Natu kwatheleni aayelele yomuhoko gwAasan, Libertina ta ti

Natu kwatheleni aayelele yomuhoko gwAasan, Libertina ta ti

OMUPEVI-PRIMAMINISTA meme Libertina Amathila okwa ningi eindilo kaaleli yopamuthigululwakalo kutya naya kwathele Epangelo mokutula miilonga oprograma yokukwathela aayelele yAasan.

“Oshi li oshinakugwanithwa shetu atuheni okukwathela Aasan,” Amathila osho a popi ngaaka, pethimbo a li ta popitha oshigongi shokomumvo shOlaata yAaleli yopamuthigululwakalo sha li mOvenduka oshiwike sha zi ko. Amathila, ngoka omathimbo ga zi ko a li a talelepo omahala gAasan okutala kutya oye li monkalo yi li ngiini, okwa ti aayelele oye li taya mono iihuna noonkondo.”Aanona yamwe yAasan, unene yaakadhona, ohaya kuthwa mo mOosikola pwaa na ontseyo yaakuluntu yawo, opo ya ka longithwe iilonga yomomagumbo na konima, ohaya ka pewa omategelelo nokuthigwa naanona mboka itaya vulu okuputudha kuyo yene,” Amathila ta popi ngaaka.Okwa ti aayelele yAasan oye na wo ompumbwe yevi, opo ya thige po onkalomanweyo yawo yokukala nena-mpaka ngula mpeyaka.Amathila okwa indile nee kaaleli yopamuthigululwakalo, ong’aantu mboka oyo ye na oonkondo mokutopola omahala momahala gokomikunda, ya gandje omahala kaayelele mboka ye li miitopolwa yawo.Ihe okwa londotha kutya, inaya umbila nande aayelele miihwa.Okwa pandula wo aaleli yopamuthigulwakalo mboka ya gandja nale omahala kaayelele yAasan, mpoka ya tameke nale nokuli okukuna po iikunwa yawo.Olaata yAaleli yOpamuthigululwakalo ohayi gandja omayelele kombinga yelongitha lyevi lyokomikunda nomiinima yilwe mbyoka Omupresidende ha kala a hala okuuva omadhiladhilo gawo.Amathila, ngoka omathimbo ga zi ko a li a talelepo omahala gAasan okutala kutya oye li monkalo yi li ngiini, okwa ti aayelele oye li taya mono iihuna noonkondo.”Aanona yamwe yAasan, unene yaakadhona, ohaya kuthwa mo mOosikola pwaa na ontseyo yaakuluntu yawo, opo ya ka longithwe iilonga yomomagumbo na konima, ohaya ka pewa omategelelo nokuthigwa naanona mboka itaya vulu okuputudha kuyo yene,” Amathila ta popi ngaaka.Okwa ti aayelele yAasan oye na wo ompumbwe yevi, opo ya thige po onkalomanweyo yawo yokukala nena-mpaka ngula mpeyaka. Amathila okwa indile nee kaaleli yopamuthigululwakalo, ong’aantu mboka oyo ye na oonkondo mokutopola omahala momahala gokomikunda, ya gandje omahala kaayelele mboka ye li miitopolwa yawo.Ihe okwa londotha kutya, inaya umbila nande aayelele miihwa.Okwa pandula wo aaleli yopamuthigulwakalo mboka ya gandja nale omahala kaayelele yAasan, mpoka ya tameke nale nokuli okukuna po iikunwa yawo.Olaata yAaleli yOpamuthigululwakalo ohayi gandja omayelele kombinga yelongitha lyevi lyokomikunda nomiinima yilwe mbyoka Omupresidende ha kala a hala okuuva omadhiladhilo gawo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News