Aakwiilongo ya kwatwa niingangamithi mu Namibia

Aakwiilongo ya kwatwa niingangamithi mu Namibia

O POLISI ya Namibia oya popi ngeyi kutya oya manga nokudhitika aakwashigwana yaali ya Zimbabwe konima sho ya adhika niingangamithi (odagga yo 6,21 kg nosho wo occocane yoograma 110).

Aantgu mboka olya kwatwa niingangamithi ayihe mbika kumwe oyi na ongushu yoondola/N118 500 pethimbo lyokashawa hoka ka li ka ningwa mEtine lyoshiwike sha zi ko. Oopolisi oya lopota ngeyi kutya omukiintu nguka okwa tseyikila nale okulonga niingangamithi.Iingangamithi mboka oya li ya kuthwa omuntu gumwe polukanda lwa Greenwell Matongo mOvenduka.Omupevi Insepekta Omukuluntu mOpolisi ya Namibia Barry de Klerk okwa popi kutya iingangamithi mbika oya li ya dhingilwa nomafo gomumbanana paludhi nenge tutye ga tholomwa moludhi lwoluhondje.Ta ti okati nenge tutye oluhondje nduka ohalu ithanwa ‘Malawistick’.Ta ti osho oshikando shotango iingangamithi ya pakelwa paludhi nduka tayi kwatwa mu Namibia, ano inamu kwatwa nale iingangamithi ya ningwa ngaambika.Oopolisi oya lopota ngeyi kutya omukiintu nguka okwa tseyikila nale okulonga niingangamithi.Iingangamithi mboka oya li ya kuthwa omuntu gumwe polukanda lwa Greenwell Matongo mOvenduka.Omupevi Insepekta Omukuluntu mOpolisi ya Namibia Barry de Klerk okwa popi kutya iingangamithi mbika oya li ya dhingilwa nomafo gomumbanana paludhi nenge tutye ga tholomwa moludhi lwoluhondje.Ta ti okati nenge tutye oluhondje nduka ohalu ithanwa ‘Malawistick’.Ta ti osho oshikando shotango iingangamithi ya pakelwa paludhi nduka tayi kwatwa mu Namibia, ano inamu kwatwa nale iingangamithi ya ningwa ngaambika.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News