Embungu tali li po oongombe dhaanafaalama pOshomeya

Embungu tali li po oongombe dhaanafaalama pOshomeya

O MUNAFAALAMA a tseyika nawa gwomOkalongo mOshitopolwa sha Musati, Mathias Kandjaba, ngoka e na ofaalama muuzilombugantu wa Shivelo, okwa nyenyeta kOshifo shika kutya mOofaalama dhawo ohamu ya embungu tali li po iimuna yawo unene tuu oongombe.

Kandjaba, ngoka gofaalama yedhina Kalkbank mOshitopolwa shoka, ta ti kutya nuumvo, sigo oompaka, okwa likila oongombe dhi li omulongo nahetatu, ano ndhoka dha lika po thilu komambungu, omanga odhindji dha ehamekwa, dha ningwa iilalo nodha tetwa omithipa nomishila komambungu. “Iimuna, unene tuu oongombe dhomoofaalama ngashi ya tate Tobias, ya nakusa tate Ailwa, yomusamane Du Plesis, ya tate Martin Aindongo nadhilwe, otayi lika po komambungu esiku kehe,” Kandjaba ta ti neyeme.Ta ti kutya omambungu ngaka ohaga zi unene mEtosha, taga pitile mondhalate ndjoka pethimbo ndika yi na oombululu mpaka naampeyaka.Kandjaba ta indile kOshikondo shEgameno lyiiyamakuti shi katuke onkatu, nokutonatela ondhalate yEtosha noku yi thitika nawa, opo omambungu, oonime nosho tuu iinamwenyo yilwe yi kale itayi zi mo nokuya mOofaalama dhawo yi dhipage nokulya po iimuna yawo.Enyenyeto lyiinamwenyo tayi uhala tayi zi mo mEtosha omolu ondhalate ya nkundipala noonkondo, hanga oshinima shesiku kehe, oshoka nokoohambo dhokombinga yuumbugantu wOshitopolwa sha Shana nosha Musati, aanahambo hoka otaya uhala taya nyenyeta kiimuna yawo tayi lika po kommambungu noonime.Oshifo shika ohashi ningi aluhe ekwatathano nOombelewa dhAagameni yUuntshitwe nIinamwenyo kombinga yaanafaalama taya nyenyeta omolwiiyamakuti mbyoka hayi yono iimuna yawo tayi lika po koonime nokomambungu taga gwaya moshikunino shIinamwenyo shEtosha molwashoka ondhalate oya nkundipala, ashike osha fa shi li ngeyi kutya kuyo osha ninga oshidhigu nondhalate oyi li ashike aniwa yi na oombululu niinamwenyo mbyoka otayi tsikile nokugwaya mo noku kalya po iimuna yaanafaalama miitopolwa ya tumbulwa metetekelo.Aanafaalama koombinga adhihe onkee taya indile Oshikondo shEgameno lyiinamwenyo shi opaleke ondhalate nokukaleka iinamwenyo yasho mEtosha.Kandjaba, ota ti kutya Aanafaalama kOshitopolwa shawo sha Shomeya, ohaya kembadhala nokutela iitenda ngeno ya kwate omambungu ye ga dhipage, ashike kaye ga mona naanaa mpoka haga ende molwashoka moofaalama omu na omwiidhi ogundji lela.”Iimuna, unene tuu oongombe dhomoofaalama ngashi ya tate Tobias, ya nakusa tate Ailwa, yomusamane Du Plesis, ya tate Martin Aindongo nadhilwe, otayi lika po komambungu esiku kehe,” Kandjaba ta ti neyeme.Ta ti kutya omambungu ngaka ohaga zi unene mEtosha, taga pitile mondhalate ndjoka pethimbo ndika yi na oombululu mpaka naampeyaka.Kandjaba ta indile kOshikondo shEgameno lyiiyamakuti shi katuke onkatu, nokutonatela ondhalate yEtosha noku yi thitika nawa, opo omambungu, oonime nosho tuu iinamwenyo yilwe yi kale itayi zi mo nokuya mOofaalama dhawo yi dhipage nokulya po iimuna yawo.Enyenyeto lyiinamwenyo tayi uhala tayi zi mo mEtosha omolu ondhalate ya nkundipala noonkondo, hanga oshinima shesiku kehe, oshoka nokoohambo dhokombinga yuumbugantu wOshitopolwa sha Shana nosha Musati, aanahambo hoka otaya uhala taya nyenyeta kiimuna yawo tayi lika po kommambungu noonime.Oshifo shika ohashi ningi aluhe ekwatathano nOombelewa dhAagameni yUuntshitwe nIinamwenyo kombinga yaanafaalama taya nyenyeta omolwiiyamakuti mbyoka hayi yono iimuna yawo tayi lika po koonime nokomambungu taga gwaya moshikunino shIinamwenyo shEtosha molwashoka ondhalate oya nkundipala, ashike osha fa shi li ngeyi kutya kuyo osha ninga oshidhigu nondhalate oyi li ashike aniwa yi na oombululu niinamwenyo mbyoka otayi tsikile nokugwaya mo noku kalya po iimuna yaanafaalama miitopolwa ya tumbulwa metetekelo.Aanafaalama koombinga adhihe onkee taya indile Oshikondo shEgameno lyiinamwenyo shi opaleke ondhalate nokukaleka iinamwenyo yasho mEtosha.Kandjaba, ota ti kutya Aanafaalama kOshitopolwa shawo sha Shomeya, ohaya kembadhala nokutela iitenda ngeno ya kwate omambungu ye ga dhipage, ashike kaye ga mona naanaa mpoka haga ende molwashoka moofaalama omu na omwiidhi ogundji lela.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News