AaGibeon ya ninga ehololomadhiladhilo

AaGibeon ya ninga ehololomadhiladhilo

A AKALIMO yamwe monkandoolopamukunda ka Gibeon mEtine lya zi ko oya li ya ningi ehololomadhiladhilo, ya geela Elelo lyondoolopa yawo molwashoka aniwa omakwathelo galyo oga nkundipala noonkondo.

Ngoka a li a kwatele komeho ehololomadhiladhilo ndika, Cynthia Uinuses okwa ti poshigongi sha ningwa omwedhi gwa zi ko, Elelo lya Gibeon olya ndopa okuya pa omayamukulo mu shika. Oshigongi shika osha li sha ningwa konima sho aakalimo yaali yomomalukanda ga yooloka ya nyenyeta kutya Ookansola mElelo lya Giboen oye na egamombinga, Uinuses osho a popi.Okwa ti Ookansola oya tula olusheno pwaa na ofuto momagumbo gaayambidhidhi yawo, ihe aantu yamwe oye na oku lu futila oshimaliwa shi li pOondola/N$ 300 sigo N$1 500.Uinuses okwa popi kutya oshimaliwa shoka sha pewa Gibeon okuza kEpangelo lya Ndowishi – shi longithwe mokweeta uundjugo u li nawa (u pingenepo mboka womahemele), oya fa ashike yu ukithwa kAanama yAaWitbooi, pehala lyokukwathela aantu ayehe.”Onda hala okuuva ngele shika oshi li ngaaka molwashoka Omuprimaminista omukulu Hendrik Witbooi okwa kondjo noonkondo opo oshimaliwa shika shi monike,”Uinuses ta pula ngaaka.Okwa popi wo kutya oondjila mondoolopa yawo ndjika ihadhi opalekululwa, ta ti kutya, okuza ashike sho Ookansola mbaka ya hogolola mu Mei omumvo gwa zi ko – mu Giboen inamu ningwa sha shopahumithokomeho lyondoolopa.”Omalelo galwe oga eta omagumbo gombiliha moondoolopa dhago muule womvula, omolwashike shika itashi ninga mehala lyetu,” ta pula ngaaka.Amushanga gwa Gibeon ina monika opo ngeno a tye sha komapopulo ngaka.Oshigongi shika osha li sha ningwa konima sho aakalimo yaali yomomalukanda ga yooloka ya nyenyeta kutya Ookansola mElelo lya Giboen oye na egamombinga, Uinuses osho a popi.Okwa ti Ookansola oya tula olusheno pwaa na ofuto momagumbo gaayambidhidhi yawo, ihe aantu yamwe oye na oku lu futila oshimaliwa shi li pOondola/N$ 300 sigo N$1 500.Uinuses okwa popi kutya oshimaliwa shoka sha pewa Gibeon okuza kEpangelo lya Ndowishi – shi longithwe mokweeta uundjugo u li nawa (u pingenepo mboka womahemele), oya fa ashike yu ukithwa kAanama yAaWitbooi, pehala lyokukwathela aantu ayehe.”Onda hala okuuva ngele shika oshi li ngaaka molwashoka Omuprimaminista omukulu Hendrik Witbooi okwa kondjo noonkondo opo oshimaliwa shika shi monike,”Uinuses ta pula ngaaka.Okwa popi wo kutya oondjila mondoolopa yawo ndjika ihadhi opalekululwa, ta ti kutya, okuza ashike sho Ookansola mbaka ya hogolola mu Mei omumvo gwa zi ko – mu Giboen inamu ningwa sha shopahumithokomeho lyondoolopa.”Omalelo galwe oga eta omagumbo gombiliha moondoolopa dhago muule womvula, omolwashike shika itashi ninga mehala lyetu,” ta pula ngaaka.Amushanga gwa Gibeon ina monika opo ngeno a tye sha komapopulo ngaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News