Aamati ya Bemba ya gandja iilwitho

Aamati ya Bemba ya gandja iilwitho

K INSHASA – Aakwiita ya konda pomathele gaali mboka ya li ya landula Jean Pierre-Bemba, ngoka a li a dhengwa mo momahogololo gOpaupresidende ngoka ga ningwa mu DRC omumvo gwa z iko, oya gandja oondjembo dhawo kIigwanahangano e taya zimine ya ndjoine Etanga lyEgameno lyoshilongo, Iigwanahagano osho ya tseyitha ngaaka mEtitau lya zi ko.

Ihe sigo onena Bemba okwa holama mOmbelewa yOmukalelipo gwa South Afrika mu DRC, moka a ka konga uuholameno konima sho aakwiita ye yi idhenge mumwe naamboka yEpangelo omasiku ngaka. Aaniilonga momahangano omakwatheli mu DRC oya popi kutya aantu ye li 155 oya sile momalugodhi ngoka ga li ga kwata omasiku gaali.Omathimbo ga zi ko, aakwiita ya Bemba oya kala inaya hala okugandja iilwitho yawo, taya popi kutya shika inaya hala oku shi ninga molwashola onkalamwenyo yOmuwiliki gwawo oyi li moshiponga.Ihe ye li 140 oya yi yoyene kOombelewa dhIigwanahangano mu Kinshasa ya ka gandje iilwitho yawo konima yomalugodhi e taya ka landulwa ishewe ku yalwe oyendji, Omugandjimulombo gwopaukwiita gwIigwanahangano Leitenanda Kolonela Didier Rancher osho a popi.Aamati ya Bemba ye li 225 lwaampoka oya li ya gandja omatati gawo mEtiyali mu Gbadolite, ondoolopa ya DRC yi li popepi noongamba dhoshilongo shika na Central African Republic, Rancehr ta popi.Okwa ti aamati ya Bemba mondoolopa ya Gemenena nayo oya ndjoina wo Etanga lyEgameno lyoshilongo, ihe ke shi naanaa kutya yangapi ya tulwa kondoolopa ndjoka.Rancher okwa ti ke shi shi nenge tutye ina kundana ngele opu na yamwe ya tindi okundjoina uukwiita woshilongo.Omakuyunguto gopashigwana ngoka ga kala mOrepublika yUundemokoli ya Congo (DRC) omimvo odhindji ngashiingeyi oga faalela oomwenyo dhaantu oomiliyuna odhindji.Nampa-APAaniilonga momahangano omakwatheli mu DRC oya popi kutya aantu ye li 155 oya sile momalugodhi ngoka ga li ga kwata omasiku gaali.Omathimbo ga zi ko, aakwiita ya Bemba oya kala inaya hala okugandja iilwitho yawo, taya popi kutya shika inaya hala oku shi ninga molwashola onkalamwenyo yOmuwiliki gwawo oyi li moshiponga.Ihe ye li 140 oya yi yoyene kOombelewa dhIigwanahangano mu Kinshasa ya ka gandje iilwitho yawo konima yomalugodhi e taya ka landulwa ishewe ku yalwe oyendji, Omugandjimulombo gwopaukwiita gwIigwanahangano Leitenanda Kolonela Didier Rancher osho a popi.Aamati ya Bemba ye li 225 lwaampoka oya li ya gandja omatati gawo mEtiyali mu Gbadolite, ondoolopa ya DRC yi li popepi noongamba dhoshilongo shika na Central African Republic, Rancehr ta popi.Okwa ti aamati ya Bemba mondoolopa ya Gemenena nayo oya ndjoina wo Etanga lyEgameno lyoshilongo, ihe ke shi naanaa kutya yangapi ya tulwa kondoolopa ndjoka.Rancher okwa ti ke shi shi nenge tutye ina kundana ngele opu na yamwe ya tindi okundjoina uukwiita woshilongo.Omakuyunguto gopashigwana ngoka ga kala mOrepublika yUundemokoli ya Congo (DRC) omimvo odhindji ngashiingeyi oga faalela oomwenyo dhaantu oomiliyuna odhindji.Nampa-AP

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News