Nato a mona Komanda omupe

Nato a mona Komanda omupe

K ABU – Ondjayi ya Ameriuka Dan McNeill okwa yakula ko Ondjayi yomatanga ga Nato mu Afghanistan poshituthi shoka sha ningwa mOsoondaha ya zi ko.

Ndjayi McNeill okwa yi pehala lya Ndjayi gwaBritain David Richards ngoka a li ta wilike omatanga giilongo yokuuninginino ngoka gi imanga kumwe ge li 35 500 ngoka taga lwitha oonakulwa yAaTaliban moshilongo shika. Uule woomwedhi omugoyi ndhoka a kala komanda gwomatanga ga Nato mu Afghanistan, okwa kala nokwiimonena ko mwene komashongo omanene ngoka ga kala nokuningilwa omatanga ge koonakulwa yAaTaliban.Okwa kala nee ta Komanda omatanga gedhina International Security Assistance Force ngoka ga kala moshilongo shika okuza momumvo 2001.Konyala aantu ye li 4 000 oya sile miiponokela mbyoka ya hala nokuningwa koonakulwa mu Afghanistan momumvo 2006 amuke.Palopota ya Association Press, uuyelele mbuka owa tulwa puuyelele kaanambelewa ya Amerika, Nato nosho wo yEpangelo lya Afghanistan.”Aantu yamwe oya li yi ikwata omanga ga Nato,” Richards ta popi ngaaka pamushangwa gwe ngoka a li a longekidha.Ondjkonona neitaalo ndyoka olya pita, konena, itandi limbililwa nokuli kutya aantu otaya tsikile nomukumo okwiinekela omatanga giilongo omilongo ndatu niiheyali (37) ngoka ga tseyika nedhina Nato.”Otwe shi yelitha nawa kutya Nato ota vulu okudhenga nokusinda omatanga goonakukondjitha Epangelo, ihe omanga gEpangelo itaga vulu okuninga ngaaka kugogene,” Richards ti inomo ngaaka pethimbo lyokupingathanitha ewiliko lya Nato.Nampa-APUule woomwedhi omugoyi ndhoka a kala komanda gwomatanga ga Nato mu Afghanistan, okwa kala nokwiimonena ko mwene komashongo omanene ngoka ga kala nokuningilwa omatanga ge koonakulwa yAaTaliban.Okwa kala nee ta Komanda omatanga gedhina International Security Assistance Force ngoka ga kala moshilongo shika okuza momumvo 2001.Konyala aantu ye li 4 000 oya sile miiponokela mbyoka ya hala nokuningwa koonakulwa mu Afghanistan momumvo 2006 amuke.Palopota ya Association Press, uuyelele mbuka owa tulwa puuyelele kaanambelewa ya Amerika, Nato nosho wo yEpangelo lya Afghanistan.”Aantu yamwe oya li yi ikwata omanga ga Nato,” Richards ta popi ngaaka pamushangwa gwe ngoka a li a longekidha.Ondjkonona neitaalo ndyoka olya pita, konena, itandi limbililwa nokuli kutya aantu otaya tsikile nomukumo okwiinekela omatanga giilongo omilongo ndatu niiheyali (37) ngoka ga tseyika nedhina Nato.”Otwe shi yelitha nawa kutya Nato ota vulu okudhenga nokusinda omatanga goonakukondjitha Epangelo, ihe omanga gEpangelo itaga vulu okuninga ngaaka kugogene,” Richards ti inomo ngaaka pethimbo lyokupingathanitha ewiliko lya Nato.Nampa-AP

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News