Aakwiita ya Ethiopia nAapolisi ya Somalia yu umba aahololimadhiladhilo

Aakwiita ya Ethiopia nAapolisi ya Somalia yu umba aahololimadhiladhilo

M OGADISHU – Aakwiita ya Ethiopia ye li kumwe nAapolisi ya Somalia oyu umbu ongundu yaahololimadhiladhilo mu Mogadishu ongula yOmaandaha nokudhipaga yatatu yomaahololimadhiladhilo, ookatalekonawa osho ya popi.

Aahololimadhiladhilo oya li yu umba aakwiita nAapolisi nomamanya noya li wo ye ya yamukula noondjembo dhawo dhopaumwene, omutoolinkundana gumwe ngoka ina gala edhina li tumbulwe osho a popi ngaaka. Aantu yatatu oya ehemekwa.Aahololimadhidhilo mbaka oya li aniwa taya imbi omaimbo ge li ompinge nEpangelo lya Ethiopia nosho wo ya li ya fikee omatayiyela ya boloka nago omapandaanda, taya umbu iihauto nomamanya.Molyomakaya, aakwashigwana ye li yane oya li wo ya ehameka konima yiiponokelwa yopaungwerila, taku fekelwa kutya oya ningwa kaathigalimo yamwe yongundu yaantu yeitaalo lyOshiIslama yedhina Somalia Islamic Courts Council (SICC).Aantu yongundu ndjika oya li ya tidhwa moovugo dhawo oonene nomiitopolwa oyindji ya Somali yokuumbugantu omathimbo ga zi ko kaakwiita ya Somali yi imanga kumwe n oya Somalia.Ngashiingeyi Ethiopia okwa hala okukutha mo aakwiita ye mu Somalia, ihe otaku popiwa kutya Ominista yIikwapondje ya Somalia Seyoum Mesfin okwa li a ningi oonkundathana nOmupresidende gwa Ethiopia Abdulhalani Yusuf kombinga yoshinima shika.AaIslama oya gana kutya otaya ka lwitha Epangelo lya Somalia na kuume ke Ethiopia sigo okesipa.Ehangano lyUukmwe wAafrika olya zimine egandjo lyaakwiita ye li 8 000 ya ka kalekepo ombili mu Somalia.Nampa-ReutersAantu yatatu oya ehemekwa.Aahololimadhidhilo mbaka oya li aniwa taya imbi omaimbo ge li ompinge nEpangelo lya Ethiopia nosho wo ya li ya fikee omatayiyela ya boloka nago omapandaanda, taya umbu iihauto nomamanya.Molyomakaya, aakwashigwana ye li yane oya li wo ya ehameka konima yiiponokelwa yopaungwerila, taku fekelwa kutya oya ningwa kaathigalimo yamwe yongundu yaantu yeitaalo lyOshiIslama yedhina Somalia Islamic Courts Council (SICC).Aantu yongundu ndjika oya li ya tidhwa moovugo dhawo oonene nomiitopolwa oyindji ya Somali yokuumbugantu omathimbo ga zi ko kaakwiita ya Somali yi imanga kumwe n oya Somalia.Ngashiingeyi Ethiopia okwa hala okukutha mo aakwiita ye mu Somalia, ihe otaku popiwa kutya Ominista yIikwapondje ya Somalia Seyoum Mesfin okwa li a ningi oonkundathana nOmupresidende gwa Ethiopia Abdulhalani Yusuf kombinga yoshinima shika.AaIslama oya gana kutya otaya ka lwitha Epangelo lya Somalia na kuume ke Ethiopia sigo okesipa.Ehangano lyUukmwe wAafrika olya zimine egandjo lyaakwiita ye li 8 000 ya ka kalekepo ombili mu Somalia.Nampa-Reuters

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News