Esiku lyUukambelindunge mOngwediva

Esiku lyUukambelindunge mOngwediva

U UMINISTELI wUuhaku nIilonga yOnkalonawa owa tseyitha kutya metyi 10 Oktoba 2006 mOngwediva otamu ka kala esiku enene lyekondjitho lyuukambelindunge naayihe hayi vulu okweetwa po kuukambelindunge moshigwana.

Uuministeli tau ti kutya esiku olyo tuu ndjoka, mOvenduka namo otamu ka kala oshiithanene shEsiku ndika lyUukambelindunge. Otema yesiku otaku tiwa kutya otayi ka kala,” Ehwahwameko lyeuvitheko lyUukambeli, neshunithopevi lyEehamo momitse nOshiponga shOmaikuthomwenyo mwene”.Otaku tiwa mesiku ndika otamu ka ningwa iipopiwa tayi popi unene kombinga yoshiponga shomikithi dhuukambeli moshigwana.Otema yesiku otaku tiwa kutya otayi ka kala,” Ehwahwameko lyeuvitheko lyUukambeli, neshunithopevi lyEehamo momitse nOshiponga shOmaikuthomwenyo mwene”.Otaku tiwa mesiku ndika otamu ka ningwa iipopiwa tayi popi unene kombinga yoshiponga shomikithi dhuukambeli moshigwana.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News