Aatamanekelwa yaali mefiko lyoombelewa dhOpolisi mOmpangu

Aatamanekelwa yaali mefiko lyoombelewa dhOpolisi mOmpangu

A ALUMENTU yaali mboka taya tamanekelwa oshipotha shokufikapo omapeko gOpolisi pOsasiona yOpolisi pOutjo omasiku ga zi ko oya holoka komeho gOmpangu oshikando shotango mEtitano lya zi ko.

Louis Steenkamp gwomimvo 34 na Dwid Schorader naye gwomimvo 34 oya holoka komeho ga Megestrata FK Mundia moshipotha shokuteya, okufika, okuya uuyuuki moshipala nosho wo ombumbo. Omutamaneki Hans Thourob okwa pula opo oshipotha shika shi undulilwe komasiku gaali ga Novemba omanga pokati mpoka taku ningwa omakonakono.Steenkamp oha kala pofaalama yedhina Saalburg ndjoka yi li popepi nOutjo.Schrader oha kala pOutjo popwene.Otaya tamanekelwa oshipotha shoka shoka sha eta omulilo ngoka gwa fike oombelewa dhimwe moshikondo dhomakonakono gIimbuluma nUukiliminola pOpolisi ya Outjo.Oshiningwanima shika osha ningwa pokati kotundi onti 00h00 notundi onti 01h00 mEtitatu lyoshiwike sha zi ko.Pahokololo lya Inspekta Omukuluntu Charles Sibolile, omapeko ge li 64 gomomapeko 130 oga pile momulilo ngoka gwa fike oombelewa dhawo.Sibolile oku li omuunganeki gwOpolisi moshitopolwa sha Otjozondjupa.Omapeko galwe oga fikwa komulilo, gamwe oga yonagulwa kolwithi omanga gamwe ya gonagulwa komeya ngoka ga li taga longithwa pethimbo lyokudhima omulilo.Sibolile okwa hokololele The Namibian kutya oompadhi odha adhike pekende lyombelewa mpoka pwa tameka omulilo.Ta ti aapolisi yamwe oya li nale taya finyafinya ngoka ta shi vulika a kale oye a eta omulilo nguka, noya tsikile nomakonakono gawo sigo okofaalama ya Saalburg ndjoka yi li ookilometa 22 pondje ya Outjo.Hoka omafekelo gawo oga kolekwa konima sho ya mono oompadhi ndhoka ya monene poombelewa dhawo pomweelo gwofaalama ndjoka, Sibolile ta popi.Otaku fekelwa ngeyi kutya Steenkamp okwali ta kambadhala okuhanagula uumbangi nepeko lyoshipotha shimwe moka a li ta tamanekelwa okuhepeka okanona paihulo.Epeko ndyoka li na uumbangi moshipotha shika limwe lyomomapeko ngoka ga hanagulwa po komulilo nguka.Steenkamp okwa li a pewa obooloha kuyele omwedhi nguka.Omataneko gokugandja ombumbo ngoka ta tamanekelwa oge na wo sha noshipotha shoka.Otaku popiwa kutya Steenkamp okwa li a lombwele Omupolisi gumwe kutya ote mu pe oondola/N$10 000 ngele okwa hanagula po epeko lyoshipotha shoka ta tamanekelwa shokuhepa okanona paihulo.Omutamaneki Hans Thourob okwa pula opo oshipotha shika shi undulilwe komasiku gaali ga Novemba omanga pokati mpoka taku ningwa omakonakono.Steenkamp oha kala pofaalama yedhina Saalburg ndjoka yi li popepi nOutjo.Schrader oha kala pOutjo popwene.Otaya tamanekelwa oshipotha shoka shoka sha eta omulilo ngoka gwa fike oombelewa dhimwe moshikondo dhomakonakono gIimbuluma nUukiliminola pOpolisi ya Outjo.Oshiningwanima shika osha ningwa pokati kotundi onti 00h00 notundi onti 01h00 mEtitatu lyoshiwike sha zi ko.Pahokololo lya Inspekta Omukuluntu Charles Sibolile, omapeko ge li 64 gomomapeko 130 oga pile momulilo ngoka gwa fike oombelewa dhawo.Sibolile oku li omuunganeki gwOpolisi moshitopolwa sha Otjozondjupa.Omapeko galwe oga fikwa komulilo, gamwe oga yonagulwa kolwithi omanga gamwe ya gonagulwa komeya ngoka ga li taga longithwa pethimbo lyokudhima omulilo.Sibolile okwa hokololele The Namibian kutya oompadhi odha adhike pekende lyombelewa mpoka pwa tameka omulilo.Ta ti aapolisi yamwe oya li nale taya finyafinya ngoka ta shi vulika a kale oye a eta omulilo nguka, noya tsikile nomakonakono gawo sigo okofaalama ya Saalburg ndjoka yi li ookilometa 22 pondje ya Outjo.Hoka omafekelo gawo oga kolekwa konima sho ya mono oompadhi ndhoka ya monene poombelewa dhawo pomweelo gwofaalama ndjoka, Sibolile ta popi.Otaku fekelwa ngeyi kutya Steenkamp okwali ta kambadhala okuhanagula uumbangi nepeko lyoshipotha shimwe moka a li ta tamanekelwa okuhepeka okanona paihulo.Epeko ndyoka li na uumbangi moshipotha shika limwe lyomomapeko ngoka ga hanagulwa po komulilo nguka.Steenkamp okwa li a pewa obooloha kuyele omwedhi nguka.Omataneko gokugandja ombumbo ngoka ta tamanekelwa oge na wo sha noshipotha shoka.Otaku popiwa kutya Steenkamp okwa li a lombwele Omupolisi gumwe kutya ote mu pe oondola/N$10 000 ngele okwa hanagula po epeko lyoshipotha shoka ta tamanekelwa shokuhepa okanona paihulo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News