Omukulukadhi gumwe a teta okanona pokati komagulu nuukiintu

Omukulukadhi gumwe a teta okanona pokati komagulu nuukiintu

O POLISI mOshitopolwa sha Hangwena oya kwata po meme gwoomvula 40 gwomomukunda Oityaiwa popepi nOngenga mOukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena shi na sha nehepeko nayi lyokanona kokakadhona okathigwa koomvula heyali hoka ta lele.

Otaku tiwa kutya meme ngoka gwedhina Selma Shiyuka, meti 13 Apilili nuumvo okwa kwata okanona hoka, ndele aniwa te ka tete pokati komatako nuukiintu nokambi. Ta kutha omeya ga fuluka, ano omapyu noku ka fika poshilalo mpoka noshowo kolutu.Ta kutha aniwa oshiti oshikukutu noku tameka te ka dhenge olutu aluhe.Okanona oka ehamekwa unenenene noka falwa koshipangelo sha Ngela hoka ka zi nokulundululilwa meendelelo koshipangelo sha Nandjokwe hoka ke li taka pangwa pethimbo ndika.Kepulo, Komanda gwOpolisi moshitopolwa sha Hangwena, Komufala gwOpevi gwOpolisi Armas Kasita Shivute, okwa koleke oshiningwanima shika nokugwedha po ta ti kutya Opolisi oya kwata po meme gwoomvula omilongone gwedhina Selma Shiyuka gwokOityaiwa popepi nOngenga mUukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena meti 16 Apilili 2007 shi na sha nonshiningwanima naanaa shika.Komanda gwOpolisi mOhangwena Shivute ta gwedha po ta ti kutya meme nguka oye mu patululila Oshipotha shEdhengo lyomuntu nelalakano lyoku mu ehameka noonkondo.Shivute ta ti kutya meme nguka okwa holoka nale mOmpangu ya Mangestrata mOhangwena meti 17 Apilili 2007.Ina pulwa a tye sha manga noshipotha she oshuundulilwa keti 6 Juni 2007 omolu omakonaakono gOpolisi.Okwa pewa obeila yopunyu.Tashi ti okwa ethiwa a ze mo mondholongo ina futa sha aniwa.Aakalimo yamwe oya nyenyeta koThe Namibian kutya Ompangu inayi tala po nawa mpoka nande, oshoka omuntu a ninga oshinima oshinene shi thike mpoka ndele ota ethiwa ashike a ze mOmpangu i niifutila mo, oye wete kashi li pauyuki.Onzo yimwe oya lombwele wo The Namibian kutya hasho oshikando shotango meme nguka ta dhenge nokuhepeka okanona hoka.”Opolisi otayi shi konaakona muule” Komanda gwOpolisi mOhangwena Shivute ta ti ngawo.Ta kutha omeya ga fuluka, ano omapyu noku ka fika poshilalo mpoka noshowo kolutu.Ta kutha aniwa oshiti oshikukutu noku tameka te ka dhenge olutu aluhe.Okanona oka ehamekwa unenenene noka falwa koshipangelo sha Ngela hoka ka zi nokulundululilwa meendelelo koshipangelo sha Nandjokwe hoka ke li taka pangwa pethimbo ndika.Kepulo, Komanda gwOpolisi moshitopolwa sha Hangwena, Komufala gwOpevi gwOpolisi Armas Kasita Shivute, okwa koleke oshiningwanima shika nokugwedha po ta ti kutya Opolisi oya kwata po meme gwoomvula omilongone gwedhina Selma Shiyuka gwokOityaiwa popepi nOngenga mUukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena meti 16 Apilili 2007 shi na sha nonshiningwanima naanaa shika.Komanda gwOpolisi mOhangwena Shivute ta gwedha po ta ti kutya meme nguka oye mu patululila Oshipotha shEdhengo lyomuntu nelalakano lyoku mu ehameka noonkondo.Shivute ta ti kutya meme nguka okwa holoka nale mOmpangu ya Mangestrata mOhangwena meti 17 Apilili 2007.Ina pulwa a tye sha manga noshipotha she oshuundulilwa keti 6 Juni 2007 omolu omakonaakono gOpolisi.Okwa pewa obeila yopunyu.Tashi ti okwa ethiwa a ze mo mondholongo ina futa sha aniwa.Aakalimo yamwe oya nyenyeta koThe Namibian kutya Ompangu inayi tala po nawa mpoka nande, oshoka omuntu a ninga oshinima oshinene shi thike mpoka ndele ota ethiwa ashike a ze mOmpangu i niifutila mo, oye wete kashi li pauyuki.Onzo yimwe oya lombwele wo The Namibian kutya hasho oshikando shotango meme nguka ta dhenge nokuhepeka okanona hoka.”Opolisi otayi shi konaakona muule” Komanda gwOpolisi mOhangwena Shivute ta ti ngawo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News