Okahao ka gwanitha omimvo 103 E gongalo ly

Okahao ka gwanitha omimvo 103 E gongalo ly

Ongeleka ya Elcin lya Kahao mOngandjera mOshitopolwa sha Musati nuumvo olya gwanitha oomvula 103 nomehuliloshiwike lya zi ko, olya li lya longekidha Oshituthivalo shalyo shoomvula 103.

Oshituthivalo shika, sha tamekele mEtitano lya zi ko sigo omOsoondaha ndjika ya zi ko, osha li wo sha kalwa nokupopithwa kOmupresidende gwoshilongo Hifikepunye Pohamba mOlyomakaya ga zi ko pOkahao mpoka, ngoka a halele Egongalo lya Kahao nOngeleka ayihe ya Elcin ompolo yi li nawa. Oshituthivalo shika osha li nee sha hulithwa nElongelokalunga mOsoondaha ya zi ko ndjoka lya li mewiliko lyOmumbiishofi gwa Elcin mOshikandjongeleka shUuzil tatekulu Johannes Sindano ta yambidhidhwa kOmusita Wilbard Shikesho nokmOmutonatelishatayingeleka sha Kahao Omusita Josaphat Shanghala nokAasita wo yalwe yokOmagongalo gi ili nogi ili, neuvitho lya ningwa kOmumbiishofi Omukulu gwa Elcin Omundohotola Kleopas Dumeni.Oshituthi osha li sha kalwa kiilyo yOngeleka ya Elcin noyOongeleka omwayinathana oyindji ya za koombinga noombinga dha Namibia nopondje yoshilongo.Methano pombanda otamu monika nee Kuku Helvi gwaKondombolo (komeho kolulyo, e li mokatemba), nosho wo Omukwaniilwa gwUukwaluudhi tatekulu Josia Shikongo Taapopi (kolumoho lela lwethano) nOmukulukadhi gwe, Omunyekadhi gwUukwaluudhi kuku Liisa Nandjala Taapopi (pokati) taya imbi nokuhambelela Kalunga pamwe naakwanegongalo yakwawo mOkahao moka mOsoondaha ya zi ko.Pethimbo lyeuvitho lye Omumbiishofi Omukulu gwa Elcin Omundohotola Kleopas Dumeni, okwa indile kAakwanegongalo yOngeleka ya Elcin ya kale ya kola mEitaalo lyawo lyopaLutheli ndjoka lya dhama mehupitho tali pitile mEitaalo nomEsilohenda lya Kalunga.Oshituthivalo shika osha li nee sha hulithwa nElongelokalunga mOsoondaha ya zi ko ndjoka lya li mewiliko lyOmumbiishofi gwa Elcin mOshikandjongeleka shUuzil tatekulu Johannes Sindano ta yambidhidhwa kOmusita Wilbard Shikesho nokmOmutonatelishatayingeleka sha Kahao Omusita Josaphat Shanghala nokAasita wo yalwe yokOmagongalo gi ili nogi ili, neuvitho lya ningwa kOmumbiishofi Omukulu gwa Elcin Omundohotola Kleopas Dumeni.Oshituthi osha li sha kalwa kiilyo yOngeleka ya Elcin noyOongeleka omwayinathana oyindji ya za koombinga noombinga dha Namibia nopondje yoshilongo.Methano pombanda otamu monika nee Kuku Helvi gwaKondombolo (komeho kolulyo, e li mokatemba), nosho wo Omukwaniilwa gwUukwaluudhi tatekulu Josia Shikongo Taapopi (kolumoho lela lwethano) nOmukulukadhi gwe, Omunyekadhi gwUukwaluudhi kuku Liisa Nandjala Taapopi (pokati) taya imbi nokuhambelela Kalunga pamwe naakwanegongalo yakwawo mOkahao moka mOsoondaha ya zi ko.Pethimbo lyeuvitho lye Omumbiishofi Omukulu gwa Elcin Omundohotola Kleopas Dumeni, okwa indile kAakwanegongalo yOngeleka ya Elcin ya kale ya kola mEitaalo lyawo lyopaLutheli ndjoka lya dhama mehupitho tali pitile mEitaalo nomEsilohenda lya Kalunga.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News