Mboka ya yakele ohauto koSwakopmund ya kwatelwa mEdundja mOukwanyama

Mboka ya yakele ohauto koSwakopmund ya kwatelwa mEdundja mOukwanyama

O POLISI ya Hangwena oya kwata po aalumentu ye li yaali, ya adhika nohauto ya yakelwe kOswakopmund komatango lela geti: 6 Novemba, ya kwatelwa momukunda Edundja mOukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena okuuka pokati kuusiku lela wesiku tuu ndjoka.

Komanda gwOpolisi moshitopolwa sha Hangwena Komufala gwOpevi gwOpolisi Armas Shivute, ngoka a koleke oshinima shika okwa lombwele The Namibian kutya Opolisi ya Hangwena nEenhana oya kwata po shili aalumentu ye li yaali, ya adhika nohauto ndjoka ya li ya yakwa kOshiwakopo komatango lela geti 6 Novemba 2005. Ohauto ndjoka oyOtoyota ontokele yOkumbi, yOmbeka ya Hans (Hans Bakery).Shivute ta ti kutya konima ashike sho kwa dhimbululwa kutya ohauto ndjoka oya yakwa po nokulopotwa kOpolisi ya Shiwakopo, Opolisi ya Swakopo, oya lopoya kOopolisi adhihe moNamibia, unene tuu kwaandhoka dhokOnooli, molwashoka iihauto mbyoka hayi yakwa oko ngaa hayi ukithwa hoka, yi pitithwe yi ye ko Angola, hoka oko hayi ka landithwa po.Komufala gwOpevi gwOpolisi Shivute ta ti kutya, sho ya mono olopota ndjoka, oya tameke okulangela oondjila, mwa kwatelwa naandjoka ya za pOshikango ya thinda kEdundja.Lwopomulongo nayimwe guusiku, esiku ndjoka, Opolisi ndjoka ya li ya langela mondjila yopokati kOshikango nEdundja, oya mono taku zi ohauto yOtoyota yokumbi, ontokele, tayi zilile kOshikango ya thinda lwokEdundja.Oya kembadhala ye yi thikameke, ashike mboka ya li mo oya hingilile taya fadhuka po ngeno.Opolisi oye ya lamba nokutameka taye ya umbu noondjembo ya thikame ngeno.Ashike aamentu mbaka yaali oya kala taya hingilile ya thinda komeho.Oomwiya dha Shinana, odhe ya eta mo noku tameka natango taye ya umbu ya thikame, sigo taya thikama.Oye ya kwata nomekonaakono, oya dhimbulula kutya ohauto ndjoka ya li nayo oyo naanaa ndjoka ya lopotwa ya yakwa kOshiwakopo komatango gesiku ndjoka.Aalumentu mbaka yaali, Theofelus na Wilhelm, oya kwatwa po nokupatululilwa oshipotha sheyako lyoshihauto.Oya holokele mOmpangu ya Mangestrata pOhangwena ongula yEtiyali lya zi ko.Molwashoka oshipotha shika sheyako po lyoshihauto kOswakopmund, osha adhika sha lopotwa nale kOpolisi ya Shiwakopo, oko sha undulilwa kOshiwakopo hoka.Komanda gwOpolisi mOhangwena, Shivute ta ti kutya aalumentu mbaka, kumwe nohauto yawo ndjoka taku fekelwa ya yaka kOshiwakopo, oya falwa nale kOshiwakopo, hoka oko taku ka kala Ompangu yawo.”Otandi pandula noonkondo etanga lyandje lyOpolisi mOhangwena, molwashoka, olya longa nuupenda mekwato lyaalumentu mbaka nomokumona ohauto ndjika nziya ngawo.Oshoka ondi wete kutya ngeno aamati naakadhona yomEtanga lyandje kaya longele neitulomo nuudhiginini, ngeno ohauto ndjika sho tatu popi ngeyi, oyi li nale mo Angola, moka ngeno sha ka kala oshidhigu okuyi mona mo ishewe,” Komufala gwopevi Shivute ta ti ngawo nokupandula Aapolisi ye.”Aapolisi ohaya nyenyetelwa koshigwana mpaka naampeyakla kutya inayi itula mo aniwa miilonga yawo, ashike shoka sha ningwa po kOpolisi ya Hangwena moshinima shika, ondi wete oshigwana oshi na oku yi pandula sho ya longo nuupenda ngeyi,” Shivute ta popi, a panduola sho Aapolisi ya ya longa nawa.Ohauto ndjoka oyOtoyota ontokele yOkumbi, yOmbeka ya Hans (Hans Bakery).Shivute ta ti kutya konima ashike sho kwa dhimbululwa kutya ohauto ndjoka oya yakwa po nokulopotwa kOpolisi ya Shiwakopo, Opolisi ya Swakopo, oya lopoya kOopolisi adhihe moNamibia, unene tuu kwaandhoka dhokOnooli, molwashoka iihauto mbyoka hayi yakwa oko ngaa hayi ukithwa hoka, yi pitithwe yi ye ko Angola, hoka oko hayi ka landithwa po.Komufala gwOpevi gwOpolisi Shivute ta ti kutya, sho ya mono olopota ndjoka, oya tameke okulangela oondjila, mwa kwatelwa naandjoka ya za pOshikango ya thinda kEdundja.Lwopomulongo nayimwe guusiku, esiku ndjoka, Opolisi ndjoka ya li ya langela mondjila yopokati kOshikango nEdundja, oya mono taku zi ohauto yOtoyota yokumbi, ontokele, tayi zilile kOshikango ya thinda lwokEdundja.Oya kembadhala ye yi thikameke, ashike mboka ya li mo oya hingilile taya fadhuka po ngeno.Opolisi oye ya lamba nokutameka taye ya umbu noondjembo ya thikame ngeno.Ashike aamentu mbaka yaali oya kala taya hingilile ya thinda komeho.Oomwiya dha Shinana, odhe ya eta mo noku tameka natango taye ya umbu ya thikame, sigo taya thikama.Oye ya kwata nomekonaakono, oya dhimbulula kutya ohauto ndjoka ya li nayo oyo naanaa ndjoka ya lopotwa ya yakwa kOshiwakopo komatango gesiku ndjoka.Aalumentu mbaka yaali, Theofelus na Wilhelm, oya kwatwa po nokupatululilwa oshipotha sheyako lyoshihauto.Oya holokele mOmpangu ya Mangestrata pOhangwena ongula yEtiyali lya zi ko.Molwashoka oshipotha shika sheyako po lyoshihauto kOswakopmund, osha adhika sha lopotwa nale kOpolisi ya Shiwakopo, oko sha undulilwa kOshiwakopo hoka.Komanda gwOpolisi mOhangwena, Shivute ta ti kutya aalumentu mbaka, kumwe nohauto yawo ndjoka taku fekelwa ya yaka kOshiwakopo, oya falwa nale kOshiwakopo, hoka oko taku ka kala Ompangu yawo.”Otandi pandula noonkondo etanga lyandje lyOpolisi mOhangwena, molwashoka, olya longa nuupenda mekwato lyaalumentu mbaka nomokumona ohauto ndjika nziya ngawo.Oshoka ondi wete kutya ngeno aamati naakadhona yomEtanga lyandje kaya longele neitulomo nuudhiginini, ngeno ohauto ndjika sho tatu popi ngeyi, oyi li nale mo Angola, moka ngeno sha ka kala oshidhigu okuyi mona mo ishewe,” Komufala gwopevi Shivute ta ti ngawo nokupandula Aapolisi ye.”Aapolisi ohaya nyenyetelwa koshigwana mpaka naampeyakla kutya inayi itula mo aniwa miilonga yawo, ashike shoka sha ningwa po kOpolisi ya Hangwena moshinima shika, ondi wete oshigwana oshi na oku yi pandula sho ya longo nuupenda ngeyi,” Shivute ta popi, a panduola sho Aapolisi ya ya longa nawa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News