Aanandholongo pOluno oya hala okulonga iikulya ya gwana oshilongo ashihe

Aanandholongo pOluno oya hala okulonga iikulya ya gwana oshilongo ashihe

ONDANGWA – Oshiputudhilondholongo sha Ondangwa Rehabilitation Centre (ORC) moshitopolwa sha Shana osha hala okulonga iikulya ya gwanena aanandholongo yasho nosho wo oondholongo dhilwe.

Sho Ominista yEgameno Peter Tsheehama a li a talelepo ORC omasiku ga zi ko, Omunambelewa omukuluntu gwa ORC Ben Buchane okwa li a popi kutya yo oya hala Osenda ndjika yi longe iikulya oyindji, ihe otashi pula iimaliwa ya gwana okuninga ngaaka. Buchane okwa ti ORC oya tameka wo nuunafaalama wiingulu noyi na nale iinguli yi li 318 moshitopolwa shayo shika.Iingulu yi li 150 oya li ya dhipagwa pOsenda nosho wo pOshiputudhilongolo sha Divudu nosha Elizabeth Nepemba moshitopolwa sha Kavango mu Maalitsa nuumvo.Buchane okwa ti ORC okwa li wo a gandja iingulu yi 200 yokulya kiilonga yetungo lyolutenda ndoka lwa za mOshomeya lu uka kOshikango omumvo gwa zi ko.”Otwa hala okugandja onyama yoshingulu koondholongo adhihe 13, ihe shika itashi wapa omolu omusinda omutiligane,” Buchane osho a lombwele Minista Tsheehama ngaaka.Moshitopolwa kehe omu na ondholongo yimwe.Okwa ti aanandholongo pu ORC otaya longo iikwamboga pokahala okashona omanga yamwe ye li omugoyi taya mono omadheulo mokulonga iikunino.ORC oku na wo ombeka nongalashe moka aanandholongo haya pangele iihauto nokuyi painda.Osenda ndjika oyi na wo oshihondjelo noproyeka yokuhondja iimbale yaakiintu yaanandholongo.Moshiputudhilondholongo shika omu na aanandholongo yaalumentu ye li 626 noyaakiintu ye 27.- NampaBuchane okwa ti ORC oya tameka wo nuunafaalama wiingulu noyi na nale iinguli yi li 318 moshitopolwa shayo shika.Iingulu yi li 150 oya li ya dhipagwa pOsenda nosho wo pOshiputudhilongolo sha Divudu nosha Elizabeth Nepemba moshitopolwa sha Kavango mu Maalitsa nuumvo.Buchane okwa ti ORC okwa li wo a gandja iingulu yi 200 yokulya kiilonga yetungo lyolutenda ndoka lwa za mOshomeya lu uka kOshikango omumvo gwa zi ko.”Otwa hala okugandja onyama yoshingulu koondholongo adhihe 13, ihe shika itashi wapa omolu omusinda omutiligane,” Buchane osho a lombwele Minista Tsheehama ngaaka.Moshitopolwa kehe omu na ondholongo yimwe.Okwa ti aanandholongo pu ORC otaya longo iikwamboga pokahala okashona omanga yamwe ye li omugoyi taya mono omadheulo mokulonga iikunino.ORC oku na wo ombeka nongalashe moka aanandholongo haya pangele iihauto nokuyi painda.Osenda ndjika oyi na wo oshihondjelo noproyeka yokuhondja iimbale yaakiintu yaanandholongo.Moshiputudhilondholongo shika omu na aanandholongo yaalumentu ye li 626 noyaakiintu ye 27.- Nampa

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News