Omithigululwa kalo pEhoma Primary School

Omithigululwa kalo pEhoma Primary School

ONKUNDANA ye tu zilila kOsikola yaanona Ehoma popepi nOhaukelo mOshitopolwa sha Hangwena, twe yi pewa kOmupehakuluntusikola gwaampoka Paulus Tuhafeni, otayi ti kutya pOsikola mpoka otapu ka kala Oshituthi shOmithigululwakalo ngula mOlyomakaya.

Tuhafeni ta ti yomomudhingoloko noyokokule oya tegelelwa ya kale ya thika koshituthi shika sha simana kosikola ndjika nokoshigwana shopomudhingoloko. Ta ti wo kutya oya hiya yamwe yOmaakuluntu yElongo mOshitopolwa noshowo aanenentu yamwe mOshitopoowa ngashi aanangeshefa nosho tuu yee ya tyapule pamwe oshituthi shika shomithigululwakalo.Elalakano lyoku ya hiya, oyee unene ya tale onkalo moka Osikola yawo yi li mo.Ano yi li monkalo ya nyaipala noonkondo noya pumbwa lela omakwathelo, molwashoka oya hala oku yi yambula po paembinga dhi ili nodhi ili.Tuhafeni ota ti nee kutya oshigwana nashi ye shi italele ko kOshituthi shika shOmithigululwakalo noshi gandje wo eyambidhidho mpoka tashi vulu.Ta ti wo kutya oya hiya yamwe yOmaakuluntu yElongo mOshitopolwa noshowo aanenentu yamwe mOshitopoowa ngashi aanangeshefa nosho tuu yee ya tyapule pamwe oshituthi shika shomithigululwakalo.Elalakano lyoku ya hiya, oyee unene ya tale onkalo moka Osikola yawo yi li mo.Ano yi li monkalo ya nyaipala noonkondo noya pumbwa lela omakwathelo, molwashoka oya hala oku yi yambula po paembinga dhi ili nodhi ili.Tuhafeni ota ti nee kutya oshigwana nashi ye shi italele ko kOshituthi shika shOmithigululwakalo noshi gandje wo eyambidhidho mpoka tashi vulu.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News