‘Okampani ya GIPF nayi yamukule’

‘Okampani ya GIPF nayi yamukule’

ONGUNDU yompilameno yoDTA oya indile opo okampani yEpangelo ndjoka hayi ungaunga noopenzela nenge tutye Government Institution Pension Fund (GIPF) yi gandje puuyelele embo lyayo lyooloona lyomimvo ntano dha zi ko.

Oshilyo sho DTA mOnutumba gwOpashigwana, Johan de Waal, okwa pula Omuprimaminista Nahas Angula mEtiyali opo a gandje omusholondondo gwookampani dhopaumwene nosho wo aantu oohandimwe mboka ya pewa ooloona okuza ko GIPF muule wethimbo ndyoka. De Waal okwa hala omusholondondo ngoka gu tulwe poshitaafula mOmutumba gwOpashigwana.De Waal okwa hala wo okutseya kutya ooloona ngapi ndho mu ndhoka dha gandjwa ku GIPF dha kwashilipalekwa kEpangelo.Omuprima okwa tegelelwa wo a kale a gandja uuyelele kutya ngapi dhomooloona ndhoka dha ekelwahi nenge tutye kwa tseyithwa kutya itadhi vulu we okushunithwa.De Waal ta ti oyene nenge tutye aawiliki naapewishipambu yookampani ndhoka naya kale ya tseyithwa kutya oyo oolye.Okwa pula wo kutya okampani yedhina August 26 otayi ka tula uneke puuyelele oolopota dhayo dhokomumvo dhopashimaliwa okuza momumvo 2000 sigo omomumvo 2005.Okwa tsikile ngeyi kutya oshi li oshinakugwanithwa shokampani kehe pakatendo koveta yookampani kutya okampani kehe nayi kale ya tseyitha nenge tutye ya tula puuyelele olopota yayo yopainiwe ya konakonwa komukonakonimambo omumvo kehe.De Waal gwoDTA ota ti nee kutya August 26 shivalelwe a gandje olopota ye yopainiwe yokomumvo nkene a tameke momumvo 2000.Omayamukulo kombinga yomapulo ga De Waal okwa tegelelwa ga ka gandjwe oshiwike tashi ya pethimbo lyoonkundathana mOmutumba gwOpashigwana.De Waal okwa hala omusholondondo ngoka gu tulwe poshitaafula mOmutumba gwOpashigwana.De Waal okwa hala wo okutseya kutya ooloona ngapi ndho mu ndhoka dha gandjwa ku GIPF dha kwashilipalekwa kEpangelo.Omuprima okwa tegelelwa wo a kale a gandja uuyelele kutya ngapi dhomooloona ndhoka dha ekelwahi nenge tutye kwa tseyithwa kutya itadhi vulu we okushunithwa.De Waal ta ti oyene nenge tutye aawiliki naapewishipambu yookampani ndhoka naya kale ya tseyithwa kutya oyo oolye.Okwa pula wo kutya okampani yedhina August 26 otayi ka tula uneke puuyelele oolopota dhayo dhokomumvo dhopashimaliwa okuza momumvo 2000 sigo omomumvo 2005.Okwa tsikile ngeyi kutya oshi li oshinakugwanithwa shokampani kehe pakatendo koveta yookampani kutya okampani kehe nayi kale ya tseyitha nenge tutye ya tula puuyelele olopota yayo yopainiwe ya konakonwa komukonakonimambo omumvo kehe.De Waal gwoDTA ota ti nee kutya August 26 shivalelwe a gandje olopota ye yopainiwe yokomumvo nkene a tameke momumvo 2000.Omayamukulo kombinga yomapulo ga De Waal okwa tegelelwa ga ka gandjwe oshiwike tashi ya pethimbo lyoonkundathana mOmutumba gwOpashigwana.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News