Omudhimba gwiitsuwa momeya gwopontopa mOshakati gwa dhmbululwa

Omudhimba gwiitsuwa momeya gwopontopa mOshakati gwa dhmbululwa

O MUDHIMBA gwomukiintu ngoka gwiitsuwilwe momulonga gwopontopa yOpolisi mOshakati ongula yeti 28 Desemba 2006 e tagu kala mOkila yOpolisi ethimbo ele inagu dhimbululwa osho gwa dhimbululwa mEtitano lyoshiwike sha zi ko.

Omupopiliko gwOpolisi mOshitopolwa sha Shana, Konstabela Christina Fonsech osho a lombwele The Namibian ngawo mEtitano lyoshiwike sha zi ko. Konstabela Fonsech ta ti kutya omudhimba ngoka ogwa dhimbululwa kutya ogwa Hilde Ndahambelela ya Negumbo gwoomvula 33 a zile komukunda Iikologo mUukwambi mOshitopolwa sha Musati.Fonsech ta ti kutya nakusa Hilde okwa dhimbululwa kuhekulu.Otashi vulika eitulomo moku mu dhimbulula lya holoka konima sho omudhimba gwe gwa holoka moThe Namibian mEtitano lya zi ko.Kepulo natango, Konstabela Fonsech okwa ti kutya Opolisi inayi mona natango uuyelele kutya Hilde okwa si momeya ngiini.Ashike omapopyo oge li ngaa mpoka kutya otashi vulika i iyekele momeya ye mwene, sho a kala pamwe a geela sha nenge a ekelwa mo.Konstabela Fonsech ota ti kutya Opolisi onkee tayi konaakona shoka sheetitha okusa kwe momeya.Hilde oku li omukiintu omutine mokusomeya momulonga gwopontopa ndjoka yOpolisi mOshakati.Oomeme aagundjuka yatatu oya adhikile nale ya sa omeya pontopa mpoka.Ayehe okwa tilwe kutya oyi yekelele momeya moka yoyene nokusa.Iiningwanima yomaludhi ngaka ohayi thigi aantu oyendji momalimbililo kutya oshike naanaa hashi ya momuntu opo a ninge etokolo lyatya ngaaka.Konstabela Fonsech ta ti kutya omudhimba ngoka ogwa dhimbululwa kutya ogwa Hilde Ndahambelela ya Negumbo gwoomvula 33 a zile komukunda Iikologo mUukwambi mOshitopolwa sha Musati.Fonsech ta ti kutya nakusa Hilde okwa dhimbululwa kuhekulu.Otashi vulika eitulomo moku mu dhimbulula lya holoka konima sho omudhimba gwe gwa holoka moThe Namibian mEtitano lya zi ko.Kepulo natango, Konstabela Fonsech okwa ti kutya Opolisi inayi mona natango uuyelele kutya Hilde okwa si momeya ngiini. Ashike omapopyo oge li ngaa mpoka kutya otashi vulika i iyekele momeya ye mwene, sho a kala pamwe a geela sha nenge a ekelwa mo.Konstabela Fonsech ota ti kutya Opolisi onkee tayi konaakona shoka sheetitha okusa kwe momeya.Hilde oku li omukiintu omutine mokusomeya momulonga gwopontopa ndjoka yOpolisi mOshakati.Oomeme aagundjuka yatatu oya adhikile nale ya sa omeya pontopa mpoka.Ayehe okwa tilwe kutya oyi yekelele momeya moka yoyene nokusa.Iiningwanima yomaludhi ngaka ohayi thigi aantu oyendji momalimbililo kutya oshike naanaa hashi ya momuntu opo a ninge etokolo lyatya ngaaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News