Munyama a nuka manga ina undulwa kekothi

Munyama a nuka manga ina undulwa kekothi

E HANGANO lyokutuma omawimombepo lyaNamibia/Namibian Broadcasting Corporation (NBC) olya taamba nokuzimina eikuthomiilonga lyOmukuluntuwiliki gwalyo, Gerry Munyama, ngoka a kuthilwe miilonga omasiku ga zi ko.

Omutenya gwEtitano lya zi ko, Olaata ya NBC oya tseyitha pamushangwa kutya Omukuluntuwiliki gwa NBC, Gerry Munyama, okwi ikuthwa miilonga. Eikuthomiilonga olyeya konima yomasiku omulongo sho a li a kuthwa miilonga pakathimbo nokuningilwa omatamaneko gelongithonayi lyoshimaliwa nosho wo omaihumbato nayi.Okwa li a kuthwa miilonga meendelelo konima yoshigongi shOlaata shoka sha li ko momasiku 15 ga Novemba 2005, nOlaata oya li ya popi kutya oya dhimbulula kutya Munyama okwa ninga epogolo enene kombinga ye ong’omukuluntuwiliki.Otaku hokololwa kutya Munyama okwa kutha paufuthi oshimaliwa shoondola N$345 995.88 koakaunta ya NBC nokushi tula koakaunta yilwe ndjoka e na uuthemba okulongitha miinima yopaumwene.Munyama oye owala e na uuthemba wokushaina nokwiinyengitha oshimaliwa moakaunta ndjoka.Sho iikutha miilonga ngeyi Munyama okwa yanda okuholoka komeho gokakomitiye komazulo hoka a li e na okuholoka nena mEtiyali nokuyamukula komatamaneko gomeni ngoka a nigilwa ku NBC.Pahokololo lyonzo yi shi okwiinekelwa, Munyama oku na oongunga dha NBC dhi li poondola/N$70 000 sho a pitililitha aniwa oshimaliwa shomainyanyudho, oshimaliwa shomalweendo nosho tuu.Pahokololo lyOmukuluntuwiliki gwaNBC gwopakathimbo Ponhele ya France, pethimbo lyoonkundathana ndhoka NBC a ningi nomunaveta gwa Munyama kombinga yeikutho lye miilonga, Munyama oku na okukwashilipaleka kutya ota ka shunitha oshimaliwa shoka.Opolisi nayo oya kala tayi konakona oshipotha sha Munyama shuufuthi nekengelelo, ihe inayi mu dhitika natango.Ya France ota kala omukuluntuwiliki gwopakathimbo mu NBC sigo Olaata ya NBC tayi ulike omukuluntuwiliki omupe.Ya France okwa hokolola ngeyi kutya Olaata ya NBC otayi ka tsakanena moshiwike oshitiyali sha Desemba moka tayi ka kundathana wo kombinga yeuliko lyomukuluntuwiliki gwaNBC omupe.Eikuthomiilonga olyeya konima yomasiku omulongo sho a li a kuthwa miilonga pakathimbo nokuningilwa omatamaneko gelongithonayi lyoshimaliwa nosho wo omaihumbato nayi.Okwa li a kuthwa miilonga meendelelo konima yoshigongi shOlaata shoka sha li ko momasiku 15 ga Novemba 2005, nOlaata oya li ya popi kutya oya dhimbulula kutya Munyama okwa ninga epogolo enene kombinga ye ong’omukuluntuwiliki.Otaku hokololwa kutya Munyama okwa kutha paufuthi oshimaliwa shoondola N$345 995.88 koakaunta ya NBC nokushi tula koakaunta yilwe ndjoka e na uuthemba okulongitha miinima yopaumwene.Munyama oye owala e na uuthemba wokushaina nokwiinyengitha oshimaliwa moakaunta ndjoka.Sho iikutha miilonga ngeyi Munyama okwa yanda okuholoka komeho gokakomitiye komazulo hoka a li e na okuholoka nena mEtiyali nokuyamukula komatamaneko gomeni ngoka a nigilwa ku NBC.Pahokololo lyonzo yi shi okwiinekelwa, Munyama oku na oongunga dha NBC dhi li poondola/N$70 000 sho a pitililitha aniwa oshimaliwa shomainyanyudho, oshimaliwa shomalweendo nosho tuu.Pahokololo lyOmukuluntuwiliki gwaNBC gwopakathimbo Ponhele ya France, pethimbo lyoonkundathana ndhoka NBC a ningi nomunaveta gwa Munyama kombinga yeikutho lye miilonga, Munyama oku na okukwashilipaleka kutya ota ka shunitha oshimaliwa shoka.Opolisi nayo oya kala tayi konakona oshipotha sha Munyama shuufuthi nekengelelo, ihe inayi mu dhitika natango.Ya France ota kala omukuluntuwiliki gwopakathimbo mu NBC sigo Olaata ya NBC tayi ulike omukuluntuwiliki omupe.Ya France okwa hokolola ngeyi kutya Olaata ya NBC otayi ka tsakanena moshiwike oshitiyali sha Desemba moka tayi ka kundathana wo kombinga yeuliko lyomukuluntuwiliki gwaNBC omupe.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News