Aanyasha yomo National Youth Service Scheme taya nyenyeta

Aanyasha yomo National Youth Service Scheme taya nyenyeta

A ANYASHA yamwe yomo National Youth Service Scheme, mboka taya longo mOprojeka yIilonga yOlutenda noye na Okamba yawo yi li lwopOniipa popepi nOnandjokwe mOndonga mOshitopolwa sha Shikoto, oye li taya nyenyetele Aakuluntu yawo nEpangelo sho taye ya ningi nayi aniwa miilonga yawo noku ya uvanekela iinima itayi gwanithwa po.

Aanyasha mbaka otaya ti kutya sho ya kuthwa ko Berg Aukas, yee ya longe kOlutenda, paiyambo, taya mono ngeno ngaa iihohelafuto, yo nge ya mana pOlutenda mpoka taya ka mona aniwa iilonga, onkee itaya mono iihohelafuto yawo nedhilaadhilo lyoku ya pa iilonga mOmauministeli ngeno, olya fa kali po we tuu nande. Aanyasha mbaka otaya ti kutya, sho ya mono kutya oya fa taya dhimbiwa po, oya yile kUuthemba wOmuntu, hoka sho ya zi ko ya tangelwa omunwe kutya inaye shi ninga we tuu nande.Otaya ti kutya nokiikundaneki oya lombwelwa wo yaa ye ko.”Omolwashike katu na okukapopya omaudhigu getu kUuthemba wOmuntu nokiikundaneki? Taya pula ngawo nokugwedha po nee taya nyenyeta ngeyi; “Tse aanyasha yomo NYSS otwa tameka okuza mo 2000 sigo omo 2002.Twa tameka okwiiyambela oshigwana, sigo okonena ndjika, oomvula dhi li ntano.Ashike sigo okonena ndjika otu li ashike tatu mono iihuna.Iilonga mbyoka ya li ye tu uvanekela, inaye yi tupa.Oya tile natu ye kolutenda noshinano shoka ya li ye tu pa tu shi longe, otwe shi longa sha pwa, mwa kwatelwa oontopa, ngashi ndjoka ya Niipa noyopOmwandi gwa Kamanya pOndangwa.Konima nee yaayihe mbyoka otwa li twa tegelela nee ye tu pe iilonga, ngashi ya li ye shi tu uvanekela, ashike inatu mona po sha.mOmumvo 2003, otwa longa mo Oomwedhi dhimwe inatu mona iihohelafuto yetu, osho wo momumvo 2004 nomwaanguka nee okuya mu Aguste.Tashi ti Oomwedhi adhihe ndhoka inatu mona iihohelafuto yetu, odhi li omilongombali (20).”Iimaliwa yetu mbika ano oyuuka peni? Otwe yi hala.Taya ti kutya Oministeli yOpevi onkulu yAanyasha, oya kala hayi popi mIikundaneki kutya ohatu mono iihohelafuto, nonande katu yi mona shili.”Ano ohayi pewa oolye? Taya pula nokupopya kutya oye yi hala yi ikwathe nayo, shaashi inaya pewa iilonga mbyoka ya li ya uvanekelwa.Otaya ti wo kutya yakwawo yamwe mboka ya li nayo mIilonga yolutenda oya mona iilonga na oya hala nee wo okuuva kutya omolwashike yo inaya mona iilonga, na otaya lombwelwa ya shune ko Berg Aukas, omolwahsike.”Tse oko twa za nale hoka, uunake ano tatu mono iilonga? Ya hala okuuva.”Otwa lombwelelwe kAanambelewa kutya aniwa Aakwanepangelo oyo inaye tu hala.Otwa hala nee wo okuuva kutya omolwashike inaye tu hala? Mba ya kuthwa mo oyo ashike nani ya li ya halika nonando tu na ngaa oondondo dhi thike pamwe? Aanyasha mbaka taya pula ngawo neyeme enene nokwiindila ya kwathelwe muupyakadhi wawo mbuka.Pethimbo oshinyolwa shika tashi yi kOmanyanyangidho inatu vula okwiimona nAakaluntu yaanyasha mbaka opo ye tu pe okomenda yawo moshinima shika.Otatu ke ya mona.Aanyasha mbaka otaya ti kutya, sho ya mono kutya oya fa taya dhimbiwa po, oya yile kUuthemba wOmuntu, hoka sho ya zi ko ya tangelwa omunwe kutya inaye shi ninga we tuu nande.Otaya ti kutya nokiikundaneki oya lombwelwa wo yaa ye ko.”Omolwashike katu na okukapopya omaudhigu getu kUuthemba wOmuntu nokiikundaneki? Taya pula ngawo nokugwedha po nee taya nyenyeta ngeyi; “Tse aanyasha yomo NYSS otwa tameka okuza mo 2000 sigo omo 2002.Twa tameka okwiiyambela oshigwana, sigo okonena ndjika, oomvula dhi li ntano.Ashike sigo okonena ndjika otu li ashike tatu mono iihuna.Iilonga mbyoka ya li ye tu uvanekela, inaye yi tupa.Oya tile natu ye kolutenda noshinano shoka ya li ye tu pa tu shi longe, otwe shi longa sha pwa, mwa kwatelwa oontopa, ngashi ndjoka ya Niipa noyopOmwandi gwa Kamanya pOndangwa.Konima nee yaayihe mbyoka otwa li twa tegelela nee ye tu pe iilonga, ngashi ya li ye shi tu uvanekela, ashike inatu mona po sha. mOmumvo 2003, otwa longa mo Oomwedhi dhimwe inatu mona iihohelafuto yetu, osho wo momumvo 2004 nomwaanguka nee okuya mu Aguste.Tashi ti Oomwedhi adhihe ndhoka inatu mona iihohelafuto yetu, odhi li omilongombali (20).”Iimaliwa yetu mbika ano oyuuka peni? Otwe yi hala.Taya ti kutya Oministeli yOpevi onkulu yAanyasha, oya kala hayi popi mIikundaneki kutya ohatu mono iihohelafuto, nonande katu yi mona shili.”Ano ohayi pewa oolye? Taya pula nokupopya kutya oye yi hala yi ikwathe nayo, shaashi inaya pewa iilonga mbyoka ya li ya uvanekelwa.Otaya ti wo kutya yakwawo yamwe mboka ya li nayo mIilonga yolutenda oya mona iilonga na oya hala nee wo okuuva kutya omolwashike yo inaya mona iilonga, na otaya lombwelwa ya shune ko Berg Aukas, omolwahsike.”Tse oko twa za nale hoka, uunake ano tatu mono iilonga? Ya hala okuuva.”Otwa lombwelelwe kAanambelewa kutya aniwa Aakwanepangelo oyo inaye tu hala.Otwa hala nee wo okuuva kutya omolwashike inaye tu hala? Mba ya kuthwa mo oyo ashike nani ya li ya halika nonando tu na ngaa oondondo dhi thike pamwe? Aanyasha mbaka taya pula ngawo neyeme enene nokwiindila ya kwathelwe muupyakadhi wawo mbuka.Pethimbo oshinyolwa shika tashi yi kOmanyanyangidho inatu vula okwiimona nAakaluntu yaanyasha mbaka opo ye tu pe okomenda yawo moshinima shika.Otatu ke ya mona.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News