Ombili komeya ga kala taga pata, Uutoni

Ombili komeya ga kala taga pata, Uutoni

ELELO lyondoolopa ya Ngwediva olya gandja ombili onene kaakalimo yalyo yomOngwediva omolu omeya ngoka ga kala taga pataapata mehuliloshiwike lya zi ko, unene tuu meti 29 neti 30 Auguste 2005.

Omupopiliko gwElelo lya Ngwediva Andreas Uutoni ta ti kutya epato lyomeya ndjoka olya zi mpoka sho omunino omunene gwomeya ngoka gwa za ko NamWater okuya kOngwediva okuza ku NamWater kOshakati gwa kala gwa teka pokati mpoka nogwa kala nee tagu pangelwa manga. Gwa kapwa okupangelwa komatango lela gOlyomakaya ngoka ga zi ko geti 30 Juli 2005 petata lyoheyali yokongulohi.”Elelo lya Ngwediva olya hala okugandja ombili lela kaakalimo noshowo kaatalelipo mboka ya li ya talele po mOngwediva omolu omeya ngoka ga kala taga pataapata muule womasiku ngoka ga tumbulwa metetekelo nolya hala okukwashilipaleka mpaka kutya, ngashi shito, Elelo lya Ngwediva otali kala nokugandja omayakulo galyo gatya tyoo kaakalimo yalyo pamukalo gwopandjungu nogwa ndjanga nawa.Ombili unenenene.”Uutoni ta ti ngawo koshigwana sha Ngwediva.Gwa kapwa okupangelwa komatango lela gOlyomakaya ngoka ga zi ko geti 30 Juli 2005 petata lyoheyali yokongulohi.”Elelo lya Ngwediva olya hala okugandja ombili lela kaakalimo noshowo kaatalelipo mboka ya li ya talele po mOngwediva omolu omeya ngoka ga kala taga pataapata muule womasiku ngoka ga tumbulwa metetekelo nolya hala okukwashilipaleka mpaka kutya, ngashi shito, Elelo lya Ngwediva otali kala nokugandja omayakulo galyo gatya tyoo kaakalimo yalyo pamukalo gwopandjungu nogwa ndjanga nawa.Ombili unenenene.”Uutoni ta ti ngawo koshigwana sha Ngwediva.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News