjo shoka muule wethimbo twa thinda mo.Pootate Kanepolo mpoka, otapu ka kala Osumina ya dhengambanda, nomusamane Kanepolo ye mwene okwa tokola okuka pa Omukwaniilwa omagano goongombe omulongo (10).Oshikandjo shoka sha Nalusheshete, shi li muuzilo wOndonga noshina aakalimo ya thikama mAandonga nayalwe oyendji ya zile kIitopolwa yilwe yopamuthigululwakalo mOwambo, oshipe mIikandjo yOmalenga gOndonga, nOmukwaniilwa, otwa kundana, a tokola oku shi yelutha po noku shi tula pondondo mpoka pu na Iikandjo iikwawo yOmalenga mOndonga.Aakalimo yaahoka, Omukwaniilwa oya kala ashike haye mu uvu ongokatana komiilya, ashike nee kongashiingeyi, Omukwaniilwa okwa tokola okuya ko ye mwene ye ke mu mone.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News