Meme gumwe a kwatwa po mekengelelo lyokanona ke na oohe yaali

Meme gumwe a kwatwa po mekengelelo lyokanona ke na oohe yaali

O POLISI ya Ndangwa otayi konaakona oshiningwanima oshikumithi sho Natalia Kambode gwoomvula 36 gwomOhadiwa popepi nOndeihaluka mOukwanyama a mono okanona ke kokakadhona mu Apilili 2004, e te ka pe oohe yaali, mboka kehe gumwe e ka luku noka pewa wo oonzapo dhevalo dhi li mbali.

He gumwe gwokanona hoka, tate Simon Shikulo gwomOndangwa, ngoka a kuminwa naye koshinima shika, okwa hokololele The Nmaibian kutya, sho a kala na meme ngoka, okwe ya e mu lopotele kutya oku na ela lye. Shikulo ota ti kutya ine li ipatana nande, molwashoka, ka li e shi kutya meme ngoka nani oku na po ishewe omulumentu gulwe.Okanona sho ka valwa, meme gwokanona okwa itha Shikulo kaandjawo, ano kooyina, kOhadiwa hoka a ulikilwa okanona ke nokulombwelwa kutya okanona oka valwa meti 10 Apilili 2004.Shikulo ota ti okwa li a nyanyukwa sho a etelwa ko omukadhona gwe nokwe mu luku Ndali Laimi (Shikulu).Ngashi osho hashi ningwa pamuthigululwakalo, okwa longekidha wo ezaleko lyoshinyenye noka zalekwa oshinyenye.Egandjo lyiinima yimwe kokanona ke hoka, ngashi odhikwa, ominambo, uuhema nosho tuu iimaliwa, itayi popiwa nee.Shikulo ta ti kutya okwiiteyela po lela noonkondo mpoka.Ta sapota omukadhona gwe, ano okanona ke.Okwa longekidhwa wo neshasho lyokanona haka noka shashwa Laimi Ndali ya Simon Shikulo.Ka shashelwa aniwa kEgongalo lya Eenghango (Elcin) komikunda dhawo lwaahoka.Eshasho sho lya pu yina yokanona okwe ya ku Shikulo ta pula okamutse ke molwashoka okwa hala okanona ka ka ningilwe onzapo yevalo.Shikulo i niikwataakwata, okwe mu pe okamutse ke na meme nguka okwa yi kOombelewa dhUumutse kOndangwa ndele ta kaningitha onzapo yevalo lyokanona kawo haka.Omukalo tuu ngoka meme nguka a ende tate Simon Shikulo, ogwo wo a ende tate gumwe gwedhina Christian Smallboy ya David, naye gwomOndangwa.Tashi ti meme nguka sho a ningi etegelelo, okwa lombwele Christian kutya oku na etegelelo lye.Christian naye okwe li zimine molwashoka ka li e shi kutya oku na po omulumentu gulwe nani.Sho meme nguka a mono okanona oko tuu hoka, okwa tseyithile wo Christian kutya a eta ko omukadhona gwawo.E mu mono aniwa meti 9 Apilili 2004.Tate Christian okwa li a panda nokwa yi wo kaandja meme ngoka kOhadiwa kOndeihaluka, hoka a adha meme nguka nokanona.Meme ngoka te mu ulikile okanona kawo hoka.Christian naye okwa pandula nokwa luku nokuli, aniwa e ka pe edhina Anna Inga.Tate Christian ota ti kutya meme nguka okwa li te mu thiminike aniwa e ka zaleke oshinyenye, ashike okwe mu lombwele kutya yo pamuthigululwakalo gwaandjawo kaya zaleka oshinyenye, ote ka pe ashike ondhikwa, pehala lyoshinyenye.Konima Christian okwa lombwele meme nguka kutya okanona naka shashwe.Meme nguka aniwa okwe mu lombwele kutya oka shashwa nale kOongeleka dhosheendelela.Meme nguka ta lombwele tate Christian kutya shoka shi na okuningwa po oku ka monena ashike onzapo yevalo.Ta pula okamutse ka tate Christian, e ke ka ningile onzapo yevalo.Sho meme nguka a pewa okamutse ku tate Christian, okwa yi kOmbelewa yUumutse kEenhana nokwa ningile okanona kawo haka Onzapo yevalo.Ano ka ningi nee oonzapo mbali dhomavalo.Pokati nee mpoka gumwe gwomootate mbaka yaali, okwa uvu okamufofoto kutya okanona ke haka oke na oohe yaali.Okwa ningwa omakonaakono nopwa monika nee oonzapo dhevalo mbali dhokanona haka dhi newe kuyina yokanona haka.Oshinima tashi lopotwa kOpolisi ya Ndangwa noya kwata po nee meme ngoka konima yekonaakono.Opolisi ya Ndangwa oya koleke koThe Nmaibian ohela kutya oya kwata po meme Kambode (36) gwomOhadiwa popepi nOndeihaluka mOukwanyama.Okwa holokele mOmpangu ya Mengestrata pOndangwa mEtitatu moshipotha shekengelelo.Ina pulwa manga a tye sha noshipotha she osha tsilikwa omolu omakonaakono.Okwa pewa obooloha yoN$1 000.Shikulo ota ti kutya ine li ipatana nande, molwashoka, ka li e shi kutya meme ngoka nani oku na po ishewe omulumentu gulwe.Okanona sho ka valwa, meme gwokanona okwa itha Shikulo kaandjawo, ano kooyina, kOhadiwa hoka a ulikilwa okanona ke nokulombwelwa kutya okanona oka valwa meti 10 Apilili 2004.Shikulo ota ti okwa li a nyanyukwa sho a etelwa ko omukadhona gwe nokwe mu luku Ndali Laimi (Shikulu).Ngashi osho hashi ningwa pamuthigululwakalo, okwa longekidha wo ezaleko lyoshinyenye noka zalekwa oshinyenye.Egandjo lyiinima yimwe kokanona ke hoka, ngashi odhikwa, ominambo, uuhema nosho tuu iimaliwa, itayi popiwa nee.Shikulo ta ti kutya okwiiteyela po lela noonkondo mpoka.Ta sapota omukadhona gwe, ano okanona ke.Okwa longekidhwa wo neshasho lyokanona haka noka shashwa Laimi Ndali ya Simon Shikulo.Ka shashelwa aniwa kEgongalo lya Eenghango (Elcin) komikunda dhawo lwaahoka.Eshasho sho lya pu yina yokanona okwe ya ku Shikulo ta pula okamutse ke molwashoka okwa hala okanona ka ka ningilwe onzapo yevalo.Shikulo i niikwataakwata, okwe mu pe okamutse ke na meme nguka okwa yi kOombelewa dhUumutse kOndangwa ndele ta kaningitha onzapo yevalo lyokanona kawo haka.Omukalo tuu ngoka meme nguka a ende tate Simon Shikulo, ogwo wo a ende tate gumwe gwedhina Christian Smallboy ya David, naye gwomOndangwa.Tashi ti meme nguka sho a ningi etegelelo, okwa lombwele Christian kutya oku na etegelelo lye.Christian naye okwe li zimine molwashoka ka li e shi kutya oku na po omulumentu gulwe nani.Sho meme nguka a mono okanona oko tuu hoka, okwa tseyithile wo Christian kutya a eta ko omukadhona gwawo.E mu mono aniwa meti 9 Apilili 2004.Tate Christian okwa li a panda nokwa yi wo kaandja meme ngoka kOhadiwa kOndeihaluka, hoka a adha meme nguka nokanona.Meme ngoka te mu ulikile okanona kawo hoka.Christian naye okwa pandula nokwa luku nokuli, aniwa e ka pe edhina Anna Inga.Tate Christian ota ti kutya meme nguka okwa li te mu thiminike aniwa e ka zaleke oshinyenye, ashike okwe mu lombwele kutya yo pamuthigululwakalo gwaandjawo kaya zaleka oshinyenye, ote ka pe ashike ondhikwa, pehala lyoshinyenye.Konima Christian okwa lombwele meme nguka kutya okanona naka shashwe.Meme nguka aniwa okwe mu lombwele kutya oka shashwa nale kOongeleka dhosheendelela.Meme nguka ta lombwele tate Christian kutya shoka shi na okuningwa po oku ka monena ashike onzapo yevalo.Ta pula okamutse ka tate Christian, e ke ka ningile onzapo yevalo.Sho meme nguka a pewa okamutse ku tate Christian, okwa yi kOmbelewa yUumutse kEenhana nokwa ningile okanona kawo haka Onzapo yevalo.Ano ka ningi nee oonzapo mbali dhomavalo.Pokati nee mpoka gumwe gwomootate mbaka yaali, okwa uvu okamufofoto kutya okanona ke haka oke na oohe yaali.Okwa ningwa omakonaakono nopwa monika nee oonzapo dhevalo mbali dhokanona haka dhi newe kuyina yokanona haka.Oshinima tashi lopotwa kOpolisi ya Ndangwa noya kwata po nee meme ngoka konima yekonaakono.Opolisi ya Ndangwa oya koleke koThe Nmaibian ohela kutya oya kwata po meme Kambode (36) gwomOhadiwa popepi nOndeihaluka mOukwanyama.Okwa holokele mOmpangu ya Mengestrata pOndangwa mEtitatu moshipotha shekengelelo.Ina pulwa manga a tye sha noshipotha she osha tsilikwa omolu omakonaakono.Okwa pewa obooloha yoN$1 000.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News