Omufekelwa gumwe a sila mokakuma po Keetmanshoop

Omufekelwa gumwe a sila mokakuma po Keetmanshoop

A APOLISI yoshikondo shIimbuluma iinene mOpolisi po Keetmanshoop otaku popiwa kutya mOmaandaha ga zi ko oya dhenge okusa omulumentu gwedhina Makarius Iikali a li a edhilila mOkakuma kOpolisi mondoolopa ndjika.

Iikali okwa li aniwa gumwe gwomaalumentu yatano ya li ya kwatwa po shi na sha nuufuthi wiimuna omasiku ga zi ko. Oshifo shika osha yakelwa ko kutya Ben Basson (gumwe gwomaafekekwa mbaka yatano) okwa li a nuka okuza pofulula yotango pethimbo ta pulwa-pulwa kAapolisi, ihe oku na elago sho ina sa.Kepulo, Komanda gwOpolisi moshitopolwa sha Karas Komanda Josephat Abel, okwa ti oshikondo shOpolisi shi na sha nOmanyenyeto mOpolisi otashi konakona oshinima shika.Ihe okwa popi kutya ye ota vulu ashike okugandja uuyelele mu shika nena.Inspekta Isak Burger, ngoka oye e li ta ningi omakonakono kombinga yoshinima shika, ina hala okutya sha kusho.”Shika oshinima sha kilikita noonkondo,” Inspekta Burger osho a popi ngaaka.Otaku popiwa kutya Oondohotola po Keetmanshoop otadhi konakona omudhimba gwIikali, ku monike kutya okwa si naanaa koshike.Iikala, Basson, Richard Isak, Samson Ingo na gumwe omutitano, oya li ya kwatwa po shi na sha neyako lyiimuna mOlyomakaya geti: 28 Januali nuumvo.Ingo, ngoka a pamba Iikali, okwa popi kutya yo oya lopotelwa eyako po lyooshapi kadhi li nawa dhoshitayimbaanga sha Standard, dhomuniilonga gumwe mOmbaanga ndjika po Tseiblaagte.Ingo okwa lombwele The Namibian kutya konima sho ya kwatwa po kAapolisi yOshikondo shika ye li omugoyi lwaampoka, yamwe oya li ye ya tsu momapunda nondungu yoshiti.”Otwa li wo twa fikwa nolusheno piitopolwa yetu ya holekwa,” Ingo ta popi ngaaka.Ta ti, Iikali okwa sile mOmbelewa moka ya li ya monithilwa iihuna mbika.Sho aniwa Aapolisi ya dhimbulula kutya Iikali okwa sa, natango oya tsikile nokumu fika nolusheno.Isak okwa ti sigo onena (ta popi oshiwike sha zi ko) ita vulu okulya molwashoka ota ehama mepunda nomomuligu.Ta ti, ngashiingeyi oku na edhiladhilo okuningila Aapolisi mbaka oshipotha.Aalumentu mbaka yane oya mangululwa, ihe oya lombwelwa kutya Opolisi otayi konakona natango oshipotha shawo shoka ya lopotelwa.Basson okwa taambwelwa mOshipangelo shEpangelo po Keetmanshoop, moka Aapangi taya popi kutya okwa pumbwa epango lyiiwike iyali.Ehangano egameni lyuuthemba wOmuntu lyOpashigwana olya kondema edhengo nehepeko lyaalumentu mbaka.Oshifo shika osha yakelwa ko kutya Ben Basson (gumwe gwomaafekekwa mbaka yatano) okwa li a nuka okuza pofulula yotango pethimbo ta pulwa-pulwa kAapolisi, ihe oku na elago sho ina sa.Kepulo, Komanda gwOpolisi moshitopolwa sha Karas Komanda Josephat Abel, okwa ti oshikondo shOpolisi shi na sha nOmanyenyeto mOpolisi otashi konakona oshinima shika.Ihe okwa popi kutya ye ota vulu ashike okugandja uuyelele mu shika nena.Inspekta Isak Burger, ngoka oye e li ta ningi omakonakono kombinga yoshinima shika, ina hala okutya sha kusho.”Shika oshinima sha kilikita noonkondo,” Inspekta Burger osho a popi ngaaka.Otaku popiwa kutya Oondohotola po Keetmanshoop otadhi konakona omudhimba gwIikali, ku monike kutya okwa si naanaa koshike.Iikala, Basson, Richard Isak, Samson Ingo na gumwe omutitano, oya li ya kwatwa po shi na sha neyako lyiimuna mOlyomakaya geti: 28 Januali nuumvo.Ingo, ngoka a pamba Iikali, okwa popi kutya yo oya lopotelwa eyako po lyooshapi kadhi li nawa dhoshitayimbaanga sha Standard, dhomuniilonga gumwe mOmbaanga ndjika po Tseiblaagte.Ingo okwa lombwele The Namibian kutya konima sho ya kwatwa po kAapolisi yOshikondo shika ye li omugoyi lwaampoka, yamwe oya li ye ya tsu momapunda nondungu yoshiti.”Otwa li wo twa fikwa nolusheno piitopolwa yetu ya holekwa,” Ingo ta popi ngaaka.Ta ti, Iikali okwa sile mOmbelewa moka ya li ya monithilwa iihuna mbika.Sho aniwa Aapolisi ya dhimbulula kutya Iikali okwa sa, natango oya tsikile nokumu fika nolusheno.Isak okwa ti sigo onena (ta popi oshiwike sha zi ko) ita vulu okulya molwashoka ota ehama mepunda nomomuligu.Ta ti, ngashiingeyi oku na edhiladhilo okuningila Aapolisi mbaka oshipotha.Aalumentu mbaka yane oya mangululwa, ihe oya lombwelwa kutya Opolisi otayi konakona natango oshipotha shawo shoka ya lopotelwa.Basson okwa taambwelwa mOshipangelo shEpangelo po Keetmanshoop, moka Aapangi taya popi kutya okwa pumbwa epango lyiiwike iyali.Ehangano egameni lyuuthemba wOmuntu lyOpashigwana olya kondema edhengo nehepeko lyaalumentu mbaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News