Aantu yane ya sila miiponga yoondjila komunkulofuta

Aantu yane ya sila miiponga yoondjila komunkulofuta

U UNONA uyali ou li mokati kaantu yane mboka ya dhipagelwa moshiponga shiihauto mondjila yokomunkulofuta gwa Namibia mehuliloshiwike sha lya zi ko.

Okanon akomimvo ne nosho wo koomwedhi hamano oya ningi iihakanwa moshiponga mehuliloshiwike lya zi ko. Okambesa moka ya li oka thigi po ondjila mondjila onene ya Arandis nokugalangata omutenya gwEtitano lya zi ko.Pahokololo lyehangano egandji lyomakwatho gomeendelelo, uunona mbuka opo owala wa sila mpoka.Aaniilonga yehangano lya International SOS, E-Med, St Gabriel nosho wo mboka ya zi kopshipangelo shEpangelo sha Swakopmund oya fala nosiputa aantu yalwe mbeyaka 12 koshipangelo shEpangelo poSwakopmund hoka kwa ka sila omuntu omutitatu.Oonakuhupa molshiponga yatatu mboka ya li ya ehama unene oya tuminwa kiipangelo kOvenduka mEtitano nosho wo mOlyomakaya.Konima owala yoowili mbali lwaampoka, omuntu gumwe okwa si konima sho ohauto moka a li ya galangata poSwakopmund mpoka.Aafaalelwa yaali oya ehameka kashona pethimbo lyoshiponga shika.Omuntu gulwe ye oye nee omutine okwa si pethimbo iihauto iyali yi idhengemumwe popi nondalaye ya Langstrand.Aantu yatano oya hupu nuukulu wa nathangwa.Otaku popiwa kutya omwaalu gwaantu ye li po 63 oya sila miiponga yi li 107 mbyoka kwa lopotwa ya ningilwa komunkulofuta hoka nuumvo.Okambesa moka ya li oka thigi po ondjila mondjila onene ya Arandis nokugalangata omutenya gwEtitano lya zi ko.Pahokololo lyehangano egandji lyomakwatho gomeendelelo, uunona mbuka opo owala wa sila mpoka.Aaniilonga yehangano lya International SOS, E-Med, St Gabriel nosho wo mboka ya zi kopshipangelo shEpangelo sha Swakopmund oya fala nosiputa aantu yalwe mbeyaka 12 koshipangelo shEpangelo poSwakopmund hoka kwa ka sila omuntu omutitatu.Oonakuhupa molshiponga yatatu mboka ya li ya ehama unene oya tuminwa kiipangelo kOvenduka mEtitano nosho wo mOlyomakaya.Konima owala yoowili mbali lwaampoka, omuntu gumwe okwa si konima sho ohauto moka a li ya galangata poSwakopmund mpoka.Aafaalelwa yaali oya ehameka kashona pethimbo lyoshiponga shika.Omuntu gulwe ye oye nee omutine okwa si pethimbo iihauto iyali yi idhengemumwe popi nondalaye ya Langstrand.Aantu yatano oya hupu nuukulu wa nathangwa.Otaku popiwa kutya omwaalu gwaantu ye li po 63 oya sila miiponga yi li 107 mbyoka kwa lopotwa ya ningilwa komunkulofuta hoka nuumvo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News