Aashuungu taya pula ya tungilwe uuntopa tau opalele okweendwa pethimbo lyomvula

Aashuungu taya pula ya tungilwe uuntopa tau opalele okweendwa pethimbo lyomvula

A AKALIMO yomomukunda Oshuungu mUukwambi mOshitopolwa sha Musati otaya nyenyeta kutya uuntopa auhe mboka wu li kombanda yomukanka gwomeya ngoka gwa enda momukunda gwawo moka okuza koRuacana gwa thinda kOshakati kau li pomahala omawanawa gokweendela molwashoka owa tungwa wa uka ashike miishana na itau vulu okulongithwa pethimbo lyomvula.

Akaalimo taya ti kutya okantopa hoka ke li lwokUukwanduudhi kake na sho taka longo. Itaka vulu okulongithwa molwashoka nako okathinda ashike moshana, moka pethimbo lyomvula hamu udha omeya na itamu vulu okweendwa kiihauto.Taya ti kutya okantopa hoka ishewe oka li ashike ka tulilwa po omuntu gwopaumwene, ka ukilila megumbo lye kwali, ashike nee ngashiingeyi okwa tembuka po mpoka na kake na we sho taka longo nenge taka kwatha.”Ngeno naka kuthwe po ashike ndele taka tulwa mpoka kapu mbiwa koshigwana.Epangelo nali ye koshigwana shomOshuungu li pule mpoka pwa pumbiwa shili okantopa nenge uuntopa, mpoka pu li nawa ethimbo alihe, pomvula nopokwenye,” aakalimo mbaka taya indile nokutya ngawo.Taya indile wo kutya uuntopa inau ningwa we wu ukilila ashike pomagumbo goohandimwe ihe nau tulwe po moluuwanawa waayehe, ano wu kwathele oshigwana ashihe shomomukunda nomomudhingoloko moka.”Aakalimo atuhe yomomukunda Oshuungu mba twa shiga opate onene ya Shakati na Ruacana kuumbugantu, otu na uudhigu uunene pethimbo lyomvula.Omagumbo getu ohaga kala ga kondekelwa po komeya na katu kala we tu na mpoka hatu ende nandenande, unene tuu aaniihauto, pethimbo ndjoka lyomvula otu na uudhigu uunene,” Aashuungu taya popi ngawo nokugwedha ko taya ti kutya sho omukanka ngoka gwa tungwa po pomukunda gwawo mpoka inapu thigwa nande okantopa taka opalele kokweenda iihauto nonande omagumbo gawo ga kondekwa kiishana hayi udha omeya pethimbo lyomvula.Taya ti kutya nonando pu kale egumbo tali pi po pethimbo lyomvula kaye shi okwiithana ookadhimamulilo molwashoka kaye na mpoka taya pitile.Kapu na okantopa taka opalele okupita kombanda yomukanka.Kutya nee omuntu okwa hakukilwa komukithi momukunda gwawo moka noku na okufalwa ngeno koshipangelo meendelelo, kakushi okwiithanwa Oambulansa meendelelo, nenge ngaa ohauto ya mushiinda nenge yomegumbo, kayi na mpoka tayi pitile, unene tuu pethimbo lyomvula nomunuuvu ota sile ashike megumbo moka.”Otwa kondja nokupopya nOokaansela dhetu, ndele sigo onena kapu na shoka sha ningwa po.Okuza ngaa momumvo 1996, sho okamukanka hoka ka tungwa po, sigo okeluwa ndika inatu yamukulwa sha,” Aashuungu taya ti ngawo nokugwedha po taya ti kutya sho pwa li omukanka ngwiyaka inagu kolongwa, kaya li nuudhigu ngashi ngashiingeyi sho pu na ngoka gwa kolongwa, oshoka nale oya li haya vulu okutaagulukila shaampoka.Ano Aashuungu mbaka otaya indile nee kEpangelo li ya tulile okantopa nenge uuntopa mpoka tapu opalele okupitilwa kukehe gumwe momukunda gwawo moka.Itaka vulu okulongithwa molwashoka nako okathinda ashike moshana, moka pethimbo lyomvula hamu udha omeya na itamu vulu okweendwa kiihauto.Taya ti kutya okantopa hoka ishewe oka li ashike ka tulilwa po omuntu gwopaumwene, ka ukilila megumbo lye kwali, ashike nee ngashiingeyi okwa tembuka po mpoka na kake na we sho taka longo nenge taka kwatha.”Ngeno naka kuthwe po ashike ndele taka tulwa mpoka kapu mbiwa koshigwana.Epangelo nali ye koshigwana shomOshuungu li pule mpoka pwa pumbiwa shili okantopa nenge uuntopa, mpoka pu li nawa ethimbo alihe, pomvula nopokwenye,” aakalimo mbaka taya indile nokutya ngawo.Taya indile wo kutya uuntopa inau ningwa we wu ukilila ashike pomagumbo goohandimwe ihe nau tulwe po moluuwanawa waayehe, ano wu kwathele oshigwana ashihe shomomukunda nomomudhingoloko moka.”Aakalimo atuhe yomomukunda Oshuungu mba twa shiga opate onene ya Shakati na Ruacana kuumbugantu, otu na uudhigu uunene pethimbo lyomvula.Omagumbo getu ohaga kala ga kondekelwa po komeya na katu kala we tu na mpoka hatu ende nandenande, unene tuu aaniihauto, pethimbo ndjoka lyomvula otu na uudhigu uunene,” Aashuungu taya popi ngawo nokugwedha ko taya ti kutya sho omukanka ngoka gwa tungwa po pomukunda gwawo mpoka inapu thigwa nande okantopa taka opalele kokweenda iihauto nonande omagumbo gawo ga kondekwa kiishana hayi udha omeya pethimbo lyomvula.Taya ti kutya nonando pu kale egumbo tali pi po pethimbo lyomvula kaye shi okwiithana ookadhimamulilo molwashoka kaye na mpoka taya pitile.Kapu na okantopa taka opalele okupita kombanda yomukanka.Kutya nee omuntu okwa hakukilwa komukithi momukunda gwawo moka noku na okufalwa ngeno koshipangelo meendelelo, kakushi okwiithanwa Oambulansa meendelelo, nenge ngaa ohauto ya mushiinda nenge yomegumbo, kayi na mpoka tayi pitile, unene tuu pethimbo lyomvula nomunuuvu ota sile ashike megumbo moka.”Otwa kondja nokupopya nOokaansela dhetu, ndele sigo onena kapu na shoka sha ningwa po.Okuza ngaa momumvo 1996, sho okamukanka hoka ka tungwa po, sigo okeluwa ndika inatu yamukulwa sha,” Aashuungu taya ti ngawo nokugwedha po taya ti kutya sho pwa li omukanka ngwiyaka inagu kolongwa, kaya li nuudhigu ngashi ngashiingeyi sho pu na ngoka gwa kolongwa, oshoka nale oya li haya vulu okutaagulukila shaampoka.Ano Aashuungu mbaka otaya indile nee kEpangelo li ya tulile okantopa nenge uuntopa mpoka tapu opalele okupitilwa kukehe gumwe momukunda gwawo moka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News