Eyoka enene etilithi mOnendongo mUukwambi

Eyoka enene etilithi mOnendongo mUukwambi

M OMUKUNDA Onendongo mUukwambi, popepi nOshakati omwe tu zilila onkundana kutya momukunda moka omwa monika eyoka enenenene, etilithi noonkondo naakalimo yomomukunda moka oye li tila.

Oshiwike sha zi ko meme gumwe, ngoka a ti kutya ogwomomukunda moka, ina popya edhina lye, okwa igidhile mOradio yaNBC Oshiwambo, moka a tseyitha lwotangotango kutya momukunda gwawo moka, omu na eyoka enenenene, etilithi, hali monika mo omasiku gontumba nogongandi. Meme nguka ta igidha ta ti kutya aluhe shampa ya mono eyoka ndika ohaya yi kOpolisi ya Shakati noku li lopota.Komanda gwOpolisi mOshitopolwa sha Shana, Komufala gwOpevi gwOpolisi Josef Anghuwo, kepulo ohela, okwa koleke kutya, eeno, eyoka ndjoka oye li lopotelwa.Ashike nee sho taya yi ko kaye li mona.”Iikando oyindji twe li lopotelwa nokuya ko, ashike katu li mona nee, ” Komufala gwOpevi gwOpolisi Anghuwo ta ti ngawo nokugwedha po ta ti kutya oshinima oshikumithi, otaya lombwelwa kutya aniwa eyoka ndjoka oMatheusa.”Ano eyoka lyoludhi luni naanaa, nenge eyoka lyatya ngiini naanaa ndjoka, “Anghuwo a hala okushiwa.Anghuwo ota ti wo kutya oolopota tadhi pewa Opolisi, dhi na sha nomayoka, odhindji momudhingoloko gwa Shakati na Ngwediva.Ashike nee sho Opolisi tayi yi ko, kayi ga mona opo ngeno yi ga dhipage nenge yi ga ithanene Aanambelewa yEgameno lyUunsthitwe.”Oshinima shomayoka ngaka oshe tu lulila unene nee pethimbo ndika, unene tuu sho tatu yi ko, uuna twe ga lopotelwa, ndele katu ga mon,” tate Anghuwo ta ti ngawo.Ta indile koshigwana shi kale hashi ga lopota kOpolisi nenge kAanambelewa yEgameno lyuuntshitwe, pethimbo lyoopala, ano pethimbo ndjoka tashi ga mono opo ga ungaungiwe nago.Meme nguka ta igidha ta ti kutya aluhe shampa ya mono eyoka ndika ohaya yi kOpolisi ya Shakati noku li lopota.Komanda gwOpolisi mOshitopolwa sha Shana, Komufala gwOpevi gwOpolisi Josef Anghuwo, kepulo ohela, okwa koleke kutya, eeno, eyoka ndjoka oye li lopotelwa.Ashike nee sho taya yi ko kaye li mona.”Iikando oyindji twe li lopotelwa nokuya ko, ashike katu li mona nee, ” Komufala gwOpevi gwOpolisi Anghuwo ta ti ngawo nokugwedha po ta ti kutya oshinima oshikumithi, otaya lombwelwa kutya aniwa eyoka ndjoka oMatheusa.”Ano eyoka lyoludhi luni naanaa, nenge eyoka lyatya ngiini naanaa ndjoka, “Anghuwo a hala okushiwa.Anghuwo ota ti wo kutya oolopota tadhi pewa Opolisi, dhi na sha nomayoka, odhindji momudhingoloko gwa Shakati na Ngwediva.Ashike nee sho Opolisi tayi yi ko, kayi ga mona opo ngeno yi ga dhipage nenge yi ga ithanene Aanambelewa yEgameno lyUunsthitwe.”Oshinima shomayoka ngaka oshe tu lulila unene nee pethimbo ndika, unene tuu sho tatu yi ko, uuna twe ga lopotelwa, ndele katu ga mon,” tate Anghuwo ta ti ngawo.Ta indile koshigwana shi kale hashi ga lopota kOpolisi nenge kAanambelewa yEgameno lyuuntshitwe, pethimbo lyoopala, ano pethimbo ndjoka tashi ga mono opo ga ungaungiwe nago.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News