Inamu ka we iiti kombuga, Ndaafa

Inamu ka we iiti kombuga, Ndaafa

K ANSOLA gwOshikandjohogololo shUuvudhiya Amutenya gwaNdaafa okwa gandja elombwelo lya thinda moshigwana moka, unene tuu shoka shomOshikandjohogololo she mOshitopolwa sha Shana kutya hamuntu we taka ka iiti, eehonga nenge taka huula omihuya nokukonga iikuni komakuti gokombuga yUukwambi nosho tuu hoka, unene tuu komakango gomongwa ngele ke na epitikilo lya za kOshikondo shEgameno lyIihwa.

Kansela Ndaafa ta ti kutya, okwa konekiwa aantu oyendji taya yi komakuti gokombuga hoka, unene tuu komakango gomongwa gUukwambi nOngandjera nosho wo ga Ndonga, taya ka ka iiti, eehonga, iikuni nomihuya, kaye na omapitikilo gEpangelo. “Oshinima shika itashi ziminwa nande kOshikondo shEgameno lyIihwa nakehe ngoka taka adhika ko ta ke omiti nenge e dhi humbata kee na ombapila yeziminino ya za kombelewa yEgameno lyIihwa, otaka kwatwa po nokuningilwa oshipotha shoka tashi ke mu fala mOndholongo,” Ndaafa ta popi.Ta gwedha po ta ti, kutya nee owa mona ombapila yElenga nenge ya mwene gwomukunda, ndjoka itayi ti sha.Ou na okumona Ombapila ya za kOmbelewa yOshikondo shokugamena iihwa, kOngwediva nosho tuu.Tate Ndaafa ta ti kutya omolwoondjila oonde okuya kOngwediva, okwa ninga po omalongekidho gokweeta Aanambelewa mbaka koEngombe kOshikandjohogololo shoshene, opo ya yakule oshigwana moshinima shika.Aanambelewa mbaka tate Ndaafa ota ti nee kutya , koEngombe hoka, otaya kala haya kala ko mEtiyali nEtitano mOshiwike kehe.Onkee nee mboka mwa hala omayakulo kombinga yokukaka omiti nokukatala iikuni nosho tuu, kaleni nee hamu ya kombelewa ndjoka yokuEngombe momasiku ga tumbulwa metetekelo opo mu yakulwe nawa.Kwaamboka, tamu ka enda elombwelo ndika pomunkulo, Kansela Ndaafa, ota ti kutya otamu ka geelwa koveta molwashoka oye shi lopota kOpolisi.”Oshinima shika itashi ziminwa nande kOshikondo shEgameno lyIihwa nakehe ngoka taka adhika ko ta ke omiti nenge e dhi humbata kee na ombapila yeziminino ya za kombelewa yEgameno lyIihwa, otaka kwatwa po nokuningilwa oshipotha shoka tashi ke mu fala mOndholongo,” Ndaafa ta popi.Ta gwedha po ta ti, kutya nee owa mona ombapila yElenga nenge ya mwene gwomukunda, ndjoka itayi ti sha.Ou na okumona Ombapila ya za kOmbelewa yOshikondo shokugamena iihwa, kOngwediva nosho tuu.Tate Ndaafa ta ti kutya omolwoondjila oonde okuya kOngwediva, okwa ninga po omalongekidho gokweeta Aanambelewa mbaka koEngombe kOshikandjohogololo shoshene, opo ya yakule oshigwana moshinima shika.Aanambelewa mbaka tate Ndaafa ota ti nee kutya , koEngombe hoka, otaya kala haya kala ko mEtiyali nEtitano mOshiwike kehe.Onkee nee mboka mwa hala omayakulo kombinga yokukaka omiti nokukatala iikuni nosho tuu, kaleni nee hamu ya kombelewa ndjoka yokuEngombe momasiku ga tumbulwa metetekelo opo mu yakulwe nawa.Kwaamboka, tamu ka enda elombwelo ndika pomunkulo, Kansela Ndaafa, ota ti kutya otamu ka geelwa koveta molwashoka oye shi lopota kOpolisi.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News