Egumbo lyaMarkus Iilonga lya pya ombinga yimwe

Egumbo lyaMarkus Iilonga lya pya ombinga yimwe

E GUMBO lyomukalimo gwomOshikango mUupindi mOshakati tate Markus Iilonga olya pi po ombinga yimwe, unene ndjoka yOseti, niinima ayihe mbyoka ya li mOseti moka oya pi po thiluthilu omutenya gwOlyomakaya ga zi ko.

Tate Iilonga ota ti kutya omulilo ogweetwa kekende lyoGaasa ndjoka lya topa. Ekende olya li lya thigwa mOseti.Tate Iilonga ta hokolola ta ti kutya sho ekende ndjoka lya topa, megumbo inamu adhika omuntu.”Ngaye onda li nda ya kohango kookuume ketu kUukwaluudhi.Omukulukadhi okwa li a ya kiilonga koshipangelo shEpangelo sha Shakati omanga aanona ya li ya ya kepya kegumbo lyetu lyomiti koAfoti,” Iilonga ta hokololele Oshifo shika ngaaka.Ta ti kutya aashiinda oyo ya uvu omutopelo gwogaasa nokonima oya ka mona olwithi negumbo lya tema mOseti.Oya kembadhala oku gu dhima, nopethimbo tuu ndjoka oya kala wo taya ithana Opolisi na Kadhimamulilo gwElelo lyawo lya Shakati, ashike Opolisi na Kadhimamulilo inaye ya ko.Aashinda she mboka oya ithana meme Iilonga kiilonga nokweya nziya, a adha aashiinda shawo mbaka taya kondjo nokudhima omulilo.Aashiinda oya kondjo lela noku gu dhima.Ye gu kelele kaagu ye koondunda dhimwe nogwa hulile ashike moseti moka.Moseti omwa li iinima oyindji ngashi mwakwatelwa iipeleki.Ayihe oya yonagulwa po komulilo.”Ayihe mbyoka ya pila mo oyongushu yoN$23,265 lwaampoka,” Iilonga ta ti.Ta gwedha ko kutya oshiponga okwe shi lopota nale ku mwene gwolukanda, kOpolisi nokOmbelewa ya Kansela gwawo gwOshikandjohogololo sha Shaktiuninginino Aram Martin.”Ondi na ngashiingeyi oomvula 59, nda tega ashike okuya mOpenzela omvula tayi ya oshidhigu nee komuntu woomvula dhi thike mpoka okukanitha eliko lyoye ndyoka wa longela ethimbo ele.Otandi indile kaasihenda ye tu kwathele muupyakadhi nomekanitho ndika,” Iilonga ta indile ngawo koshigwana.Ekende olya li lya thigwa mOseti.Tate Iilonga ta hokolola ta ti kutya sho ekende ndjoka lya topa, megumbo inamu adhika omuntu.”Ngaye onda li nda ya kohango kookuume ketu kUukwaluudhi.Omukulukadhi okwa li a ya kiilonga koshipangelo shEpangelo sha Shakati omanga aanona ya li ya ya kepya kegumbo lyetu lyomiti koAfoti,” Iilonga ta hokololele Oshifo shika ngaaka.Ta ti kutya aashiinda oyo ya uvu omutopelo gwogaasa nokonima oya ka mona olwithi negumbo lya tema mOseti.Oya kembadhala oku gu dhima, nopethimbo tuu ndjoka oya kala wo taya ithana Opolisi na Kadhimamulilo gwElelo lyawo lya Shakati, ashike Opolisi na Kadhimamulilo inaye ya ko.Aashinda she mboka oya ithana meme Iilonga kiilonga nokweya nziya, a adha aashiinda shawo mbaka taya kondjo nokudhima omulilo.Aashiinda oya kondjo lela noku gu dhima.Ye gu kelele kaagu ye koondunda dhimwe nogwa hulile ashike moseti moka.Moseti omwa li iinima oyindji ngashi mwakwatelwa iipeleki.Ayihe oya yonagulwa po komulilo.”Ayihe mbyoka ya pila mo oyongushu yoN$23,265 lwaampoka,” Iilonga ta ti.Ta gwedha ko kutya oshiponga okwe shi lopota nale ku mwene gwolukanda, kOpolisi nokOmbelewa ya Kansela gwawo gwOshikandjohogololo sha Shaktiuninginino Aram Martin.”Ondi na ngashiingeyi oomvula 59, nda tega ashike okuya mOpenzela omvula tayi ya oshidhigu nee komuntu woomvula dhi thike mpoka okukanitha eliko lyoye ndyoka wa longela ethimbo ele.Otandi indile kaasihenda ye tu kwathele muupyakadhi nomekanitho ndika,” Iilonga ta indile ngawo koshigwana.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News