Aawiliki yOokampani ye li omulongo nahamano (16) ya kwatwa po mu Zim babwe

Aawiliki yOokampani ye li omulongo nahamano (16) ya kwatwa po mu Zim babwe

H ARARE – Onkundana okuzilila ku Harare sha Zimbabwe otayi ti kutya aawiliki yOokampani ye li ishewe 16 oya kwatwa po kOpolisi sho ya gwedhele oondando dhiilandithomwa yawo – shoka shi vulithe pondando kondja yu uthwa kOmupresidende Robert Mugabe.

Ngashiingeyi aawiliki mboka ya kwatwa po okuza mEtitano lya zi ko, kumwe ayehe oye li 33, Oshifokundaneki sha Sunday Mail osho sha lopota ngaaka. Mokati kaamboka ya kwatwa po omu na aawiliki yOositola dhiikutu, Oorestauranda noofambulika dhonyama.Opolisi oya popi wo kutya otayi ka kwata po wo aawiliki yOoaputeka, Oositola dhiitenda nosho wo ooyene yamwe yOombashu, mboka ya gwedhela oondando dhawo sha pitili.Aantu oyendji ohaya landa iikutu yawo yombiliha noongaku, okupitila mokulanditha uunima wawo wanathangwa momapandaanda.Omugandjimulombo gwOpolisi Andrew Phiri okwa ti oongeshefa dhimwe ngashi ndhoka hadhi landitha iitenda, omiti, odhi iyutha kelombwelo lyOmupresidende.Iiwike iyali ya piti po, Omupresidende Mugabe okwa li a popi kutya oongeshefa nadhi shunitha pevi oondando dhadho netata na ngele odha tindi okuninga ngaaka, Epangelo otali ke dhi pata.Okuza mpoka, Oosipana dhAapolisi odha kala nee dhi ihanena noshilongo, okutala kutya elombwelo ndika olya tulwa tuu miilonga nenge aawe.Nampa-SapaMokati kaamboka ya kwatwa po omu na aawiliki yOositola dhiikutu, Oorestauranda noofambulika dhonyama.Opolisi oya popi wo kutya otayi ka kwata po wo aawiliki yOoaputeka, Oositola dhiitenda nosho wo ooyene yamwe yOombashu, mboka ya gwedhela oondando dhawo sha pitili.Aantu oyendji ohaya landa iikutu yawo yombiliha noongaku, okupitila mokulanditha uunima wawo wanathangwa momapandaanda.Omugandjimulombo gwOpolisi Andrew Phiri okwa ti oongeshefa dhimwe ngashi ndhoka hadhi landitha iitenda, omiti, odhi iyutha kelombwelo lyOmupresidende.Iiwike iyali ya piti po, Omupresidende Mugabe okwa li a popi kutya oongeshefa nadhi shunitha pevi oondando dhadho netata na ngele odha tindi okuninga ngaaka, Epangelo otali ke dhi pata.Okuza mpoka, Oosipana dhAapolisi odha kala nee dhi ihanena noshilongo, okutala kutya elombwelo ndika olya tulwa tuu miilonga nenge aawe.Nampa-Sapa

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News