Meti 31 Aguste Omatala ga Shakati itaga longo

Meti 31 Aguste Omatala ga Shakati itaga longo

MOSHIGONGI shoka sha ningilwa Aamatala ga Shakati kElelo lyawo lya Shakati mEtitatu lya zi ko, Aamatala oya lombwelwa kElelo lyawo kutya Elelo lya Shakati olya kutha ko Omatala ga Shakati ku NDC okuza meti 1 Juli 2005 nometi 31 Auguste nuumvo Omatala itaga longo molwashoka Elelo olya hala oku ga tula melandulathano noku ga wapaleka.

Omunambelewa Omukuluntu gwElelo lya Shakati John Nghihepa kumwe na Meya gwOndoolopa ya Shakati Engelbert Atshipara, oya indile ya mana mo kaalandithi yopOmatala mboka ya dhika uumbashu pondje yOmatala nokungeshefela mpoka, ya kale ye wu kutha po nuupaala wawo manga esiku ndjoka lya 31 Auguste 2005 inali thika. Mboka wo ye na po Omakondeina, nayo otaya lombwelwa ya kale ye ga kutha po omanga esiku ndjoka lyeti 31 Juli 2005 inali thika.Ngele inaye yi kutha po nena Muni mesiku ndjoka ote ke yi kutha po ye mwene noku ke yi tula hoka a hala oku yi tula ye mwene, hoka ooyene yawo taye ke yi tala ko kuyo yene.Nghihepa ota ti kutya omalongekidho omawanawa ngoka taga ka ningwa po esiku ndjoka nenge okuza mesiku ndjoka, ongashi okutula uundjugo melandulathano nokugandja wo omahala kwaamboka haya zi komikunda nokungeshefela pomatala mpoka, ano mboka yoofukwa nosho tuu.Nghihepa na Atshipara taya indile kAanamatala ya longele kumwe nElelo lyawo opo pOmatala mpoka pu kale pwa longekidhwa nawa nopwa opalekwa wo nawa omanga tapu monika oshimaliwa shokutungitha Omatala omape konima ya Metro, muuzilo wOmatala ngoka omakulu.Aalandithi mOmatala, nonando kaye li naanaa ompinge unene naashoka sha etwa po kElelo lyawo, oye uvite kutya Elelo lyawo lya Shakati, oli na tango ngeno okutunga Omatala omape lyo tali tula po nee nawa ooveta nOompango dholudhi ndoka.Taya ti kutya ngeno ngashi uumbashu mboka ta popi noshowo Omakondeina nega ethe ashike manga ga kale ngashi ge li sigo Omatala omape ga pu kutungwa.Taya ti kutya shoka Elelo lya Shakati lya hala okweeta po ngashiingeyi, pOmatala omakulu, okweeta po ashike evundakana mokati kaalandithi inashi pumbiwa manga kwali.Nande ongaaka oshigongi osha itaala ngaa shoka sha etwa po kElelo lyawo noya indila kutya Elelo lyawo nalyo li kale ngaa tali pulakene kaalelwa yalyo sho taya ti nokugandja omayele wo.Kombinga yaamboka taya shingithile mOmapandaanda, Nghihepa okwa ti kutya yo naya tegelele ngaa manga, shawo tashi ya shito.Mboka wo ye na po Omakondeina, nayo otaya lombwelwa ya kale ye ga kutha po omanga esiku ndjoka lyeti 31 Juli 2005 inali thika.Ngele inaye yi kutha po nena Muni mesiku ndjoka ote ke yi kutha po ye mwene noku ke yi tula hoka a hala oku yi tula ye mwene, hoka ooyene yawo taye ke yi tala ko kuyo yene.Nghihepa ota ti kutya omalongekidho omawanawa ngoka taga ka ningwa po esiku ndjoka nenge okuza mesiku ndjoka, ongashi okutula uundjugo melandulathano nokugandja wo omahala kwaamboka haya zi komikunda nokungeshefela pomatala mpoka, ano mboka yoofukwa nosho tuu.Nghihepa na Atshipara taya indile kAanamatala ya longele kumwe nElelo lyawo opo pOmatala mpoka pu kale pwa longekidhwa nawa nopwa opalekwa wo nawa omanga tapu monika oshimaliwa shokutungitha Omatala omape konima ya Metro, muuzilo wOmatala ngoka omakulu.Aalandithi mOmatala, nonando kaye li naanaa ompinge unene naashoka sha etwa po kElelo lyawo, oye uvite kutya Elelo lyawo lya Shakati, oli na tango ngeno okutunga Omatala omape lyo tali tula po nee nawa ooveta nOompango dholudhi ndoka.Taya ti kutya ngeno ngashi uumbashu mboka ta popi noshowo Omakondeina nega ethe ashike manga ga kale ngashi ge li sigo Omatala omape ga pu kutungwa.Taya ti kutya shoka Elelo lya Shakati lya hala okweeta po ngashiingeyi, pOmatala omakulu, okweeta po ashike evundakana mokati kaalandithi inashi pumbiwa manga kwali. Nande ongaaka oshigongi osha itaala ngaa shoka sha etwa po kElelo lyawo noya indila kutya Elelo lyawo nalyo li kale ngaa tali pulakene kaalelwa yalyo sho taya ti nokugandja omayele wo.Kombinga yaamboka taya shingithile mOmapandaanda, Nghihepa okwa ti kutya yo naya tegelele ngaa manga, shawo tashi ya shito.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News